Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

32. Нервова система

Перед тим як перейти до вивчення нервової системи людини, пригадайте, яку будову має нервова система різних тварин. Як особливості життєдіяльності тварин можуть позначатися на будові їхньої нервової системи?

Особливості будови нервової системи

Як і в усіх інших представників хребетних, нервова система людини трубчастого типу. Це означає, що під час розвитку зародка людини його нервова система спочатку має вигляд трубки. Відтак ця трубка збільшується, її передня частина значно розширюється й утворює головний мозок. Задня частина формує спинний мозок.

Разом спинний і головний мозок становлять центральну нервову систему. Усі нерви, які відходять від головного й спинного мозку, утворюють периферичну нервову систему (мал. 32.1).

Мал. 32.1. Схема будови нервової системи людини

Центральна нервова система

Як уже зазначалося, спинний і головний мозок утворюють центральну нервову систему, яка відіграє головну роль у керуванні організмом. У своїй верхній частині спинний мозок плавно переходить у головний. Вони обидва вкриті спеціальними мозковими оболонками, що забезпечують їхню життєдіяльність. Усередині спинного мозку проходить канал, заповнений спинномозковою рідиною. Він продовжується і в головному мозку, де утворює кілька розширень — шлуночків мозку. Функція каналу — транспорт поживних речовин і захист мозку від травм.

Периферична нервова система

Периферична нервова система об’єднує всі нерви й нервові вузли, що розміщуються за межами центральної нервової системи. Її утворюють 12 пар черепно-мозкових нервів (відходять від головного мозку) і 31 пара спинномозкових (відходять від спинного). Усі ці нерви розгалужуються й контролюють роботу різних органів.

Нерви периферичної системи є переважно аксонами й не містять тіл нейронів, які здебільшого зосереджені в центральній нервовій системі. Однак у певних місцях тіла нейронів розташовані поза її межами. Такі їх скупчення називають нервовими вузлами, або гангліями. Зазвичай нервові вузли вкриті оболонкою зі сполучної тканини й розташовуються або безпосередньо на нервах, або біля внутрішнього органа, або в його стінці.

Периферичну нервову систему функціонально поділяють на дві великі частини — соматичну й вегетативну нервові системи. Соматична нервова система контролює роботу скелетних м’язів і забезпечує рухи людини (працює довільно), крім того, вона відповідає за збір і передачу інформації від органів чуттів. Вегетативна, або автономна, нервова система контролює мимовільну роботу гладеньких м’язів внутрішніх органів, а також серця і залоз.

• Черевне, або сонячне, сплетіння розташоване в людини у верхній частині черевної порожнини. Крім нервових волокон, до його складу входять три нервові вузли, розмір яких може становити від 0,5 до 4,5 см.

Нервова система забезпечує керування роботою різних органів організму людини, а також її координацію. Вона поділяється на центральну й периферичну нервову систему. До складу центральної нервової системи входять головний і спинний мозок. Периферична нервова система складається з 12 пар черепно-мозкових і 31 пари спинномозкових нервів. Вона утворює сплетіння та нервові вузли.

Перевірте свої знання

  • 1. З яких частин складається нервова система організму людини?
  • 2. Що входить до складу центральної нервової системи?
  • 3. Що входить до складу периферичної нервової системи?
  • 4. Назвіть складові периферичної нервової системи.