Література (українська та зарубіжна). Частина 1. 5 клас. Яценко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Літописні оповіді

Ти вже знаєш, що з появою письма, розвитком грамоти в людей з’явилися можливості передавати відомості про минуле не тільки усно в легендах і переказах, а й письмово — у книгах.

Якщо тобі доводилося бувати в краєзнавчому музеї свого чи іншого міста або ж села, то серед експонатів ти напевно бачив/бачила стародавні рукописні книги.

Тобі вже відома легенда про заснування Риму. Пригадай її.

Розкажи, що ти знаєш про минуле нашої держави — Київську Русь. А які книжки ти прочитав/прочитала про ті давні часи?

Полинути в уяві в ті славні давні часи тобі допоможе невеличкий уривок із твору «Повість минулих літ».

Мовна скарбничка

Либідь — назва річки, що майже по всій довжині тече під землею на території Києва.

Боричів узвіз — найдавніша вулиця (узвіз) Києва. Крута дорога, яка з’єднувала нижню, наддніпрянську, і нагірну частини міста і вела на Поділ (нині узвіз у Подільському районі міста Києва поблизу фунікулера).

Щекавиця — гора, що височіє в Києві над Подолом.

Хоривиця — одна з трьох історичних гір, на яких було засновано Київ. Різні дослідники вважають, що йдеться про Замкову гору, або гору Юрковицю у Києві.

Царгород, або Костянтинополь — столиця могутньої на той час Візантійської імперії (нині це місто Стамбул у Туреччині).

Києвець — містечко (давнє поселення) на Дунаї. Історики вважають, що на місці цього поселення нині стоїть сербське місто Кладово.

Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь

(Уривок із «Повісті минулих літ»)

Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своїх місцях. І були три брати: одному ім’я Кий, другому — Щек, а третьому — Хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею. А Хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоривицею. І збудували вони місто в ім’я старшого брата свого й нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі мудрі й тямущі, а називалися вони полянами, від них поляни й донині в Києві.

Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра; тим-то й говорили: «На перевіз на Київ». Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода. А Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце, і поставив там невеликий городок, і хотів було сісти в ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена; так і донині називають придунайці те городище — Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут через багато літ і помер. І брати його, Щек і Хорив, та сестра їхня Либідь тут же у сій час померли.

(Переказ В. Близнеця)

Кий, Щек, Хорив і Либідь оселяються на Дніпрових пагорбах. Кожен із трьох братів символічно сидить на своїй горі. Мініатюра з Радзивіллівського літопису

Г. Якутович. Кий, Щек, Хорив, Либідь, 1981 р.

Поміркуй!

• Знайди в тексті уривку із «Повісті минулих літ» епізод, де автор уточнює історичні події, а також заперечує хибні відомості про минуле.

• Як літописець характеризує полян?

• Розкажи, як пам’ять про засновників Києва збереглася у назвах різних місцевостей?

• Що ти довідався/довідалася про Кия з твору?

• Якою ти уявляєш Либідь? Підготуй її словесний портрет або ж намалюй.

Літературознавчий клуб

Серед найпоширеніших давніх книг були літописи. Літопис (опис літ, років) — запис історичних подій, що поданий у часовій послідовності, за роками. Літописи є одночасно й історичними документами, й художніми творами. Адже в них описано і реальні факти, і легендарні, вигадані історії.

Літературознавчий словничок

Літопис (опис літ, років) — запис історичних подій, що поданий у часовій послідовності, за роками.

Понад тисячу років тому наші предки, праукраїнці, утворили могутню й величну державу — Київську Русь. У час свого розквіту — за князів Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого — вона простягалася від Карпат до річки Волги, від Балтійського до Чорного морів. Тоді це була наймогутніша держава Європи.

Столицею Русі й відповідно найбагатшим, найрозвинутішим містом був Київ. Він вражав величними золотоверхими храмами й палацами. У Києві та інших містах Русі тоді налічувалося понад 200 шкіл. А князь Ярослав відкрив у головному на Русі Софійському соборі бібліотеку, у якій було понад 950 книг. Такими культурними здобутками на той час не могла похвалитися жодна інша європейська країна.

Г. Якутович. Нестор Літописець

Стародавній Київ. Макет

Поміркуй!

