Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ I

ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

• Характеристики тіла, їх вимірювання

• Речовини. Фізичні властивості речовин

• Атоми й молекули

• Різноманітність речовин

• Чисті речовини і суміші

• Способи розділення сумішей

• Явища природи

• Різноманітність фізичних явищ

• Ознаки хімічних явищ

• Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання

Вивчення параграфа допоможе вам:

• характеризувати тіла;

• порівнювати тіла за ознаками;

• користуватися приладами для вимірювання маси і розмірів тіл та здійснювати вимірювання.

Природні й рукотворні тіла. Ви вже знаєте, що розрізняють природу живу й неживу. Користуючись мал. 8, назвіть тіла живої й неживої природи.

Крім природних тіл, існують ще й рукотворні, або штучні, створені людиною. Так, удень кімнату освітлює природне тіло Сонце, а ввечері ми користуємося рукотворними тілами — настільною лампою чи люстрою. Моря і річки — природні тіла, а басейн і ставок — штучні.

Характеристики тіл. Тіла різняться формою, розмірами, масою, об’ємом. Ці характеристики дають змогу розрізняти тіла. Так, неможливо сплутати шкільний підручник і куряче яйце. Підручник — тіло правильної форми. Можна виміряти його довжину, ширину і висоту. Виміряти розміри курячого яйця складніше, тому що це тіло неправильної форми.

Описуючи гори, ми зазначаємо, що ці тіла неживої природи мають великі розміри, чого не скажеш про колосок пшениці.

Немає потреби зважувати кавун і вишню, щоб безпомилково сказати, що кавун значно важчий. Маса — це ще одна характеристика тіл.

Охарактеризувати тіла можна й за об’ємом. Відро має значно більший об’єм, ніж чашка. Об’єм тіла прямокутної форми визначають, перемноживши значення його довжини, ширини та висоти. Щоб виміряти об’єм тіла неправильної форми, треба занурити його у воду. Об’єм тіла дорівнюватиме об’єму витісненої тілом води.

Мал. 8. Жива й нежива природа

Характеристики тіл — це ознаки, за якими вони різняться. До характеристик тіл належать форма, розміри, маса, об’єм. Лінійні розміри, масу та об’єм тіл вимірюють за допомогою приладів.

Характеризуючи тіла, звертають увагу на їх агрегатний стан. За ним розрізняють тверде тіло, рідину, газ. Копійка — це тверде тіло, роса — рідке, а повітря — газувате. Більшість тіл природи тверді.

Форма тіл сприймається візуально, тобто зором. Користуючись мал. 9, спробуйте порівняти тіла за формою та розмірами.

Вода у газуватому, рідкому і твердому станах

Опис тіла за планом. Користуючись розглянутими характеристиками, можна описувати тіла за планом: 1) форма; 2) розміри; 3) маса; 4) об’єм. Ознайомтесь з описом морквини (мал. 10, с. 28). Вимірювання показує, що її довжина дорівнює 12 см, маса — 100 г. Щоб визначити об’єм, необхідно занурити морквину в мірний циліндр із водою та зафіксувати показники об’єму води на шкалі циліндра до занурення морквини і після. Різниця об’ємів і буде об’ємом морквини. У наведеному прикладі об’єм становить близько 30 мл.

Мал. 9. Тіла різних розмірів і форм

Мал. 10. Вимірювання розмірів, маси та об’єму тіла неправильної форми

Проведені вимірювання дають змогу так охарактеризувати морквину: тіло неправильної форми завдовжки 12 см, масою 100 г та об’ємом 30 мл.

За цими ж самими ознаками ви можете самостійно порівнювати різні природні й рукотворні тіла.

За допомогою розмірів, маси, форми та об’єму можна не лише описати тіло, а й порівняти його з іншими.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вимірювання маси та розмірів різних тіл

Вам знадобляться: нова гумка прямокутної форми, сірникова коробка, дві різні книжки, прилади для вимірювання маси і лінійних розмірів тіл.

Здійснюючи вимірювання, не забувайте визначати ціну поділки вимірювального приладу!

Завдання 1. Проведіть вимірювання маси тіл — гумки і сірникової коробки. Порівняйте одержані результати. Яке з тіл має більшу масу?

Завдання 2. Виміряйте лінійні розміри гумки і сірникової коробки. Самостійно доберіть прилад для вимірювання. Яке з досліджуваних тіл має більшу довжину, а яке більшу ширину?

Результати запишіть.

Перевірка знань

1. Яка відмінність природних тіл від штучних? Наведіть приклади природних і штучних тіл.

2. Назвіть відомі вам характеристики тіла.

3. Якими приладами та інструментами можна виміряти лінійні розміри і масу тіла?

4. Порівняйте за розмірами: а) зошит і двері класної кімнати; б) чайну і столову ложки.

5. Вилучіть «зайве» слово в ланцюжку: а) літак, орел, бджола; б) екран телевізора, підручник, м’яч. Поясніть свій вибір.

6. Поміркуйте, про які характеристики тіл ідеться у прислів’ях:

Горобець маленький, а серденько має.

Ложкою моря не вичерпаєш.