Українська література. 5 клас. Яценко

Павло Тичина

Ти вже знаєш із початкової школи або ж самостійно читав/читала поезії Павла Тичини. Які його твори ти пригадуєш? Чим вони відрізняються від віршів інших поетів/поетес? Наразі ти маєш можливість насолодитися ще кількома дивовижними поезіями цього митця. Уяви осяяний сонцем літній ліс, а за ним безмежне поле золотавого жита. Подумки домалюй конкретні деталі й опиши цей пейзаж. А ось таким його почув, побачив і змалював у вірші «Хор лісових дзвіночків» поет Павло Тичина.

Хор лісових дзвіночків

Ми дзвіночки,

Лісові дзвіночки,

Славим день.

Ми співаєм,

Дзвоном зустрічаєм:

День!

День.

Любим сонце,

Небосхил і сонце,

Світлу тінь,

Сни розкішні,

Все гаї затишні:

Тінь!

Тінь.

Линьте, хмари,

Ой прилиньте, хмари, —

Ясний день.

Окропіте,

Нас благословіте:

День!

День.

Хай по полю,

Золотому полю, Ляже тінь.

Хай схитнеться —

Жито усміхнеться:

Тінь!

Тінь.

Лісові дзвіночки

Поміркуй!

• Які почуття, який настрій викликав у тебе вірш П. Тичини «Хор лісових дзвіночків»?

• Яка пора року змальована у творі?

• Про що мріють-співають дзвіночки? До кого вони звертаються? Що потрібно квітці, аби буйно рости і квітнути?

• Випиши з тексту вірша епітети разом із означуваними словами. З якою метою використовує їх автор?

• Чому вірш схожий на пісню? Зверни увагу на незвичну побудову кожної строфи цієї поезії. Перечитай пари слів, що римуються. Які звуки найчастіше повторюються? Яку мелодику створюють ці художні засоби?

Поміркуй!

• Виразно прочитай вірш із однокласниками/однокласницями. Попрацюйте у групах. Хай перша група читає текст, а друга — повторює третій рядок кожної строфи, а всі разом дзвінко підхоплюйте останні два слова строфи. Так у вас і з’явиться хор класних дзвіночків!

Ти вже знаєш із уроків зарубіжної літератури твори, що належать до пейзажної лірики. Які з таких поезій тобі найбільше сподобалися? Чому? Хто їх автор/авторка?

Гаї шумлять...

Гаї шумлять —

я слухаю.

Хмарки біжать —

милуюся.

Милуюся-дивуюся,

чого душі моїй

так весело.

Гей, дзвін гуде —

іздалеку.

Думки пряде —

над нивами.

Над нивами-приливами,

купаючи мене,

мов ластівку.

Я йду, іду —

зворушений.

Когось все жду —

співаючи.

Співаючи-кохаючи

під тихий шепіт трав

голублячий.

Щось мріє гай —

над річкою.

Ген неба край —

як золото.

Мов золото-поколото,

горить-тремтить ріка,

як музика.

С. Васильківський. Околиця Кам’яної Балки

Поміркуй!

• Які кольори і звуки природи можна відтворити в уяві, читаючи вірш «Гаї шумлять»?

• Який настрій ліричного героя цієї поезії?

• Які види пейзажу поєднані у вірші «Гаї шумлять...»?

• Уяви себе відеохудожником/відеохудожницею, що знімає кліп за цим твором. На яких кадрах, на твою думку, варто зосередити увагу?

• Доведи, що у віршах «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...» природа постає перед читачами/читачками саме «олюдненою». Наведи і проаналізуй відповідні рядки із цих творів.

• Що споріднює поетичний пейзаж П. Тичини «Гаї шумлять...» і живописний пейзаж С. Васильківського «Околиця Кам’яної Балки»? А які відмінності між ними?

Літературознавчий клуб

Павло Тичина

Павло Тичина (1891-1967) — автор дивовижних віршів про красу природи. Він народився на Чернігівщині, у родині сільського дяка. Походив із давнього козацького роду.

Павлусів батько не тільки служив у церкві, а й учив у себе вдома сільську дітвору грамоти. Сидячи на печі, малий Павлусь годинами слухав, як тато розповідав учням/ученицям урок. Так непомітно й читати навчився.

Малий Павлусь

У сім’ї Тичин було аж тринадцятеро дітей. Вечорами збиралися разом. Батько грав на гармонії (акордеоні), а всі дружно, красиво співали.

Павлусь вирізнявся особливим голосом і рідкісним музичним слухом. Тому вчителька порадила батькові віддати хлопця у монастирський хор до Чернігова. Там хористи й навчалися. Це відкрило хлопцеві шлях до подальшої освіти в духовній семінарії.

Там Тичина став диригентом хору, грав в оркестрі. Улюбленим його інструментом був кларнет. Юнак навчився майстерно малювати, відвідував театральний гурток.

П. Тичина з улюбленими музичними інструментами

Під впливом народних пісень, яких він знав безліч, і поезії Тараса Шевченка. Павло й сам почав писати вірші. Стиль (манера письма) цього митця вражає. Він надзвичайно тонко вловлював, відчував гармонію, красу світу.

