Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

16. Групи крові. Переливання крові

Перед тим як перейти до вивчення груп крові людини, пригадайте, що таке кров. Чим відрізняється кров від лімфи і тканинної рідини? Які функції виконує кров в організмі людини? Чи відрізняється кров у різних тварин?

Формені елементи крові

До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити (мал. 16.1).

Мал. 16.1. Формені елементи крові

Еритроцити — це червоні формені елементи крові. Зрілі еритроцити не мають ядра й містять дуже багато білка гемоглобіну. Їх основна функція — перенесення кисню. Крім того, еритроцити здатні переносити й вуглекислий газ (СО2). Проте значна його частина транспортується плазмою крові у вигляді розчину та сполуки з водою.

Лейкоцити — білі клітини крові. Вони досить різноманітні за будовою й поділяються на декілька типів. Лейкоцити забезпечують захист організму від інфекцій та токсинів.

Тромбоцити, на відміну від еритроцитів та лейкоцитів, не клітини, а кров’яні пластинки. Вони є фрагментами клітин, що утворюються внаслідок розпаду великих клітин-попередників. Тромбоцити відіграють важливу роль у процесі зсідання крові.

Детальніше формені елементи крові розглянуто в таблиці.

Основні властивості формених елементів крові

Формені елементи

Еритроцити

Лейкоцити

Тромбоцити

Діаметр, мкм

7,5

Значно варіює

2-5

Кількість в 1 мм3

4-5 • 106

4000-9000

180 000-320 000

Форма

Двовгнутий диск (така форма дозволяє дуже швидко приєднувати і віддавати кисень)

Амебоїдна

Найчастіше неправильна

Ядро клітини

Відсутнє

Є

Зазвичай відсутнє

Місце утворення

Червоний кістковий мозок

Червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка

Червоний кістковий мозок

Місце руйнування

Печінка й селезінка

Печінка, лімфатичні вузли, селезінка

Печінка й селезінка

Термін життя

Близько 120 днів

Від кількох днів до кількох десятків років

8-11 днів

Зсідання крові

Зсідання крові — це процес формування в крові ниток білка фібрину, які утворюють кров’яний згусток — тромб. Це доволі складний процес, що являє собою низку послідовних реакцій.

Під час пошкодження стінки кровоносної судини відбувається руйнування тромбоцитів, із яких назовні виходить білок тромбопластин. Цей білок є ферментом, тобто каталізатором біохімічних реакцій. Він взаємодіє з одним із білків плазми — протромбіном, перетворюючи його на тромбін. Той, своєю чергою, взаємодіє з іншим білком плазми — фібриногеном і перетворює його на фібрин, що має вигляд довгих ниток. Ці нитки переплутуються між собою й утворюють клубочок — тромб, який перекриває пошкоджену ділянку й запобігає витіканню крові з організму. Для процесу зсідання крові необхідною є участь деяких факторів, таких як йони Са2+ та вітамін К.

Групи крові

Групи крові — це ознаки, що пов’язані з біохімічними властивостями крові й зумовлені спадковістю.

Поділ на групи ґрунтується на наявності в крові антигенів — специфічних речовин, які спричиняють реакцію імунної системи й дозволяють розрізняти кров людей за певними ознаками. Більшість антигенів є білками. Вони можуть міститися в еритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах або плазмі крові. Антигени об’єднують у незалежні одна від одної групи — системи груп крові. У людини відомо близько 30 систем груп крові.

Найбільше практичне значення для людини мають дві системи груп крові — АВ0 і резус-система.

Групи крові системи АВ0

Групи крові в людини (система АВ0) відкрив австрійський науковець К. Ландштейнер у 1900 році. Диференціація крові людини за системою АВ0 на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів (аглютиногени А і В) в еритроцитах і двох антитіл (аглютиніни α і β) у плазмі крові.

Якій групі крові які антигени й антитіла властиві, показано в таблиці.

Групи крові системи АВО

Група крові

0(І)

А(ІІ)

В(ІІІ)

AB(IV)

Аглютиногени

Відсутні

Тільки А

Тільки В

А і В

Аглютиніни

α і β

Тільки β

Тільки α

Відсутні

Для чого ж потрібний цей поділ на групи? Якщо під час переливання групи крові підібрано неправильно, то виникає загроза для здоров’я реципієнта (того, кому кров переливають). Річ у тім, що після взаємодії однойменних аглютиногенів і аглютинінів відбувається реакція аглютинації (склеювання) еритроцитів. Вона активує процес зсідання крові й утворення тромбів, у яких застряють еритроцити. Це призводить до закупорювання судин і може спричинити загибель людини (мал. 16.2).

Мал. 16.2. Реакція взаємодії під час переливання крові різних груп (а) і однієї групи (б)

Групи крові системи резус

Дослідження систем груп крові не припинялися навіть після відкриття системи АВ0. Це було необхідним, оскільки в деяких випадках спостерігалося зсідання еритроцитів навіть у разі переливання людині крові однієї й тієї самої групи. У результаті 1940 року було відкрито резус-систему. Спершу її виявили в макаки резус, і тільки пізніше — у людини. Саме тому ця система й отримала таку назву.

У більшості людей на поверхні еритроцитів є спеціальний антиген — резус-фактор (Rh). Таких людей називають резус-позитивними, а їхня група крові позначається як Rh+. У резус-негативних цього антигену немає, їхня група крові — Rh-.

Під час переливання крові, несумісної за резус-фактором, або під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина резус-позитивна, виникає резус-конфлікт. При цьому в крові матері утворюються антитіла, що руйнують еритроцити плода.

Переливання крові

Кров відіграє надзвичайно важливу роль у життєдіяльності організму. Якщо людина втратить багато крові, то її організм може не впоратися із забезпеченням тканин і органів потрібними речовинами. Тому ще здавна робили спроби переливати кров у випадку її великої втрати. Однак раніше лікарі не знали про наявність різних груп крові й переливали її навмання. Зрозуміло, що часто групи крові в донора (того, хто давав кров) і пацієнта не збігалися. Це призводило до утворення тромбів через аглютинацію еритроцитів і загибелі людини.

Лише після відкриття К. Ландштейнером груп крові системи АВ0 стало можливим здійснювати відносно безпечне переливання крові. Сьогодні людям переливають тільки кров їхньої групи, оскільки взаємодія між кров’ю різних груп системи АВ0 дає найсильнішу імунну реакцію, тобто спричиняє аглютинацію еритроцитів. Інші системи груп крові (наприклад, система резус) викликають не таку сильну реакцію, але це не означає, що їх не слід ураховувати!

Форменими елементами крові є еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Групи крові є важливими характеристиками крові, що пов’язані з її біохімічними властивостями. Найважливішими для людини є системи груп крові АВ0 і резус. Переливати людині слід виключно кров її групи.

Перевірте свої знання

  • 1. Коли й ким було відкрито групи крові?
  • 2. Які групи крові існують у системі АВ0?
  • 3*. Чому може виникнути резус-конфлікт під час вагітності?
  • 4*. Чому людині слід переливати лише кров її групи?