Українська література. 5 клас. Заболотний

Узагальнюємо вивчене в розділі «Велике диво казки»

1. Розгадайте «ключ», за допомогою якого можна прочитати в поданому ланцюжку зашифроване слово алегорія. Що означає це поняття?

к

л

з

г

п

р

л

я

а

г

е

і

о

г

і

а

2. Установіть відповідність між назвою твору та персонажем (один персонаж є зайвим).

  • 1 «Мавка-Вербинка»
  • 2 «Летючий корабель»
  • 3 «Цар Плаксій та Лоскотон»
  • 4 «Микита Кожум’яка»
  • А капітан Макака
  • Б Воєвода
  • В Скороход
  • Г Лісовик
  • Д Лис Микита

3. З якою казкою пов’язаний кожен малюнок? Назвіть головних і другорядних персонажів одного з цих творів.

4. Пригадайте дві народні казки про тварин. Чому не можна визначити їх автора?

5. Наведіть приклади алегорії в народних казках про тварин. Для чого використовують цей художній засіб?

6. Пригадайте сюжет (основні події) казки «Про правду і кривду». Визначте розв’язку цього твору.

7. Чим літературна казка відрізняється від народної? А чим подібна?

8. Яку актуальну проблему порушив Василь Королів-Старий у казці «Мавка-Вербинка»?

9. Кого висміює Іван Франко в образі Лиса Микити? Чим повчальна ця казка?

10. Доведіть, що кінцівки казок, де перемагають такі персонажі, як Микита Кожум’яка та Лоскотон, є закономірними.

11. Визначте художній засіб, який є у виділеному рядку. У якому творі та з якою метою його використано?

Цілі дні вони сиділи,

Голосили, та сопіли,

Та стогнали, та ревли,

Сльози відрами лили.

12. Самооцінювання. Продовжте вислови:

• Із цього розділу я дізнався/дізналася багато нового, зокрема ...

• Опрацювавши розділ, я зрозумів/зрозуміла ...

• Найбільше в цьому розділі мене схвилювало те ...

• Свої знання з тем цього розділу я оцінив би/оцінила б на ...