Література (українська та зарубіжна). Частина 1. 5 клас. Яценко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Малі жанри у фольклорі та літературі

Читацький путівник

Юний читачу! Юна читачко!

Твій читацький досвід збагатить навчальний матеріал про малі жанри фольклору та літератури. Ти матимеш можливість поглибити знання про прислів’я, приказки та загадки, про українського поета Л. Глібова як автора загадок; навчитися розрізняти жанрові особливості прислів’їв і приказок, різновиди загадок; збагнути, що в прислів’ях, приказках і загадках утілено узагальнені суспільні погляди на норми моралі та етики.

Прислів’я та приказки — перлини народної мудрості

Ти вже знаєш багато приказок і прислів’їв. Ці дотепні короткі вислови збагачують нашу мову, роблять її образною й яскравою. Тож на часі навчитися влучно і переконливо добирати прислів’я і приказки, доречно вживати їх у власному мовленні в певних життєвих ситуаціях.

*******

Немає в світі краще рідного краю.

Батьківщина — мати, умій за неї постояти.

Людина без батьківщини — соловей без пісні.

Батьківщина починається з сім’ї.

*******

Дружна сім’я гори зрушить.

Молитва матері з дна моря рятує.

*******

Найбільше багатство в світі — то здоров’я.

Без здоров’я немає щастя.

У здоровому тілі — здоровий дух.

*******

Вік живи — вік учись.

Книга вчить, як на світі жить.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

*******

Як будемо в дружбі жити — нас нікому не зломити.

Без вірного друга велика туга.

Друзі пізнаються в біді.

*******

Хліб — усьому голова.

Паляниця — хлібові сестриця.

Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою.

*******

Що посієш, те й пожнеш.

Більше роби, та менше говори.

Роботящі руки гори вернуть.

Зробив діло — гуляй сміло.

Поміркуй!

• Прочитай прислів’я і приказки — спочатку про себе, а потім — виразно вголос.

• Підбери заголовок до кожного із блоків прислів’їв і приказок.

• Прокоментуй одне прислів’я або приказку. Поясни, як ти його/її розумієш.

Ти вже вмієш розрізняти різні малі жанри (види) усної народної творчості — загадки, скоромовки, приказки.

Прочитай матеріал рубрики «Літературознавчий клуб» і поясни, які з цих виразів є прислів’ями, а які — приказками.

Літературознавчий клуб

Слово «фольклор» має походження з англійської мови: folk — народ; lore — мудрість, знання, народна мудрість. Це ті словесні твори, які складав народ і передавав із уст в уста, від одного покоління до іншого.

До неоціненних скарбів фольклору належать прислів’я та приказки. Це зразки малих жанрів народної творчості. У цих творах наші предки влучно сформулювали узагальнені тривалі спостереження за різними явищами: працею, взаєминами між людьми, над природою, відтворили свої погляди на життя, історію, культуру, щастя, добро.

Видатний український письменник Іван Франко досконало знав і вивчав фольклор, був його збирачем. Він називав прислів’я та приказки «багатим і важливим скарбом у скарбівні нашої мови, її коштовними перлинами». Англійський філософ Френсіс Бекон стверджував: «Геній, розум і дух нації виявляються в її прислів’ях».

Прислів’я та приказки — це своєрідні правила, якими людина має керуватися в житті. Вони не просто вказують на якийсь факт, а влучно і дотепно рекомендують або застерігають, схвалюють або засуджують певні вчинки людей, життєві явища, — тобто, повчають, бо за ними стоїть багатовіковий досвід попередніх поколінь.

Літературознавчий словничок

Фольклор — народна творчість.

Національний колорит — відображення у творі традицій, культурних особливостей народу.

Прислів’я — короткий ритмічно організований вислів з повчальним змістом.

Приказка — короткий крилатий народний вислів, іноді скорочене прислів’я, але без властивого йому повчання.

Ознайомлюючись з прислів’ями та приказками інших народів, людина пізнає їх національний колорит. Для прикладу, порівняй приказки і прислів’я про книгу різних народів.

Книга вчить, як на світі жить (українськ).

Прочитав нову книгу — зустрівся з другом (китайськ.).

На кінчику пера — сила меча (азербайдж.).

Слово — вітер, а папір — ґрунт (білоруськ).

Не роби висновок про книгу, дивлячись на її обкладинку (англ.).

Хороша книга — щирий друг (турецьк).

Важливою ознакою багатьох прислів’їв є їх ритмічність, поділ на частини, що римуються між собою, тому їх легко запам’ятовувати.

Чіткої відмінності між прислів’ями та приказками не існує. Прислів’я зазвичай є цілим реченням, виражає завершену думку. Наприклад, «Рідна мова — не полова: її за вітром не розвієш». А приказка є лише частиною речення: Рідна мова — не полова».

Отже, прислів’я і приказки мають такі особливості: узагальнення народного досвіду, стислість та ємність висловленої думки, повчальність, влучність і поетичність, використання слів у прямому й переносному значеннях, малий обсяг.

У колі мистецтв

Завдяки глибокому змісту й художній довершеності народні прислів’я та приказки привертають увагу митців і мисткинь. Вони часто використовують їх у своїх творах.

А. Стефурак. Ілюстрації до збірки «Українські прислів’я»

Поміркуй!

• Розглянь ілюстрації до прислів’їв сучасної української художниці Анастасії Стефурак.

• Прочитай і прокоментуй прислів’я, які ти бачиш на ілюстраціях.

• Чи доводилося тобі чути їх раніше?

• Поділися своїми враженнями про ці ілюстрації зі своїми однокласниками/однокласницями.

• Намалюй власну ілюстрацію до одного із прислів’їв чи приказки або ж підбери декілька світлин із власного фотоархіву, підписом до яких можуть слугувати прислів’я і приказки.

Мовна скарбника

Пригадай, що таке пряме та переносне значення слова. Зверни увагу, що слова в прислів’ях і приказках вживаються як у прямому, так і у переносному значеннях. Наведи приклади використання слів у творах малих жанрів фольклору в різних значеннях.

Читай і досліджуй!

Самостійно або разом із однокласниками/однокласницями підготуй творчий проєкт «Фольклористичний записник». Уклади невелику збірочку прислів’їв і приказок, що побутують у твоїй місцевості або ж часто вживаються твоїми рідними, близькими та знайомими. Підготуй цікаву презентацію свого дослідження.

Підсумуй!

• Поясни, як ти розумієш що таке фольклор. Які його малі жанри ти знаєш?

• Подумай, чому деякі прислів’я та приказки, що з’явилися навіть сотні років тому, не втрачають свого значення і сьогодні.

• Чи будеш ти використовувати прислів’я та приказки у своєму мовленні? Чому? Саме в яких життєвих ситуаціях? Наведи приклади.

• Як ти оцінюєш свої знання про малі жанри фольклору?

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.