Українська література. 5 клас. Заболотний

Узагальнюємо вивчене в розділі «Книжка вчить, як у світі жить»

1. Знайдіть «ключик», за допомогою якого можна прочитати в поданому ланцюжку зашифроване слово літописи. Що означає цей термін?

л

і

л

с

п

и

о

з

п

а

т

о

к

д

с

и

2. Твір «Лось» Є. Гуцала за жанром є

 • А оповіданням
 • Б казкою
 • В переказом
 • Г легендою

3. Установіть відповідність між назвою твору та персонажем (один персонаж є зайвим).

 • 1 «Чарівний талісман»
 • 2 «Дивак»
 • З «Запорожці»
 • 4 «Федько-халамидник»
 • А Тарасик
 • Б Толик
 • В Марусик
 • Г Карпо Летючий
 • Д Олесь

4. Хто автор літопису «Повість минулих літ»? Чому цей твір є джерелом відомостей з історії та художнім твором? Яка з літописних оповідей вам сподобалася найбільше?

5. Про що розповідає Олександр Олесь у книжці «Княжа Україна»? Який уривок із неї вам особливо сподобався? Чим саме?

6. Що незвичайного й дивовижного є в казці «Запорожці»? Чим вам запам’ятався її головний персонаж?

7. Яку актуальну проблему порушив автор в оповіданні «Лось»? Який епізод є кульмінацією цього твору?

8. Пригадайте послідовність основних подій твору «Федько-халамидник». Визначте розв’язку цього твору.

9. Намалюйте кола Вена і порівняйте образи Федька («Федько-халамидник») та Олеся («Дивак»). Зверніть увагу на їхнє сприйняття світу, вчинки, риси характеру.

10. Чим сучасних учнів і учениць можуть зацікавити твори «Чарівний талісман» і «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»?

11. Пригадайте головних героїв і другорядних персонажів творів «Чарівний талісман» і «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Хто з них вам сподобався найбільше? Чим саме?

12. Самооцінювання. Продовжте вислови:

• Із усього того, що я дізнався/дізналася в цьому розділі, мені хочеться розказати своїм знайомим про ...

• Опрацювавши розділ, я зрозумів/зрозуміла ...

• Найбільше в цьому розділі мене схвилював учинок ...

• Свої знання з тем цього розділу я оцінив би/оцінила б таким балом: ...