Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

19. Кровоносні судини. Перша допомога в разі кровотеч

Перед тим як перейти до вивчення кровоносних судин людини, пригадайте, що таке кров. Які функції виконує кров в організмі людини? Що забезпечує рух крові по судинах? Яку будову має серце? Як працює серце?

Кровоносні судини

В організмі людини є три типи кровоносних судин — артерії, вени й капіляри. Вони виконують різні функції, що й зумовлює відмінності в їхній будові (мал. 19.1). Артерії проводять кров від серця до капілярів і повинні витримувати високий тиск, який виникає під час серцевих скорочень, тому вони мають товсті стінки, усередині яких є шар непосмугованих м’язів. Капіляри відповідають за обмін між кров’ю і тканинами, тому їхні стінки тонкі. А вени збирають кров по всьому організму, щоб транспортувати її до серця. Для них дуже важливо забезпечити рух крові лише в одному напрямку, що вдається завдяки наявності спеціальних клапанів.

Мал. 19.1. Будова артерії (а) та вени (б)

Основні характеристики кровоносних судин людини описано в таблиці.

Будова й функції кровоносних судин

Тип судин

Особливості будови

Функції

Діаметр, мм

Швидкість крові, см/с

Тиск, мм рт. ст.

Артерії

Стінки складаються з трьох шарів, добре розвинений шар гладеньких м'язів

Проводять кров від серця

5-20

20-50

20-150

Вени

М'язовий шар розвинений, слабко розвинений або відсутній. Усередині вен є клапани, які забезпечують рух крові лише в одному напрямку

Проводять кров до серця

10-30

10-20

-5...+5

Капіляри

Мають дуже тонкі стінки (складаються з одного шару клітин ендотелію)

Здійснюють обмін речовин між кров'ю і тканинами

0,01-0,5

0,05-0,1

10-20

Артеріальний тиск і пульс

Коли серце скорочується, воно з великою силою виштовхує кров в артерії. Тому кров у них перебуває під тиском, і цей тиск називають артеріальним. Найвищим артеріальний тиск є під час систоли, а найнижчим — під час діастоли. Значення артеріального тиску є показником стану серця зокрема і кровоносної системи взагалі, тому лікарі під час обстеження хворих часто його вимірюють.

Прилад для вимірювання артеріального тиску називається тонометром (мал. 19.2).

Мал. 19.2. Тонометр

Під час скорочення серце не лише виштовхує кров у судини, а ще й спричиняє періодичні коливання стінок артерій, які є синхронними зі скороченнями серця. Ці коливання ви відчуваєте як пульс. Характер пульсу залежить від діяльності серця і стану артерій. Тому вимірювання його частоти є дуже важливим для діагностики стану організму.

Під час вимірювання артеріального тиску його показники на різних руках можуть бути різними. У нормі різниця не повинна перевищувати 10 мм рт. ст.

Різницю між систолічним і діастолічним артеріальним тиском називають пульсовим тиском. Якщо пульсовий тиск менший ніж 20 мм рт. ст., то серце не буде отримувати достатньої кількості крові для своєї роботи.

Чим важче крові проходити через судини, тим вищим є артеріальний тиск. Тому збільшення артеріального тиску (гіпертонія) є показником порушень роботи серцево-судинної системи. Однак проблеми зі здоров’ям у людини можуть виникати й у разі надто низького тиску. Якщо в людини тиск постійно вищий ніж 140 на 90 або нижчий ніж 90 на 60, то це привід звернутися до лікаря.

Деякі особливості кровопостачання людського організму

Як ви вже знаєте, вени — це судини, які виносять кров з органів. Але в людському організмі є вена, яка, навпаки, приносить кров до органа. Це ворітна вена печінки. Вона збирає кров від шлунка й кишечника та несе її до печінки. Там ворітна вена розгалужується на дрібніші вени, і кров, яка по них тече, контактує з клітинами печінки. Ці клітини знешкоджують небезпечні речовини, які потрапляють в організм людини разом із їжею.

Але кров у печінку також приносить і звичайна артерія. Ця артерія, як і ворітна вена, розгалужується на більш дрібні судини, що напряму зливаються з венами.

