Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

34. Головний мозок

Перед тим як перейти до вивчення головного мозку людини, пригадайте, які особливості будови має череп людини. Які тварини мають головний мозок? Із яких відділів складається нервова система людини? До якого із цих відділів належить головний мозок?

Форма та розміри головного мозку

Головний мозок — це центральний орган нервової системи, який здійснює регуляцію й координацію всіх процесів в організмі та відповідає за розумову діяльність і свідомість людини. Мозок розташований у черепі та в процесі розвитку заповнює його внутрішню порожнину. Ззовні головний мозок укритий тими самими трьома оболонками, що й спинний. Від нього відходять 12 пар черепно-мозкових нервів (мал. 34.1).

Мал. 34.1. Зовнішня будова головного мозку (вигляд знизу)

Усередині мозку розташовані чотири шлуночки головного мозку, які є розширеннями спинномозкового каналу. У них утворюється спинномозкова рідина, що захищає головний і спинний мозок від ушкоджень, створюючи рідку «подушку» під час струсів. Вона регулює внутрішньочерепний тиск, підтримує сталість внутрішнього середовища в мозку і здійснює транспорт речовин між кровоносними судинами і клітинами мозку.

Маса мозку коливається в досить широких межах — між 1000 і 2000 г. Середня маса мозку в чоловіків становить 1375 г, а в жінок — 1275 г. Прямого зв’язку між масою мозку людини й рівнем її інтелекту не існує.

Відділи головного мозку

Головний мозок поділяється на кілька великих відділів. Кожний із цих відділів виконує певні функції, хоча всі вони тісно пов’язані між собою (мал. 34.2).

Мал. 34.2. Відділи головного мозку

Чим відділи мозку відрізняються між собою, описано в таблиці.

Будова й функції відділів головного мозку

Відділ мозку

Особливості будови

Функції

Кінцевий мозок

Утворений двома півкулями, які сполучені мозолистим тілом. Зовні кінцевого мозку розташована сіра речовина, що утворює кору великих півкуль мозку, а всередині міститься біла речовина. У товщі білої речовини розташовані декілька ядер (скупчень сірої речовини)

Це вищий відділ центральної нервової системи, що керує діяльністю інших відділів головного мозку і спинним мозком та забезпечує складні форми поведінки, у тому числі мислення та емоції

Проміжний мозок

Складається зі взаємозв'язаних ядер. До складу проміжного мозку входить гіпоталамус

Регулює діяльність залоз внутрішньої секреції, бере участь у процесах сну, пам'яті, інстинктивної поведінки, психічних реакцій

Середній мозок

Сполучає довгастий і проміжний мозок. Складається з чотиригорбкового тіла й ніжок мозку

Бере участь у регуляції рухів і пози, м'язового тонусу, станів неспання і сну, виникнення емоцій

Мозочок

У мозочку розрізняють дві півкулі й непарну серединну частину — черв'як

Відповідає за координацію рухів. Погоджує різні рухові акти й адаптовує рухові реакції організму до умов навколишнього середовища

Довгастий мозок

Складається з ядер черепно-мозкових нервів, скупчень сірої речовини та пучків нервових волокон

Регулює дихання, травлення й обмін речовин, рухові та захисні рефлекси. Забезпечує зв'язок спинного й головного мозку

Кора головного мозку

Кора великих півкуль головного мозку — це поверхневий шар сірої речовини. Її утворюють тіла нервових клітин, проміжки між якими заповнені клітинами нейроглії та містять нервові волокна і кровоносні судини. Наявність численних борозен і звивин значно збільшує площу поверхні сірої речовини. Загальна площа кори становить 220 тис. мм2. Товщина кори в різних ділянках неоднакова й коливається від 1,3 до 4,5 мм. У ній міститься 14-15 млрд різноманітних за формою, розмірами та функціями нейронів.

Кора великих півкуль має дуже складну будову. Починаючи з поверхні, клітини кори розташовані пошарово в певній послідовності.

Кору мозку поділяють на декілька часток, кожна з яких відповідає за певні процеси (мал. 34.3). Розрізняють лобову, тім’яну, скроневу й потиличну частки. Так, у лобовій частці розміщується рухова зона, у тім’яній — зона шкірно-м’язової чутливості, у скроневій — зона слуху, нюху і смаку, а в потиличній — зона зору.

Таким чином, кора великих півкуль головного мозку регулює всі життєві процеси організму, а також забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

Мал. 34.3. Зони кори головного мозку

Шлуночки головного мозку

Головний мозок у процесі ембріогенезу утворився з передньої частини нервової трубки. Як ви вже знаєте, характерною рисою спинного мозку є наявність спинномозкового каналу, який заповнений спинномозковою рідиною.

Цей канал продовжується і в головному мозку. Тільки там він перетворився на чотири мозкові шлуночки — порожнини, які розташовані всередині мозку. Позначаються вони як два бічні, третій і четвертий.

Шлуночки головного мозку сполучені зі спинномозковою порожниною та, як і вона, заповнені спинномозковою рідиною (ліквором). Цю рідину вони й виробляють. Функціями спинномозкової рідини є захист головного і спинного мозку від пошкоджень, підтримання гомеостазу мозку та внутрішньочерепного тиску.

• Маса мозку І. Тургенєва становила 2017 г, а А. Франса — 1017 г, проте обидва вони стали видатними письменниками.

• Протягом останніх 20 тисяч років розмір головного мозку людини дещо зменшився. Якщо у кроманьйонців верхнього палеоліту його об'єм дорівнював приблизно 1500 см3, то в сучасної людини він становить 1425 см3 (у чоловіків). Це навіть менше, ніж у пізніх неандертальців!

• В організмі дорослої людини міститься 100-150 мл спинномозкової рідини.

Головний мозок — це центральний орган нервової системи. Він координує й регулює всі процеси в організмі людини. Головними відділами мозку є кінцевий, середній, проміжний мозок, мозочок і довгастий мозок. Найвищий рівень координації здійснює кора передніх півкуль кінцевого мозку. Вона також відповідає за розумову діяльність людини.

Перевірте свої знання

  • 1. Які функції виконує головний мозок?
  • 2. Які відділи входять до складу головного мозку?
  • 3. Які функції виконує кінцевий мозок?
  • 4. Які функції виконує середній мозок?
  • 5. Які функції виконує проміжний мозок?
  • 6. Які функції виконує мозочок?
  • 7. Які функції виконує довгастий мозок?
  • 8. Яку будову має кора головного мозку?
  • 9. Скільки в людини пар черепно-мозкових нервів?
  • 10*. Навіщо потрібна кора головного мозку?