Українська література. 5 клас. Яценко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Леонід Глібов

Ти вже знаєш, що Леонід Глібов — український поет. Його байки та акровірші тобі вже відомі з курсу початкової школи. Наразі ти маєш можливість ознайомитися з його влучними і цікавими загадками.

* * * * * * *

Бачить не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує.

Кривду соромить,

Правди навчає,

Часом жартує,

Смішки справляє, —

Люба розмова;

Дай, боже, діти,

З нею довіку

Знаться-дружити.

Хто ж то такая

В світі щаслива,

Мудра, правдива

І жартовлива?

Як не вгадали,

Стану в пригоді,

Річ коротенька:

Книжка, та й годі.

Поміркуй!

• Прочитай першу строфу загадки, автором якої є поет Л. Глібов. Які варіанти відгадки в тебе виникли? На чому вони ґрунтуються?

• Прочитай текст загадки повністю. Чи підтвердилася твоя відгадка?

• Як автор ставиться до книжки? Якими словами її характеризує?

• У яких рядках загадки йдеться про значення книжки в житті людини?

• Прочитай матеріали рубрики «Літературознавчий клуб» і розкажи про творчість Л. Глібова та його внесок у розвиток жанру загадки.

Мовна скарбничка

Л. Глібов влучно добирає слова для характеристики книжки. Знайди в тексті загадки ці слова та склади з кожним із них речення про книжку.

Ти вже вмієш визначати ознаки народних загадок. Порівняй загадку Л. Глібова «Бачить — не бачить...» із народними загадками. Зроби висновок про спільні та відмінні риси народних і літературних загадок.

Літературознавчий клуб

Леонід Глібов

Леонід Глібов (1827-1893) — український поет, автор байок, загадок, віршів для дорослих і дітей. Народився він на Полтавщині в родині управителя поміщицького маєтку. Змалечку Леонід любив квіти, дбайливо доглядав за ними, за що його прозвали «квітчастим королем». Хоча мав проблеми зі здоров’ям, наполегливо навчався. Свою першу поетичну збірку видав, коли ще був учнем гімназії.

Працював учителем історії й географії на Поділлі, а згодом у Чернігові. Учні завжди з повагою відгукувалися про свого вчителя, знали напам’ять його байки. Адже Леонід Іванович дуже відрізнявся від тогочасних учителів. Він захопливо проводив уроки, рідко перевіряв домашні завдання. Замість того читав дітям цікаві книжки. А ще нікого не карав. На його уроках завжди був зразковий порядок.

Л. Глібов видав збірку байок українською мовою. А російська імперська влада забороняла україномовні книжки. Тому письменника звільнили з посади вчителя. Згодом поет продовжив активну творчу діяльність.

У його доробку є багато проникливих ліричних творів, понад 100 байок, близько 50 віршованих загадок, жартівливих пісеньок та акровіршів для дітей. Саме ці дотепні, щирі твори для дітей він друкував під псевдонімом «дідусь Кенир».

* * * * * * *

Котилася тарілочка

По крутій горі,

Забавляла любих діток

У моїм дворі,

Нам тієї тарілочки

Чому не любить —

Хорошая, золотая

І як жар горить.

Прийшла баба сама чорна

І чорний жупан, —

Заховала тарілочку

У синій туман.

Постихали співи й жарти

У дворі моїм;

Золотої тарілочки

Жаль стало усім.

Зачинився я у хаті,

У віконці став

І про тую тарілочку

Співати почав:

«Туманочку, туманочку!

Поклонись зорі,

Покоти нам тарілочку

По нашій горі...»

Де не взявся із-за лісу

Невідомий птах,

Довгохвостий, гостроносий,

На восьми ногах,

Тільки став я приглядаться —

І що, і відкіль,

А він зразу розігнався —

І в вікно сусіль...

Я — на піч та у куточку

Зігнувсь, притаївсь

І, щоб птах той не нагибав,

Сяденцем укривсь.

Навіжений птах літає,

Не найде ніде

І тонесенько виводить:

«А де дідок, де?»

Закричав горлатий півень

І прогнав мій страх,

Я зрадів і не побачив,

Де той дівся птах.

От вам загадка новенька

Ще на інший лад;

Розгадайте, любі дітки,

Дуже буду рад.

Золотую тарілочку

Всі знають давно:

То на небі сонце ясне,

На весь світ одно.

Чорна баба — нічка темна:

Із давніх-давен

Покриває все на світі,

Як погасне день.

Заховався, шуткуючи,

Дідусь-господар,

Щоб не зразу догадались,

Що той птах комар.

Поміркуй!

• Прочитай перші вісім рядків загадки Л. Глібова «Котилася тарілочка...». Який настрій викликали в тебе ці рядки?

• Про що йдеться в наступних восьми рядках?

• Які здогадки щодо «золотої тарілочки» і «чорної баби» у тебе виникли? На чому вони ґрунтуються?

• Чи вдалося Л. Глібову відтворити картину зміни дня і ночі? Які фольклорні образи використав поет для її увиразнення?

• Кого в цій загадці зображено жартівливо? Зачитай рядки, що підтверджують твою думку.

• Підготуй виразне читання загадки. Подумай, який настрій ти маєш передати, яку інтонацію використати для розкриття картин дня, ночі, відтворення жартівливих образів тощо.

У колі мистецтв

Г. Сокиринська. Ілюстрації до збірки віршів і загадок Л. Глібова «Котилася тарілочка»

Поміркуй!

• Розглянь ілюстрації української художниці Г. Сокиринської до збірки віршів і загадок Л. Глібова «Котилася тарілочка». Подумай, який із малюнків ілюструє загадку «Бачить — не бачить», а який — «Котилася тарілочка...»?

• Які образи, відтворені на малюнках, тобі найбільше сподобалися? Чому?

• Чи допомогли тобі візуальні образи, створені художницею за мотивами загадок Л. Глібова, виразніше уявити поетичні образи?

• Який висновок про зв’язок між різними видами мистецтва (літературою та образотворчим мистецтвом) ти можеш зробити?

Читай і досліджуй!

На мапі України є чимало місць, пов’язаних із життям і творчістю Л. Глібова. Довідайся, чи є у твоїм краю такі пам’ятні місцини. Підготуй фоторепортаж про ці пам’ятні місця або ж за матеріалами інтернет-джерел розроби маршрут віртуальної екскурсії «Шляхами поета Леоніда Глібова».

Підсумуй!

• Поділися своїми враженнями про твори Л. Глібова. Що нового про його життя та творчість ти дізнався/дізналася?

• Які емоції викликали в тебе його загадки?

• Які теми розкрито в авторських загадках Л. Глібова?

• Що спільного та відмінного між загадками Л. Глібова й народними загадками?

• Що із навчального матеріалу про творчість цього поета залишилося для тебе нез’ясованим?

• Як ти оцінюєш свої знання про життя і творчість Л. Глібова після опрацювання матеріалу підручника?

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.