Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 3

Людина на планеті Земля

• Людина — частина природи

• Екологічні проблеми та їх розв’язування

• Охорона природи. Червона книга

• Заповідники, заказники, національні парки

§ 45. Людина — частина природи

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади впливу людини на природу і природи на людину;

• пояснювати зв’язок людини з природою.

Зв’язок людини з природою. Подібно до інших живих істот людина дихає, живиться, росте, розмножується і вмирає. Її життя, як і життя інших організмів, залежить від умов природи — достатньої кількості їжі, повітря, води, світла і тепла.

Проте лише людина володіє мовою, розмірковує і свідомо виконує роботу. Вона мешкає в оточенні тіл природи і взаємодіє з ними.

Природа впливає на розселення людей на земній кулі. Так, у районах полюсів, де панують низькі температури і крига, немає умов для росту і розвитку рослин та тварин, проживання людей. Поблизу екватора, де земна поверхня отримує найбільшу кількість тепла і вологи, ніколи не буває зими і пишно розвивається рослинність. Найбільш комфортні умови для життя людини на рівнинних територіях з помірною кількістю тепла і вологи.

У давні часи людина повністю залежала від природи. У природі вона знаходила рослини для харчування, добувала м’ясо, полюючи на звірів і птахів, ловила рибу. Згодом людина окультурила різні рослини, тобто навчилася вирощувати їх на спеціально відведених і оброблених ділянках землі (мал. 155). Нині людина розводить різноманітних свійських тварин, тому постійно має м’ясо, молоко, яйця для свого харчування (мал. 156).

Мал. 155. Сорти яблук, вирощені людиною

Мал. 156. Кролі різних порід

З природних джерел людина отримує воду. Найбільше прісної води йде на зрошення полів і потреби промислових підприємств. На особисті потреби людина використовує її значно менше (мал. 157).

Ви вже знаєте, що для свого існування людина ні на мить не припиняє вдихати повітря. Наявний у ньому кисень — життєво необхідна речовина. Його виробляють зелені рослини. Без повітря людина не проживе і кількох хвилин. Отже, існування людини залежить від впливу природних чинників. Як і всі живі істоти вона народжується, росте і розвивається, залишає потомство. Це доводить, що людина є частиною природи. Вона живе й існує за її законами.

Мал. 157. Використання води людиною

Людина — частина живої природи, вона мешкає у природному середовищі, бере з нього необхідні для життя їжу, воду, повітря. Людина і природа — одне ціле.

Мал. 158. Опустелювання земель

Зміни у природі, спричинені діяльністю людини. У часи, коли людина повністю залежала від природи, вона брала від неї стільки, скільки їй було потрібно для прожиття. З розвитком господарства відбулося багато змін, які позначилися на природному середовищі. На великих територіях вирубали ліси. Осушення боліт спричинило опустелювання земель (мал. 158). Великі площі зайняли міста з промисловими підприємствами. У різних напрямках пролягли шляхи з асфальту та бетону. Потужні машини змінюють земну поверхню, видобуваючи корисні копалини. Для своїх потреб люди виплавляють метали, виготовляють різноманітні побутові прилади, будівельні матеріали, пластмаси, тканини, продукти харчування.

Усе це змінює екосистеми і потребує величезних витрат природної сировини, води та повітря. Натомість у довкілля потрапляє велика кількість шкідливих для живої і неживої природи речовин.

Створюючи кращі умови існування для себе, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварин.

Активна діяльність людини погіршує склад повітря через викиди заводами шкідливих речовин, зростання споживання кисню. Водночас з роками рослин стає менше, і вони не встигають утворювати кисень. Ще 6 тис. років тому ліси вкривали великі площі на Землі. Нині ж площі скоротились у кілька разів. Розгляньте на мал. 159 приклади негативного впливу людини на природу. Наведіть власні приклади.

Мал. 159. Негативний вплив людини на природу: а — знищення лісів; б — загибель риби

Внаслідок такої діяльності людини в повітрі зростає вміст вуглекислого газу, водяної пари та інших речовин. Вони більше затримують відбите від земної поверхні сонячне тепло. Від цього на нашій планеті стає тепліше. Так, за останні 100 років середньорічна температура на Землі підвищилася на півградуса. Для окремого міста чи села таке потепління непомітне. Але для всієї планети загалом наслідки відчутні: почала танути багаторічна крига в полярних районах і горах. Внаслідок цього підвищується рівень води в морях та океанах. Вода наступає на суходіл, затоплюючи знижені території.

Людина має відповідально ставитися до перетворення природи на зручне середовище свого існування. Безвідповідальне втручання у природу нікому не приносить користі.

Скарбничка знань

Вплив господарської та інших видів діяльності людини на природу здебільшого виявляється небажаним для окремих видів організмів. Простежимо це на прикладі найбільшого птаха України дрохви. Дрохва — степовий птах масою 10-15 кг. До 1975 р. дрохва гніздилася у 18 областях України, а з 1985 р. — лише в 7. Зараз їх в Україні налічується близько 1000 особин. У Харківській області у 2001 р. було створено розплідник дрохв. Так людина прагне збільшити чисельність цього виду птахів.

Перевірка знань

1. Які приклади впливу природи на людину вам відомі?

2. Як людина в різні часи впливала на природу?

3. Як ви оцінюєте сучасний вплив людини на природу?

4. За малюнком 157 складіть розповідь про використання води людиною.

5. Доведіть, що зв’язок природи і людини взаємний.