Українська література. 5 клас. Яценко

Галина Кирпа

Ти вже знаєш, що ліричні твори передають почуття, переживання, роздуми людини (ліричного героя/героїні) та виражають певні мотиви.

Наразі ти матимеш можливість знову поринути у світ поезії та дістати насолоду від читання, навчишся визначати патріотичні мотиви у творах сучасної української поезії, виокремлювати в них епітети, порівняння й метафори, що сприяють розкриттю головної думки кожного вірша. А головне — поезія цього розділу увиразнить твої патріотичні почуття, гордість за рідну країну.

Мова моя

Мова моя — мов дівчинка у віночку,

йде полем, іде лугом,

терновими стежками йде.

Мова моя — мов ластівка,

летить горою, летить долом,

провіщає мені ясен-день.

Мова моя — немов Берегиня,

що на кожне своє дитятко

дихає і тремтить.

Мова моя — БУЛА! БУДЕ! А нині

я терни в стежках визбирую,

щоб їй було легше ходить...

О. Кішкурно. Дівчина у віночку

Мовна скарбничка

Найчастіше порівняння вживають зі сполучниками як, наче, неначе, мов, немов, ніби. Але іноді трапляються порівняння без сполучників (в орудному відмінку). Як-от, «ліхтарі сонцями позвисали над вулицею». Щоб перевірити, чи справді це порівняння, треба подумки перетворити його на сполучникове. Якщо зміст образу не зміниться, то це й є порівняння. Наприклад, «ліхтарі, мов сонця, позвисали над вулицею».

Поміркуй

• Які емоції викликала в тебе поезія Г. Кирпи «Мова моя»?

• Підготуйся до виразного читання вірша вголос: зверни увагу на інтонацію першої та другої частин. Чим вони відрізняються? З якою метою змінено інтонацію твору?

• Простеж, за допомогою яких слів і висловів авторка створює поетичний образ нашої мови. Розглянь картину О. Кішкурно «Дівчина у віночку». Чи може ця картина бути ілюстрацією до вірша? Свою думку обґрунтуй.

• Назви порівняння, що є в цій поезії. Чому нашу мову порівнюють з «дівчинкою у віночку»?

• Як, на твою думку, ставиться поетеса до рідної мови?

• Як ти розумієш зміст останнього речення поезії? Про які «терни в стежках» ідеться? Як українці/українки можуть берегти свою рідну мову?

Літературознавчий клуб

Галина Кирпа

Для багатьох українських поетів/поетес мотиви любові до рідної землі, замилування її красою, шанування рідної мови стали головними. Таку поезію називають патріотичною лірикою.

Патріотичні мотиви звучать у творах Галини Кирпи (1950). Вона народилася на Київщині. Своє життя присвятила літературній творчості. Пише вірші, оповідання, перекладає з багатьох європейських мов. Значна частина її творів адресована дітям.

Вірш «Мова моя» — це лірична оповідь поетеси про дбайливе ставлення до материнської мови, про потребу берегти її чистоту і вишуканість. Авторка порівнює рідну мову із молодою дівчинкою у віночку, із ластівкою, із Берегинею, наголошує на важливості мови, як у минулому, так і в майбутньому.

Поезії Г. Кирпи насичені яскравими образами, вираженими за допомогою порівнянь і метафор. У художній літературі метафори — це один із головних художніх засобів. Письменникам/письменницям удається придумувати особливо несподівані, красиві та емоційні метафори.

Літературознавчий словничок

Патріотична лірика — ліричні твори, у яких виражені почуття любові до рідного народу, гордості за визначні здобутки, тривоги за його долю.

Порівняння — зображення одного явища за допомогою іншого, чимось на нього схожого. Наприклад, «мова моя — мов дівчинка у віночку», «мова моя — мов ластівка».

Метафора — художнє перенесення ознаки одного явища на інше за подібністю між ними. Наприклад, «сонце сміється», «час пливе», «іде дощ».

За допомогою яскравої метафори «я терни в стежках визбирую, щоб їй було легше ходить» Г. Кирпа змальовує зусилля українців/українок у боротьбі за збереження рідного слова, подолання «мовних тернів». Крім того, мова (явище) у творі набуває ознак істоти (здатність ходити).

Метафори використовуються і в повсякденному мовленні: «сідає сонечко», «летить час». У першому випадку ознаку перенесено з людини, яка, присідаючи, зникає з поля зору, на небесне тіло, що щезає за обрієм. У другому випадку — із птаха, який дуже швидко рухається, на час, що швидко минає.

Поміркуй!

• Чи змінилася б, на твою думку, поезія «Мова моя», якби в ній не було використано метафору? А як саме?

• Який висновок ти можеш зробити про значення метафори в поезії та в повсякденному мовленні? Обґрунтуй свою думку