Українська література. 5 клас. Заболотний

Узагальнюємо вивчене в розділі «Невичерпні джерела мудрості»

1. Розгадайте «ключик», за допомогою якого можна прочитати в поданому ланцюжку зашифровані слова фольклор і прислів’я. Що означають ці поняття?

ф

р

л

с

к

і

о

я

п

о

и

ь

л

л

в’

р

2. Народний твір «Про Зоряний Віз» є зразком

  • А легенди
  • Б міфу
  • В переказу
  • Г казки

3. Розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну подію або окремих людей - це

  • А переказ
  • Б загадка
  • В легенда
  • Г прислів’я

4. З якими міфами ви познайомилися в цьому розділі? Який із них вам сподобався найбільше?

5. Які легенди ви прочитали в цьому розділі? На яке загальне питання дає відповідь кожна з них?

6. Що спільного і що відмінного між міфом та легендою? Як виникли міфи?

7. Як приймали запорожці (за переказом «Прийом у запорожці»)?

8. Пригадайте, що таке метафора. Яка роль цього художнього засобу в загадках? Чи бувають загадки без метафор?

9. Розкажіть про особливості прислів’їв і приказок. Чому їх називають зернами народної мудрості?

10. Відтворіть напам’ять кілька загадок, прислів’їв, приказок.

11. Поясніть своїми словами поняття «усна народна творчість». Завершіть речення: «Зразками усної народної творчості є легенди, приказки, ...».

12. Самооцінювання.

Продовжте вислови:

• Із цього розділу я дізнався/дізналася багато нового, зокрема ... .

• Опрацювавши розділ, я зрозумів/зрозуміла ... .

• Найцікавішим у цьому розділі для мене було ... .

• Свої знання з тем цього розділу я оцінив би/оцінила б на ... .