Ще однією незвичайною структурою, утвореною за допомогою кровоносних судин, є анастомози. Анастомози — це з’єднання між артеріями й венами, які сполучають їх напряму, без утворення капілярної сітки. Дуже багато анастомозів є у шкірі. Це дозволяє організму ефективно регулювати втрати тепла. Якщо тепла в організмі забагато, то кров тече з артерій у вени через капіляри й віддає зайве тепло повітрю. А якщо тепла мало, то кров прямує по анастомозах у вени, минаючи капіляри шкіри й, відповідно, уникаючи пов’язаних із цим утрат тепла.

Перша допомога під час різних видів кровотеч

Залежно від типу пошкоджених судин розрізняють три основні види кровотеч — артеріальні, венозні й капілярні.

За артеріальної кровотечі кров має яскраво-червоний колір і витікає швидко, часто пульсуючи. У разі артеріальної кровотечі слід накласти джгут вище від місця крововиливу — це дасть змогу зупинити витікання крові. Однак слід пам’ятати, що джгут не можна накладати на голе тіло, тому під нього слід підкласти якусь тканину. Крім того, обов’язково необхідно прикріпити записку, де має бути вказаний точний час, коли джгут було накладено. Це дуже важливо, адже раз на годину джгут потрібно послаблювати, щоб не залишити тканини тіла без доступу крові.

За венозної кровотечі кров темного забарвлення, витікає повільно, але досить широким струменем. У разі венозної кровотечі джгут накладають нижче від місця крововиливу, адже саме звідти кров рухається по венах. Проте в багатьох випадках у разі венозного крововиливу можна обійтися простою здавлювальною пов’язкою на рані (мал. 19.3).

Мал. 193. Перша допомога в разі артеріальної (а) і венозної (б) кровотеч

Капілярна кровотеча не така інтенсивна, як артеріальна чи венозна, і часто припиняється самостійно. Коли трапляється капілярна кровотеча, можна обійтися звичайною пов’язкою зі стерильного бинта.

У разі виникнення кровотечі через пошкодження кінцівок головне пам’ятати, що під час артеріальних кровотеч джгут накладається вище від місця кровотечі, а в разі венозних — нижче. Це пов’язано з тим, що по артеріях кров рухається вниз по кінцівках, і після накладання джгута вище від місця пошкодження кров до нього надходити не буде.

З венами ситуація протилежна: кров збирається у вени в кінцівках і рухається вгору в напрямку серця, тому джгут нижче від місця поранення на вені припиняє вилив із неї крові.

• Капіляри отримали свою назву від латинського слова capillaris — волосяний. Хоча більшість капілярів мають менший діаметр, ніж волосина людини. Середня довжина капіляра становить 0,7-0,8 мм.

• Розділ медицини, який вивчає будову й функціонування вен, має назву флебологія.

• Видатний римський лікар Гален виділяв 27 видів пульсу, а для кожного із цих видів він виділяв по три окремі різновиди. Завдяки такому докладному дослідженню пульсу лікарі в давнину могли ставити достатньо точні діагнози без проведення лабораторних досліджень.

В організмі людини розрізняють три типи кровоносних судин: артерії, вени й капіляри. Артерії проводять кров від серця, вени — до серця, а капіляри забезпечують обмін речовин між кров’ю і тканинами. Першу допомогу в разі кровотеч необхідно надавати з урахуванням того, який із типів судин було пошкоджено.

Перевірте свої знання

  • 1. Яке значення має кровоносна система?
  • 2. Чим можна пояснити різницю в особливостях будови різних типів судин?
  • 3. Яку першу допомогу надають у разі артеріальної кровотечі?
  • 4. Яку першу допомогу надають у разі венозної кровотечі?
  • 5. Які функції виконують артерії?
  • 6. Які функції виконують капіляри?
  • 7. Які функції виконують вени?
  • 8. Яку допомогу надають у випадку капілярної кровотечі?
  • 9*. Чому накладений джгут треба періодично ослаблювати?
  • 10*. Яку функцію у венах виконують клапани?