Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Екосистеми

Пригадайте і назвіть мешканців лісу, водойми, поля, саду.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати склад екосистем;

• наводити приклади природних і штучних екосистем;

• пояснювати роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемі.

Поняття екосистеми. Організми живуть на певній території, зазнають впливу чинників середовища, взаємодіють між собою і впливають на середовище. Так утворюються екосистеми (мал. 148).

Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя.

Організми екосистем поділяють на три групи. До першої групи належать рослини. Вони утворюють органічні речовини і забезпечують ними себе та інші організми. Тому їх називають утворювачами. Другу групу становлять, як правило, тварини. Вони споживають готові органічні речовини, що надходять до них із рослинною і тваринною їжею. Це споживачі. Багато видів бактерій і грибів отримують речовини та енергію для свого існування, розкладаючи рештки відмерлих організмів. їх відносять до групи руйнівників.

Мал. 148. Склад екосистеми

Рослини, тварини, гриби і бактерії в екосистемі пов’язані між собою.

Прикладами природних екосистем є ліс, річка, озеро, болото, степ. Вони виникли природним шляхом. Існують штучні екосистеми. Наприклад, парк, квітник, поле, сад, водосховище. їх створює людина.

За малюнком 149 ознайомтеся з рослинами різних ярусів лісу, наведіть власні приклади.

Природні екосистеми. Лісом називають велику ділянку землі, на якій ростуть дерева, розташовані близько одне до одного, та інші рослини, а також гриби (мал. 149). У лісі мешкають різні тварини (мал. 150, с. 190).

Розгляньте тварин лісу на малюнку 150. Зверніть увагу на забарвлення покривів тіла тварин. У ньому переважають кольори листків і стовбурів лісових дерев. Це дозволяє тваринам маскуватися і бути непоміченими ворогами. У птахів лісу короткі крила і довгий хвіст, щоб було легко літати між деревами. Багато тварин мають кігті, щоб лазити по деревах.

Мал. 149. Рослини лісу: а — дуб; б — ліщина; в — конвалія

Мал. 150. Мешканці лісу: а — дикий кабан; б — лось; в — шишкар; г — білка

Пригадайте, завдяки якому явищу кисень потрапляє в озеро.

Озеро теж належить до природних екосистем. Кількість світла тут зменшується з глибиною.

В озера своя «ярусність». Розрізняють три ділянки: прибережну, водний простір і дно. У кожній ділянці живуть певні організми. Найбільш заселена рослинами прибережна ділянка озера. Її типовими рослинами є лепеха і калюжниця. Завдяки добре розвиненим кореням вони закріплюються у вологому ґрунті берега водойми. Серед водних рослин знаходять укриття личинки безхребетних тварин (наприклад, комах, деяких молюсків) і мальки багатьох риб.

Водний простір озера густонаселений одноклітинними рослинами і тваринами, різними багатоклітинними організмами, переважно рибами.

На дні озера, річки можна побачити двостулкових молюсків. У них цікаво відбувається живлення. Вони прокачують воду і вилучають з неї поживні частинки. А самі слугують їжею для деяких риб і птахів. Ось так співіснують організми водного середовища в екосистемі озера (мал. 151, 152).

Мал. 151. Тварини озера: а — короп; б — водомірка; в — молюск беззубка

Мал. 152. Рослини озера: а — лепеха; б — глечики

Штучні екосистеми. На відміну від природних екосистем штучні екосистеми створила і доглядає людина.

Прикладами штучних екосистем є поле і сад. Поле — велика ділянка обробленого ґрунту, на якій вирощують культурні рослини. Пшениця, картопля, жито, гречка, кукурудза, буряк, соняшник — основні культурні рослини поля. їх споживають людина і свійські тварини.

Поле соняшників — штучна екосистема

Культурні рослини — рослини, які людина вирощує для отримання з них певних продуктів.

Які ще організми є в екосистемі поля? Крім культурних рослин, на полях зростають бур’яни. Живуть у полі і тварини: різні комахи, польові миші, ховрахи, мешканці ґрунту (мал. 153, с. 192).

В екосистемі саду переважають дерева або кущі, які висаджує людина для отримання смачних і корисних плодів (мал. 154, а, б, с. 192). Яблуні, вишні, черешні, сливи — плодові дерева українських садів.

Мал. 153. Рослини і мешканці поля: а — пшениця; б — маки; в — польова миша; г — буряковий довгоносик

Мал. 154. Рослини і мешканці саду: а — черешня; б — смородина; в — сонечко; г — бджола

Малина, виноград, смородина, аґрус — приклади кущів саду. Як і в полі, у садах трапляються бур’яни. З тварин у садах найбільше комах і птахів (мал. 154, в, г).

Користь садам приносять сонечка і бджоли. Рослинам поля шкодять колорадські жуки, довгоносики, метелик білан капустяний, личинки травневого хруща та інших комах. Дерева саду потерпають від попелиць, жуків-листогризів, хрущів, личинок метеликів яблуневої плодожерки.

Вишневий сад

Скарбничка знань

У рослинному світі океанів переважають водорості. Водорість ламінарію (її ще називають морською капустою) вживають у їжу. До її складу входить органічна речовина, багата атомами Йоду. Вони життєво необхідні людині. За вмістом Йоду морській капусті немає рівних.

Перевірка знань

1. Який склад має екосистема?

2. На які групи поділяють екосистеми?

3. Які зв’язки існують між мешканцями екосистем: а) лісу, б) озера?

4. Куди в екосистемі лісу зникають минулорічна трава та опале листя, рештки померлих тварин?

5. Наведіть приклади штучних екосистем.

6. Яке значення штучних і природних екосистем у природі та житті людини?

7. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами, наведіть приклади організмів, що населяють різні яруси лісу.