Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

2. Організм людини. Клітини і тканини

Перед тим як перейти до вивчення клітин та тканин організму людини, пригадайте, які особливості будови мають клітини тварин. Чим вони відрізняються від клітин рослин? Які типи тканин є у тварин? Чим вони відрізняються між собою?

Різноманітність клітин і тканин

Тіло людини складається з 1014 (100 трильйонів) клітин. Однак ці клітини не є однаковими: вони спеціалізовані й мають певні особливості будови. Це пов’язано з тим, що різні типи клітин виконують в організмі свої функції. Так, нервовим клітинам для точного проведення сигналів потрібні довгі відростки.

Схожі за будовою клітини організму, які виконують спільну функцію, об’єднуються у тканини. Окрім власне клітин, до складу тканини входить міжклітинна речовина, яка виділяється цими ж клітинами. Різні типи тканин містять різну кількість міжклітинної речовини.

У тварин і людини виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, м’язову, нервову й тканини внутрішнього середовища (раніше мали назву «сполучна тканина») (мал. 2.1).

Мал. 2.1. Тканини людини

Епітеліальна тканина

Епітеліальна тканина містить дуже мало міжклітинної речовини, яка має вигляд щільного шару, утвореного переплетенням білкових волокон. Різні види епітеліальної тканини описано в таблиці.

Будова і функції епітеліальної тканини

Різновид епітеліальної тканини

Особливості будови

Функції

Одношаровий епітелій

Складається з плоских, кубічних, циліндричних або війчастих клітин, які розташовані в один шар

Покривна, захисна, усмоктувальна, секреторна (виділяє речовини)

Багатошаровий епітелій

Складається з плоских, кубічних або циліндричних клітин, які розташовані в декілька шарів

Переважно виконує покривну й захисну функції

Нервова тканина

Основою нервової тканини є спеціалізовані клітини — нейрони. Вони настільки пристосовані до виконання своїх функцій, що навіть не можуть самостійно забезпечити свою життєдіяльність. Для цього в нервовій тканині існують спеціальні клітини. Їх називають гліальними, а їхню сукупність — нейроглією. Особливості будови й функціонування нервової тканини розглянуто в таблиці.

Будова й функції нервової тканини

Складові нервової тканини

Особливості будови

Функції

Нейрони

Клітини складної форми з розгалуженими відростками, один з яких може бути дуже довгим

Виконують провідну функцію, а також функцію керування

Нейроглія

До її складу входять клітини кількох типів, які можуть мати різну форму й утворювати відростки

Виконує захисну й секреторну функції; забезпечує життєдіяльність нейронів і створює умови для проходження сигналів по відростках

М'язова тканина

М’язові тканини добре пристосовані для забезпечення рухової функції. Залежно від типів рухів, які вони забезпечують, їхня будова може бути різною. Скажімо, посмугована м’язова тканина виділяється тим, що багато її клітин зливаються в єдину структуру, у якій паралельно одна одній розміщуються нитки білкових молекул. Під мікроскопом вони виглядають, як поперечні смужечки на волокнах м’язової тканини. Більше про м’язову тканину можна дізнатися з таблиці.

Будова й функції м’язової тканини

Різновид м'язової тканини

Особливості будови

Функції

Посмугована скелетна м'язова тканина

Складається з дуже довгих без'ядерних клітин (волокон), що розділені на окремі сегменти. Волокна мають добре виражену поперечну смугастість

Забезпечує потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури

Непосмугована м'язова тканина

Складається з невеликих веретеноподібних одноядерних клітин, зібраних у пучки або пласти. Не має поперечної смугастості

Забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м'язів внутрішніх органів

Посмугована серцева м'язова тканина

Складається з клітин, які на кінцях розгалужуються та сполучаються одна з одною за допомогою особливих поверхневих виростів. Клітини мають добре виражену поперечну смугастість та одне або два ядра

Забезпечує швидкі ритмічні скорочення серцевого м'яза

Тканини внутрішнього середовища організму

Різні види цих тканин значно відрізняються між собою. Проте вони мають спільне походження й виконують однакові функції, наприклад опорну та трофічну (забезпечення живлення органів і тканин). Детальнішу інформацію про тканини внутрішнього середовища викладено в таблиці.

Будова й функції тканин внутрішнього середовища

Тканина внутрішнього середовища

Особливості будови

Функції

Рідкі тканини внутрішнього середовища

Кров

Рідка тканина, у якій формені елементи не сполучаються між собою, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. Містить червоні (еритроцити) і білі (лейкоцити) клітини

Транспортна, трофічна й захисна

Закінчення таблиці

Тканина внутрішнього середовища

Особливості будови

Функції

Лімфа

Рідка тканина, у якій клітини не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. Містить лейкоцити, але не містить еритроцитів

Транспортна, трофічна й захисна

Сполучні тканини

Пухка тканина

Складається з клітин, рідко розкиданих у міжклітинній речовині, і волокон, що утворюють пухке безладне сплетіння

Є основою структури різних органів

Щільна тканина

Складається в основному з волокон, які розташовані безладно або більш-менш паралельно одне одному. Містить мало клітин

Є основою структури різних органів

Жирова тканина

Це різновид пухкої тканини, який містить велику кількість жирових клітин, зібраних у невеличкі групи. Зосереджена під поверхнею шкіри й навколо внутрішніх органів

Запасальна, терморегуляторна

Кісткова тканина

Складається з клітин, занурених у міжклітинну речовину, яка насичена мінеральними речовинами (30 % її становлять органічні сполуки, а 70 % — неорганічні)

Опорна й захисна

Хрящова тканина

Складається з клітин, занурених у пружну міжклітинну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену)

Опорна функція, сполучає між собою кістки скелета

Клітини, а відповідно, і тканини організму людини дуже різноманітні. Це пов’язано з тим, що вони виконують різні функції. Для найкращого виконання певної функції клітини і тканини повинні мати спеціалізовану будову. Основними типами тканин людини є епітеліальна, нервова, м’язова і тканини внутрішнього середовища.

Перевірте свої знання

  • 1. Чому клітини організму людини відрізняються між собою?
  • 2. Які основні типи тканин виділяють в організмі людини?
  • 3. Які особливості будови має епітеліальна тканина?
  • 4. Які функції виконує нервова тканина?
  • 5. Назвіть основні різновиди м’язової тканини.
  • 6*. Виберіть один тип тканини й на її прикладі поясніть, як особливості будови допомагають їй виконувати свої функції.
  • 7*. Складіть класифікацію тканин людини у вигляді схеми.