Найдосконалішим виявом гармонії Тичина вважав музику. Вчував її у всьому — у шепоті листя, шумі вітру, тремтінні павутинки.

Мовна скарбничка

А чи відоме тобі слово «гармонія»? Що воно означає? Перевір свої припущення.

Гармонія — слово багатозначне. Його використовують, коли говорять про музичний клавішний інструмент. А в широкому розумінні — це поєднання, злагодженість. Наприклад, пори року змінюють одна одну гармонійно — упродовж трьох місяців. Бачення гармонії, милування нею сповнювало П. Тичину захватом, оптимізмом, надавало життєвої сили.

Кожен вірш для поета починався зі звучання, з мелодії. Так, у вірші «Хор лісових дзвіночків» уже сама назва квітів — дзвіночки — спонукає дослухатися до нечутного їх передзвону. І слова, якими закінчується кожна строфа: «день», «тінь», — є вираженням передзвону.

Поміркуй!

• Яку метафору використовує поет для передачі у вірші «Хор лісових дзвіночків» гармонії світла й тіні?

• Знайди у вірші «Гаї шумлять...» такий самий приклад: порівняння, у якому зоровий образ набуває ознак слухового.

А ще Тичина володів дивовижною здатністю: бачити кольори звуків і чути звучання кольорів. Як бачимо, Тичина захоплювався природою, майстерно втілював у слові її красу і мудрість. Тому значна частина його поезії належить до пейзажної лірики.

Поміркуй!

• Тичина вважав, що людина буде щасливою, коли навчиться бачити гармонію і красу світу. Знайди підтвердження цієї думки у вірші «Гаї шумлять...». Процитуй відповідні рядки.

• Чи погоджуєшся ти з такою позицією поета? Проілюструй свої висновки прикладами із власного життєвого досвіду.

Ти вже знаєш, що таке метафора. Пригадай визначення цього поняття. Уособлення — це різновид метафор.

У вірші «Гаї шумлять...» образ «хмарки біжать» — це уособлення. Адже здатність бігати є ознакою істот. А хмара може просто швидко рухатися по небу під дією вітру. Або ж у вірші «Хор лісових дзвіночків» уособленням є спів квітів.

Ще однією ознакою художнього стилю П. Тичини є авторські неологізми — нові слова, створені самим автором. За їх допомогою поет підкреслював новизну, неповторність своїх образів. Адже ніхто раніше не вживав такого епітета, порівняння чи метафори. Наприклад, у вірші «Гаї шумлять...» осяяну сонцем ріку змальовано за допомогою порівняння: «мов золото-поколото». Слово «поколото» — авторський неологізм. Воно не пов’язане зі словом «поколоти». Поет міг його створити, пригадавши слово «покотьоло». Це дерев’яна дитяча іграшка у формі колеса. Ріка тече — теж котить позолочені сонцем хвилі. Слова «золото-поколото» гармонійно співзвучні, у них переплітаються колір і рух.

Літературознавчий словничок

Пейзажна лірика — ліричні твори, у яких змальовано природу одухотвореною, «олюдненою».

Уособлення — надання ознак істот предметам, явищам чи поняттям, ніби «оживлення» їх.

Мовна скарбничка

Що тобі відомо про неологізми з уроків української мови?

Як ти розумієш значення неологізмів, створених П. Тичиною?

У колі мистецтв

Поезія П. Тичини надзвичайно мелодійна. Тому багато композиторів поклали його вірші на музику. Так, Василь Верховинець створив пісню «Ми дзвіночки...», а Георгій Майборода — «Гаї шумлять...».

Зіскануй QR-код і прослухай пісню «Гаї шумлять...».

Поміркуй!

• Який настрій викликала у тебе пісня? Чи гармонійними, на твою думку, у пісні є музика та слова?

Читай і досліджуй!

А чи знаєш ти, що дзвоників існує майже 300 видів? Ці чудові квіти бувають лісові, польові, гірські. Скористайся джерелами Інтернету та підготуй для однокласників/однокласниць презентацію про ці квіти. Супроводжуй її виразним читанням вірша П. Тичини.

Підсумуй!

• Прочитай ще раз вірші Павла Тичини. Яку пору року найбільше любив поет? Як ти гадаєш, за що?

• Що об’єднує вірші «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...»? Як передано в них гармонію у природі? Як ти гадаєш, що головне у цих творах — змалювання природи чи розкриття почуттів ліричного героя?

• Сформулюй провідні мотиви поезій «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...». Які художні засоби увиразнюють мотив кожної з них?

• Вивчи напам’ять і виразно прочитай вірш «Хор лісових дзвіночків» або «Гаї шумлять...».

• Проведи з однокласниками/однокласницями естафету «Мікрофон»: «Сьогодні мене найбільше вразив поетичний образ..., тому що...».

• Оціни, наскільки добре ти опанував/опанувала цей розділ підручника.

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.