Українська література. 5 клас. Яценко

Народні загадки

Ти вже знаєш різні загадки. А ще більше, мабуть, тобі подобається відгадувати ці короткі влучні головоломки, що ввібрали в себе творчу фантазію народу. Тож на часі дізнатися нові відомості про цей жанр фольклору та перевірити свою логіку, винахідливість, дотепність.

* * * * * * *

Вівці день і ніч пасуться, а молока не дають.

Не видно її і не чути її, а коли заговориш про неї, то вона зразу зникає.

Хоч без ніг, а біжу прудко; не сплю ні вдень, ні вночі, хоч ніколи з ліжка не встаю.

Біле, як сніг, дметься, як міх, а у воді гине.

Поміркуй!

• Прочитай загадки. Відгадай їх.

• Поясни, на чому ґрунтуються твої відповіді.

• Загадки якого блоку описують явища природи?

• На яких уроках найчастіше розглядаються загадки на логіку? Чому?

• Які загадки і відгадки тобі незрозумілі? Звернись із проханням до вчителя/вчительки або до однокласників/однокласниць пояснити тобі їх зміст.

• Загадай однокласникам/однокласницям свої улюблені загадки.

• Прочитай матеріали рубрики «Літературознавчий клуб» і розкажи про первісне та сучасне значення загадок.

* * * * * * *

Селянинові потрібно перевести через ріку вовка, козла й капусту. Човен такий малий, що в ньому, крім селянина, може поміститися ще тільки один пасажир. Але якщо залишити вовка з козлом, то вовк його з’їсть, якщо залишити козла з капустою, то буде з’їдена капуста. Як бути селянинові?

Ковалю принесли п’ять ланцюгів, по три кільця в кожному, і доручили з’єднати їх в один ланцюг. Коваль вирішив розкрити чотири кільця й знову їх закувати. Чи не можна виконати ту саму роботу, розкривши менше кілець?

У дванадцятиповерховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе всього двоє людей, від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвоє. На якому поверсі в цьому будинку найчастіше натискають кнопку виклику ліфта?

Ти вже вмієш самостійно складати власні загадки, тобто порівнювати предмет, явище з іншим, схожим за істотною ознакою. Ти знаєш, що вказати на цю ознаку потрібно так, щоб не відразу можна було здогадатися, про що йдеться. Сформулювати загадку слід стисло й чітко. Дотримуючись цих настанов, склади відеозагадки.

Літературознавчий клуб

Загадка — один із найдавніших видів народної творчості. Загадки мали магічне значення, були пов’язані з обрядами й звичаями, слугували засобом виявлення мудрості людини.

Літературознавчий словничок

Загадка (від слова «гадати» — думати, вгадувати) — зашифроване художнє зображення якогось явища шляхом несподіваного зближення його з іншими явищами, часто у віршованій формі.

Багато народних загадок збережено завдячуючи науковцям — збирачам фольклору. Видавати українські народні загадки почали у першій половині XIX ст., зокрема етнограф1 Матвій Номис опублікував фольклорну збірку «Українські приказки, прислів’я і таке інше». Відомими фольклористами були також Іван Франко та Павло Чубинський.

1 Етнограф — учений, який вивчає народну творчість і побут.

Предмет зображення в загадці називається не прямо, а приховано. У загадці хитромудре запитання має здебільшого просту відгадку. Деякі загадки вражають поетичністю, красою художнього слова. Наприклад:

Зоря-зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, сльози роняла;

Місяць бачив — не підняв, сонце встало і забрало.

У наші дні загадки вже не мають магічного значення, однак вони не втратили своєї популярності. Нині ці короткі дотепні твори зазвичай використовуються для розвитку мислення, а також і для розваги.

Мовна скарбничка

Подумай над походженням слова загадка. Для цього добери до нього однокореневі слова. Склади з ними словосполучення або речення.

У колі мистецтв

Своєрідними підказками для розгадування загадок є ілюстрації до них.

В. Мельниченко. Ілюстрації до збірки «Реве віл на сто гір»

Поміркуй!

• Розглянь ілюстрації художниці Валентини Мельниченко до збірки українських народних загадок «Реве віл на сто гір».

• Художниця проілюструвала такі загадки:

Хто завжди правду каже?

Їхала пані в срібнім жупані, а на тім жупані латка на латці.

Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.

Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла.

• Подумай, який із малюнків ілюструє кожну із загадок. Відгадай загадки.

Читай і досліджуй!

Самостійно або разом із однокласниками/однокласницями продовжуй підготовку творчого проекту «Фольклористичний записник». Доповни його загадками, які ти чув/чула від своїх рідних та близьких. Підготуй цікаву презентацію свого дослідження.

Підсумуй!

• Пригадай визначення поняття «загадка».

• Що спільного між загадками, прислів’ями та приказками?

• Поясни, як виникли загадки.

• Назви ознаки загадок.

• Яку із загадок, прочитаних у підручнику або почутих на уроці, ти загадаєш своїм рідним і близьким?

• Яка інформація про загадки залишилася для тебе нез’ясованою?

• Як ти оцінюєш свої знання про загадки після вивчення навчального матеріалу?

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.