Українська література. 6 клас. Заболотний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Станіслав Чернілевський

(народився 1950 р.)

Станіслав Чернілевський народився на Вінниччині в багатодітній сім’ї. За словами самого письменника, він з’явився на світ поміж двох річок: між невеличкою річкою Жван із її мілинами й глибинами та могутнім і тихим Дністром із його вирами та потужною течією. Саме мальовнича краса рідного краю сприяли розвіту поетичного таланту. У четвертому класі Станіслав написав свій перший вірш (про Тараса Шевченка), і цей твір надрукували в місцевій газеті.

Навчався на філологічному факультеті Вінницького педагогічного інституту та на кінорежисерському факультеті Київського театрального інституту. Працював на Київській кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка, режисером і редактором одного із центральних телевізійних каналів, де відповідав за дубляж (озвучування) іноземних фільмів українською мовою.

Станіслав Чернілевський - учасник Революції гідності; отримав кульові поранення в лютому 2014 року на майдані Незалежності.

Відчуймо тепло домашнього затишку у віршах Станіслава Чернілевського, які ввійшли до його першої поетичної збірки «Рушник землі».

ТЕПЛОТА РОДИННОГО ІНТИМУ

Теплота родинного інтиму.

Ще на шибах1 досвіток не скрес2.

Встала мати. Мотузочком диму

Хату прив’язала до небес.

Весело і з ляском серед печі

Полум’я гуляє по гіллю.

Ковдрою закутуючи плечі,

Мати не пита, чому не сплю.

Вже, однак, зникає гіркотина,

Не катує серце печія.

Знову я - малесенька дитина,

Мати знає більше, аніж я.

Матері розказувать не треба,

Як душа світліє перед днем

В хаті, що прив’язана до неба

Світанковим маминим вогнем.

1 Шиба - шибка, скло в рамі вікна, дверей та ін.

2 Скресати - звільнятися від криги.

Надія Полуян-Внукова. Інтер'єр бабусиної хати. Село Вощилиха (1991)

ПЕРЕВІРЯЄМО

1. Прокинувшись уранці, мама найперше

 • А приготувала сніданок
 • Б розтопила піч
 • В розбудила сина
 • Г прибрала в хаті

2. У рядках

Весело і з ляском серед печі

Полум’я гуляє по гіллю

провідним художнім засобом є

 • А анафора
 • Б гіпербола
 • В епітет
 • Г персоніфікація

3. Як ви розумієте сказане в рядках, поданих до другого завдання?

АНАЛІЗУЄМО

4. Покликаючись на текст вірша «Теплота родинного інтиму...», доведіть, що мама прокинулася рано-вранці.

5. Від чого, на вашу думку, ліричному герою вірша найтепліше в батьківській хаті: від теплої ковдри, від полум’я в печі чи від материної ласки? Обґрунтуйте свою відповідь.

6. Поясніть, як ви розумієте такі рядки: «мотузочком диму хату прив’язала до небес»; «як душа світліє перед днем». Який художній засіб тут використано?

Юрій Пацан. Замело

7. Як ви думаєте, якого віку ліричний герой поезії С. Чернілевського: дитячого, юнацького чи дорослого? Для доказу наведіть рядки з тексту.

8. Розкажіть, як мама виявляє турботу про свого сина.

9. Знайдіть у тексті слова зі зменшувально-пестливими суфіксами. З якою метою автор використовує ці слова?

МІРКУЄМО

10. Опишіть настрій ліричного героя твору. Коли, на вашу думку, доросла людина може відчути себе дитиною?

11. Поясніть кожне слово назви вірша «Теплота родинного інтиму...».

12. Які цінності в українських сім’ях передають від батьків до дітей? Які із цих родинних цінностей висвітлено у вірші С. Чернілевського?

13. Проаналізуйте малярські роботи Надії Полуян-Внукової «Інтер’єр бабусиної хати. Село Вощилиха» і Юрія Пацана «Замело» та поезію С. Чернілевського «Теплота родинного інтиму...». Що об’єднує життєві спогади митців і мисткині? Який образ батьківщини створено в їхніх творах?

ВІРШОВАНА МОВА. СТОПА. ВІРШОВИЙ РОЗМІР

Ви вже знаєте, що художній твір пишуть віршованою або прозовою мовою. Віршована мова більш емоційна, експресивна, вона має своєрідну інтонацію та особливий темп, вона ритмічна, легка для запам’ятовування.

Пригадаймо

• Слова можна поділити на склади.

• Склад може бути наголошений і ненаголошений.

• У кожному складі обов’язково є голосний звук.

• У слові стільки складів, скільки в ньому голосних.

Віршована мова - це ритмічно організована мова з метою посилення її виразності й емоційності.

Ритмічність вірша досягається через закономірне повторення наголошених і ненаголошених складів у рядку.

Стопа - це одиниця виміру ритму віршованих рядків. Це два або три склади, з яких один наголошений і один або два ненаголошені.

Залежно від кількості складів у стопі й місця наголосу визначають віршовий розмір твору.

