Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Узагальнення за темою «Вступ»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Ознака людини, яка відрізняє її від інших ссавців:

 • а) прямоходіння
 • б) дихання
 • в) живлення
 • г) розмноження

2. Структурною й функціональною одиницею живих організмів є:

 • а) клітина
 • б) тканина
 • в) орган
 • г) система органів

3. Сукупність клітин та міжклітинної речовини, що мають схожу будову, походження й виконують спільні функції, називають:

 • а) органом
 • б) системою органів
 • в) тканиною
 • г) органелою

4. Тканина внутрішнього середовища утворює:

 • а) м’язи
 • б) хрящі
 • в) нейрони
 • г) нейроглію

5. Тканина, що вистилає слизові оболонки порожнистих органів:

 • а) м’язова
 • б) епітеліальна
 • в) тканина внутрішнього середовища
 • г) нервова

6. Тканину, яка покриває поверхню тіла, називають:

 • а) епітеліальною
 • б) м’язовою
 • в) тканиною внутрішнього середовища
 • г) нервовою

7. Тканину, елементом якої є нейрон, називають:

 • а) нервовою
 • б) епітеліальною
 • в) внутрішнього середовища
 • г) м’язовою

8. Кров є тканиною:

 • а) епітеліальною
 • б) м’язовою
 • в) внутрішнього середовища
 • г) нервовою

9. Нирки є органом:

 • а) травної системи
 • б) кровоносної
 • в) нервової
 • г) видільної

10. За допомогою рефлекторної дуги здійснюється регуляція:

 • а) гуморальна
 • б) нервова
 • в) ендокринна
 • г) імунна

11. Ендокринна регуляція здійснюється:

 • а) киснем
 • б) нейронами
 • в) слиною
 • г) гормонами

12. Розмноження людини забезпечує система органів:

 • а) дихальна
 • б) репродуктивна
 • в) травна
 • г) сенсорна

13. Укажіть назви тканин, які зображені на малюнках.

14. Розгляньте клітини м’язової тканини, які зображені на малюнку. Поясніть, яким чином така будова клітин дозволяє їм ефективно виконувати свої функції.

15. Розгляньте зображення пухкої тканини внутрішнього середовища на малюнку. Поясніть, яким чином будова цієї тканини дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

16. Установіть відповідність між фізіологічною системою та органом, що до неї належить.

 • 1) опорно-рухова
 • 2) кровоносна
 • 3) дихальна
 • 4) видільна
 • а) череп
 • б) нирка
 • в) око
 • г) трахея
 • д) серце

• Перевірте свої знання з теми «Вступ».