Українська література. 5 клас. Заболотний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо вивчене в розділі «Музика поетичного слова»

1. Розгадайте «ключ», за допомогою якого можна прочитати в поданому ланцюжку зашифровані слова алегорія, пейзаж, персоніфікація. Що означають ці поняття?

п

е

й

п

е

р

с

о

н

і

р

и

з

а

ж

ф

і

к

а

ц

і

я

м

а

2. Користуючись підручником, визначте, хто є автором кожного вказаного вірша (один автор є зайвим).

 • 1 «Гаї шумлять...»
 • 2 «Дощ»
 • 3 «Садок вишневий коло хати...»
 • 4 «Сама собою річка ця тече...»
 • А Тарас Шевченко
 • Б Павло Тичина
 • В Максим Рильський
 • Г Євген Гуцало
 • Д Микола Вінграновський

3. Персоніфікація є в уривку

 • А «Журавлі високі пролітають...»
 • Б «Хрущі над вишнями гудуть...»
 • В «Не бував ти у наших краях!»
 • Г «Тіні сплять і сонна яворина...»

4. Який із віршів, опрацьованих у цьому розділі, ви порадили б прочитати своїм знайомим? Чому?

5. Які поетичні образи є у вірші Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...»? Які почуття викликає ця поезія?

6. Доведіть, що вірш Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе...» є зразком пейзажної лірики.

7. Схарактеризуйте настрій ліричного героя у вірші П. Тичини «Не бував ти у наших краях!».

8. Порівняйте поетичні картини, які постають у вашій уяві, коли ви читаєте вірші Є. Гуцала «Зірка» та М. Рильського «Дощ».

9. Чи можна стверджувати, що вірш «Сама собою річка ця тече...» - це спогади ліричного героя про рідний дім? Із чого це видно?

10. Виберіть один із вивчених у розділі віршів та випишіть із нього парами слова, що римуються, підкресліть рими.

11. Вірші якого поета вам сподобалися найбільше? Чим саме?

12. Самооцінювання. Продовжте вислови:

• Поетичні твори, уміщені в цьому розділі, допомогли мені зрозуміти, що ...

• Опрацювавши розділ, я відчув/відчула ...

• Найцікавішим у цьому розділі для мене було ...

• Свої знання з тем цього розділу я оцінив би/оцінила б на ...