Стопи бувають двоскладові й трискладові. У шостому класі ми розглянемо лише ті стопи, у яких є два склади. Двоскладові стопи поділено на два види: ямб і хорей. Ямб і хорей - це і є віршові розміри.

Щоб визначити, яким розміром написано вірш, потрібно спочатку розставити наголоси в словах кількох рядків. Запишемо два рядки вірша С. Чернілевського «Теплота родинного інтиму...» і поставимо наголоси в кожному слові (для зручності наголошені склади виділено червоним кольором):

Побудуємо схему цього вірша, позначаючи кожен наголошений і кожен ненаголошений склади (для зручності наголошені склади виділено червоним кольором):

Відразу помітно, що в кожному рядку найчастіше повторюються групи з двох складів: перший наголошений, а другий ненаголошений. Вертикальними рисками ( / ) можна відокремити кожну стопу:

Отже, цей вірш написано хореєм, бо стопа складається з двох складів, перший із яких наголошений.

Іноді у віршах, написаних ямбом або хореєм, поряд опиняються два ненаголошені склади. Двоскладову стопу без жодного наголошеного складу називають пірихієм. Пірихій - це виняток в окремому рядку поезії. Також наприкінці рядків ямб або хорей може бути неповним. Таку стопу називають неповною.

ΤЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Ямб - двоскладова стопа з наголошеним другим складом.

Хорей - двоскладова стопа з наголошеним першим складом.

ПЕРЕВІРЯЄМО

1. Що таке стопа?

2. Скільки складів може бути в кожній стопі?

3. Які є види двоскладових стоп?

АНАЛІЗУЄМО

4. Чим подібні та чим відмінні ямб і хорей?

5. Що таке пірихій? Чи може вірш бути написано лише пірихієм?

6. Визначте віршовий розмір поезії Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати...» за поданими рядками.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

ЗАБУЛА ВНУЧΚΑ В БАБИ ЧЕРЕВИЧКИ...

Забула внучка в баби черевички...

Дитячим сміхом бризнувши в зело1,

За повелінням вікової звички

Перекотилось літо за село.

Махнуло рученя на бензовозі2 -

І курява вляглась після коліс.

А бабка все стояла на дорозі,

Хустинкою торкаючись до сліз.

І вийшли в небо зорі-жаровички,

І тихо бабка посеред села

Малесенькі дитячі черевички

У спорожнілу хату занесла.

Лягла собі. І світло не світила.

Торкнулась черевичків перед сном -

І осінь їй тихенько опустила

Горіховий листок перед вікном.

1 Зело (застаріле, поетичне) - зелень, насамперед трава.

2 Бензовоз - спеціально обладнана машина для перевезення пального.

Гаетано Беллей. Бабуся і внучка (кінець ХІХ ст.)

ПЕРЕВІРЯЄМО

1. У вірші «Забула внучка в баби черевички...» відображено

 • А сторінки історії
 • Б родинні цінності
 • В картини природи
 • Г думки про майбутнє

АНАЛІЗУЄМО

2. Чи сподобалася вам поезія «Забула внучка в баби черевички...»? Якщо так, то чим саме? Які почуття у вас виникли?

3. Як ви розумієте такі рядки з вірша: «перекотилось літо за село»; «осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном»? Який художній засіб тут використано?

4. Знайдіть і зачитайте фрагмент твору, де описано прощання внучки з бабусею. Який настрій у цей момент у бабусі, а який - у внучки? Із чого це видно?

5. Який жест бабусі перед сном передає її велику любов до внучки?

6. Охарактеризуйте образ осені. Поміркуйте, як вона ставиться до бабусі. Наведіть відповідні рядки з тексту.

7. Кожен / кожна з вас має знайти у вірші й виписати в зошит слова зі зменшувально-пестливими суфіксами. Поясніть, з якою метою автор використав ці слова у тексті. Зіставте із сусідом / сусідкою по парті свої записи й визначте, хто з вас правильно виписав / виписала найбільше таких слів.

8. Визначте віршовий розмір твору «Забула внучка в баби черевички...». Чи є в ньому пірихій?

МІРКУЄМО

9. У вірші «Забула внучка в баби черевички...» образ осені та образ бабусі ніби доповнюють один одного, бабуся й осінь як давні знайомі. Що, на вашу думку, спільного між цими двома художніми образами?

10. Про що нагадує С. Чернілевський і дорослим, і дітям та до чого спонукає їх своїм віршем?

11. Поміркуйте, чим вірш «Забула внучка в баби черевички...» подібний до вірша «Теплота родинного інтиму...».

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

12. Напишіть невеликого листа (5-7 речень) бабусі, дідусеві або іншій близькій людині, з якою ви давно не бачилися.

13. Прочитайте сенкан до слова родина. Чи співзвучний він із поезіями С. Чернілевського? Складіть сенкан до слова сім’я.

Родина.

Щаслива, міцна.

Піклується, любить, вірить.

Вона завжди тебе зрозуміє.

Затишок.