Література (українська та зарубіжна). Частина 1. 5 клас. Яценко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тетяна Майданович

Країна Українія

Є така країна — Українія.

Вся вона обсаджена калиною.

Не звичайна, а немов казкова

Скрізь лунає українська мова.

І пісні, й казки з усього світу

Тут зібрались вам на радість, діти!

Не шукайте, не питайте: «Де ж це?»

Ось вона прийшла у ваше серце.

Поміркуй!

• Яким постає перед тобою образ Батьківщини після прочитання вірша Т. Майданович «Країна Українія»?

• Які рослини є символами України? Відшукай один із них у вірші. Чому авторка використовує образ цієї символічної рослини?

• Розглянь картину Д. Добровольського «Червона калина». Які рядки із вірша вона ілюструє?

• Намалюй ілюстрацію до цього вірша або ж підготуй фотоколаж.

• Підготуйся до виразного читання вголос поезії Т. Майданович «Країна Українія». Зверни увагу на розділові знаки, що використовуються у звертаннях і прямій мові, зокрема тире, двокрапка, знак питання. Подумай, які почуття потрібно передати, з якою інтонацією читати вірш.

Д. Добровольський. Червона калина

І. Хомчак. Обкладинка книжки «Країна Українія»

Мовна скарбничка

Більшість слів мають пряме і переносне значення. Щоб їх розрізнити, треба передовсім уявити зображену картину. Добра порада тобі: уявляючи, заплющ очі, перенесись на мить у змальовуваний світ. Якщо описане явище реальне і можливе в дійсності, то значення слова пряме. А якщо значення чи назва перенесені з одного явища на інше, то — переносне.

Поміркуй!

• Прочитай словосполучення: море сміху, темне море, море подарунків, море людей, вечірнє море, радісне море, море книжок, глибоке море, море задрімало. У яких із них слово море використано в прямому значенні, а в яких — у переносному?

• Ще раз уважно прочитай поезії Т. Майданович та назви слова, що вживаються в переносному значенні. Подумай, як вони впливають на читача/читачку, зокрема, на тебе.

Ο Україно! Божий білий цвіт!

О Україно! Божий білий цвіт!

Храни дітей у цьому лихолітті!

Хто, як вони, тебе сягне любить

У цілім світі?!

Хто заспіває так твої пісні,

Як їхні душі сонячні співають?

Хто хліб засіє, трави запашні?

І зліпить глек? І шишки короваю?

Прости ще, Боже, тим, хто не уздрів

Красу вкраїнських плодоносних гонів...

Додай нам сили — Духа дай згори,

Дай вистоять проти орди — й сьогодні!

І. Хомчак. Український орнамент

Поміркуй!

• Які почуття викликав у тебе вірш «О Україно! Божий білий цвіт!»?

• До кого звертається поетеса у своєму творі?

• Чому тривожно звучать останні рядки вірша? Які загрози виникали й існують зараз для України? У кого просить допомоги й захисту лірична героїня поезії?

• Подумай, з якою метою авторка використовує значну кількість окличних і питальних речень? Які емоції її переповнюють, чи вдалося донести їх до тебе?

• Підготуйся до виразного читання поезії «О Україно! Божий білий цвіт!» уголос.

Літературознавчий клуб

Тетяна Майданович (1957) народилася на Житомирщині. У родині цінували народні пісні, твори українських письменників/письменниць, шанували християнські традиції. Не випадково саме ці цінності є основою багатогранної творчості письменниці — поезії, казок, оповідань, повістей, наукових праць.

Тетяна Майданович

Мотиви її поетичної збірки «Країна Українія» — історичне минуле нашого краю, чудова природа, роздуми про вічні людські цінності.

У віршах Т. Майданович майстерно використовує метафори, зокрема такі: «Україна прийшла у серце», «тут зібрались казки й пісні з усього світу». Допомагають вираженню щирої любові до Батьківщини й образні означення, що підкреслюють особливі риси в зображених авторкою краєвидах: «Божий білий цвіт», «водоносні гони», «душі сонячні», «трави запашні». Такі означення називають епітетами.

Літературознавчий словничок

Епітет — художнє означення, що емоційно або образно характеризує певне явище. Наприклад, «веселий сніжок», «усміхнене сонце», «радісна пісня», «розкішні небеса», «сонячні душі».

Поміркуй!

• Назви епітети, метафори і порівняння, які використовує Т. Майданович у своїх творах. Подумай, чи вдалося б поетесі донести мотив своїх творів до читачів/читачок без цих художніх засобів.

• Наведи приклади епітетів, метафор і порівнянь із інших прочитаних тобою художніх творів.

У колі мистецтв

До патріотичних тем зверталися у своїй творчості не тільки українські поети/поетеси, але й художники/художниці. Кожен із них відтворив красу України, якою захоплюється. Як-от, заквітчана різнобарвними квітами дівчина на картині О. Кішкурно «Дівчина у віночку» і дівчина у стародавньому українському вбранні, яка співає під звуки бандури, на полотні М. Дмитренка «Мелодія». Це також і мальовничі українські краєвиди в роботах художників Д. Добровольського й О. Шупляка, і різнобарвний український орнамент у І. Хомчак. Ці мистецькі твори сповнені символічного змісту, у них художньо відтворено красу та велич України, її історію і культуру.

М. Дмитренко. Мелодія

О. Шупляк. До рідних гнізд

Поміркуй!

• Розглянь картини українських художників/художниць О. Кішкурно, Д. Добровольського, М. Дмитренка, О. Шупляка. Яка тема об’єднує їх із прочитаними тобою віршами?

• Опиши одну з картин, використовуючи епітети та порівняння.

• Яка з картин тобі найбільше сподобалась? Чому? Свою думку обґрунтуй.

• Якби тобі довелося зобразити на картині красу України, що б ти намалював/намалювала?

Читай і досліджуй!

Поезія дуже часто знаходить своє друге життя в піснях. Підготуй індивідуальний або ж груповий творчий проект «Образ України в пісенній ліриці». Презентуй його на уроці.

Підсумуй!

• Доведи, що вірші розділу «Україна і я» належать до патріотичної лірики. Схарактеризуй цей вид лірики.

• Які почуття викликали в тебе вірші про Україну?

• Які художні образи є головними в цих творах?

• За допомогою яких образних слів поетеси виражають думки й почуття? Дай їм визначення.

• Які життєві цінності людини і громадянина/громадянки залишаються вічними? Поясни свою думку на прикладі ліричних творів українських поетів/поетес минулих століть і сучасних часів.

• Як ти оцінюєш свою роботу над матеріалами цього розділу підручника?

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.