• У чому відмінність літописів від легенд?

• Розкажи про найвидатнішого літописця часів Київської Русі.

Першим серед відомих нині літописів руської доби є «Повість минулих літ». Його уклав у Києві близько 1113 року славетний ченець і книжник Нестор Літописець. Він був освічений, володів багатьма іноземними мовами. Сімнадцятирічним юнаком прийшов до Печерського монастиря (нині Києво-Печерська лавра, м. Київ), бо понад усе мріяв займатися вченістю. Справою всього його життя стала «Повість минулих літ». Багато років він працював над літописом.

У «Повісті минулих літ» використано тогочасні народні легенди, перекази, давні історичні документи. Текст твору написано церковнослов’янською мовою. Це була штучна, вигадана мова, якою тоді писали книжки в більшості слов’янських країн. У творі також є багато живих, розмовних українських слів і виразів, прислів’їв і приказок.

Згадані в літописі події, пов’язані із заснуванням Києва, очевидно, відбувалися наприкінці V ст.

У колі мистецтв

У 1982 р. під час святкування 1500-річчя Києва на набережній Дніпра було відкрито пам’ятник засновникам міста (скульптор В. Бородай, архітектор М. Фещенко). Скульптуру виконано з кованої міді у вигляді плоского човна, на якому стоять постаті засновників Києва. Кий дивиться вперед, тримаючи в руках довгі списи. Щек повернувся обличчям убік. А Хорив озирається назад, у нього в руках пружний лук. На носі човна постать їхньої сестри Либеді в стрімкому русі вперед, із піднятими, наче крила, руками.

Пам’ятник засновникам Києва (м. Київ). Скульптор В. Бородай

Серед найдосконаліших ілюстрацій до «Повісті минулих літ» — роботи художника-графіка Георгія Якутовича. Графіка — це малюнки, створені за допомогою ліній і штрихів.

У Києві, неподалік від Києво-Печерської лаври, де похований Нестор Літописець, установлено йому пам’ятник.

Пам’ятник Нестору Літописцю (м. Київ). Скульптор Ф. Согоян

Поміркуй!

• Уважно роздивися світлину пам’ятника засновникам Києва. Як ти гадаєш, що символізують саме так розміщені постаті Кия, Щека, Хорива та Либеді?

• Якими постають засновники Києва і Нестор Літописець на ілюстраціях Г. Якутовича? Які риси цих людей підкреслює художник?

Читай і досліджуй!

Виконай одне із цих завдань (на вибір):

1. Скористайся бібліотекою і прочитай декілька уривків із «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця.

Розкажи однокласникам/однокласницям, описи яких подій запам’яталися тобі найбільше. Який історичний діяч Київської Русі тебе особливо вразив? Чим саме?

2. Інколи стародавня Русь виявляється зовсім поруч! Так, якщо ти киянин/киянка, або ж бував/бувала у столиці України, то, напевно, бачив архітектурні пам’ятки доби Київської Русі — Софійський собор, Золоті Ворота, Києво-Печерську лавру, руїни Десятинної церкви, розкопки під Поштовою площею. Можливо, у тебе є фото, зроблені поблизу цих або інших споруд тієї історичної доби. Або ж у тебе є можливість сфотографувати їх. Якщо ж ні, то скористайся ресурсами Інтернету.

Підготуй цікаву презентацію-екскурсію цими місцями для твоїх однолітків/одноліток.

Підсумуй!

• Чому Київську Русь вважали однією з найкультурніших держав тогочасної Європи?

• Чому літописи мають саме таку назву?

• Що ти знаєш про життя Нестора Літописця?

• Чому «Повість минулих літ» є одночасно й історичним документом, і художнім твором?

• Які докази наводить Нестор Літописець, щоб заперечити твердження, ніби Кий був перевізником на Дніпрі?

• У чому, на твою думку, полягає важливість для сучасників/сучасниць збереження літописних оповідей про наше минуле? Для чого варто зберігати пам’ять про минуле свого роду і народу?

• Як ти оцінюєш свої знання про літописи після опрацювання матеріалу підручника?

Читацьке дозвілля

Цікаво і змістовно організувати своє читацьке дозвілля ти зможеш, скориставшись QR-кодом.