Українська література. 5 клас. Заболотний

Євген Гуцало

(1937-1995)

Народився Євген Гуцало на Вінниччині в родині сільських учителів. Він чудово навчався, дуже любив читати. «Ще років у десять власноруч збив неоковирного дерев’яного стола, поставив його біля хати в кущах бузку і день у день писав за тим столом вірші та оповідання. Потім ті твори відсилав до редакцій газет та журналів», - писав Євген Гуцало у своїх спогадах про дитинство. Привчений батьками до вишуканого українського слова, він із захопленням поринав у творчість.

По особливому вдавалося письменникові зображувати людські характери: найбільше він шанував чесність і порядність, а ницість і жорстокість завжди викривав і засуджував. Його лірика наповнена передчуттям радості та захопленням живописною красою природи. Відкрийте для себе її осяйну фантастичну образність!

ЗІРКА

Із коромислом1 по воду

аж до моря зірка ходить.

Коли зірка йде по воду -

весело сміється,

коли зірка йде з водою -

срібло з відер ллється.

Срібна зірка йде з водою,

срібні в зірки руки,

ллється чисте срібло з відер

на ліси та луки2.

Ллється чисте срібло з відер

на маки й калину,

на заквітчану у місяць

срібну Україну.

1 Коромисло - вигнута палиця з зарубками або гачками на кінцях, якою носять на плечах відра з водою тощо.

2 Луки - рівна місцевість, укрита трав’янистою рослинністю.

Олег Шупляк. Сузір’я «Дівчина з відрами» (2019)

ПЕРЕВІРЯЄМО

 • 1. Наведіть приклад персоніфікації, використаної у творі.
 • 2. Який колір переважає в цій поезії? Чому?

АНАЛІЗУЄМО

 • 3. Яку картину ви уявляєте, коли читаєте поезію «Зірка»? Якби ви були художником, яку ілюстрацію до цього твору намалювали б?
 • 4. Що автор хотів передати кількаразовим повторенням слів срібло, срібний?
 • 5. Назвіть поетичні зорові образи, за допомогою яких Євген Гуцало змальовує нашу Україну. Якою вона постає у творі?
 • 6. Поясніть, як ви розумієте метафору «срібло з відер ллється». Що за допомогою цієї метафори хотів передати автор?
 • 7. Яке враження справила на вас поезія «Зірка»? Що в ній найбільше сподобалося?

МІРКУЄМО

8. Що, на вашу думку, символізує зірка в цьому творі? Оберіть кілька слів з-поміж запропонованих нижче. Поясніть свій вибір.

яскравість, страх, недосяжність, любов, дитинство, таємничість, мрія, натхнення, кохання, бажання, страждання, казковість, радість

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

9. Мистецька хвилинка. За мотивами вірша Євгена Гуцала «Зірка» та репродукції картини Олега Шупляка «Сузір’я "Дівчина з відрами”» складіть власну мініказку на 5-10 речень і зачитайте перед класом.

* * *

Журавлі високі пролітають,

ледве видно птахів із землі.

Журавлів я з вирію стрічаю

і прошу перо у журавлів.

Ставши над Дніпром зеленооким,

ставши над усміхненим Дніпром,

я прошу перо у них високе,

піднебесне в них прошу перо.

Хай з небес перо високе кинуть,

хай мене благословлять крилом,

щоб писалось слово журавлине

журавлиним з вирію пером.

Щоб воно до вирію літало,

журавлиний звідало політ,

та завжди із вирію вертало

до святої отчої землі...

Юрій Пацан. Затоки Дніпра

ПЕРЕВІРЯЄМО

1. У вірші «Журавлі високі пролітають...» автор згадує

 • А Дністер
 • Б Дніпро
 • В Дунай
 • Г Донець

АНАЛІЗУЄМО

 • 2. Які ознаки має ліричний твір? Доведіть, що твір «Журавлі високі пролітають...» - ліричний.
 • 3. Випишіть епітети. Поясніть їхню роль у вірші.
 • 4. Перечитайте третю строфу вірша. Як ви її розумієте? Навіщо ліричному героєві потрібне журавлине перо?
 • 5. Який художній засіб використано для створення поетичного образу Дніпра?
 • 6. Мистецька хвилинка. Порівняйте образ Дніпра у вірші Євгена Гуцала та на картині Юрія Пацана «Затоки Дніпра». Чи перегукуються ці твори між собою? Поясніть свою думку.
 • 7. Із якими почуттями ліричний герой ставиться до рідної землі? Із чого це видно?
 • 8. Прочитайте вірш із різною інтонацією. Після яких слів, на вашу думку, доречно зробити паузи?

МІРКУЄМО

 • 9. Журавлі в осінньому небі, які відлітають, є символом смутку і туги за рідним краєм. Чи в розпачі, на вашу думку, ліричний герой? Про що він мріє?