Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади взаємозв’язків між організмами;

• пояснювати вплив на організми чинників живої природи.

Взаємозв’язки між організмами. У природі організми живуть не відокремлено один від одного, а в оточенні інших організмів. Навіть поодинока сосна, яка височіє на скелі, зовсім не самотня. К «сусідами» є різноманітні комахи, які живуть на стовбурі; зрідка пташка може сісти на гілку, щоб перепочити, а корені дерева оточені мешканцями ґрунту.

Сукупність організмів, які живуть на одній території, називають угрупованням.

Між організмами в угрупованнях виникають різноманітні зв’язки (мал. 145). Досить часто вони пов’язані з живленням (харчуванням) організмів. ЦІ зв’язки називають харчовими, або ланцюгами живлення. Наприклад, зелені листки дерева об’їдає гусінь. Нею живиться горобець, який стає здобиччю яструба. Запишемо цей ланцюг живлення в послідовності споживання одних організмів іншими:

зелений листок —> гусінь —> горобець —> яструб.

Як бачимо, тваринні організми не можуть існувати без рослинних.

Оселяючись на дереві, гриби-трутовики використовують його як місце прикріплення і джерело поживних речовин. Гриб шкодить дереву, виснажуючи його і прискорюючи відмирання. Тому трутовики — справжні паразити.

Розгляньте малюнок 145. Поясніть, які взаємозв’язки між організмами ілюструють зображення а, б, в, г, ґ, д.

Мал. 145. Зв’язки між організмами: а) бджола — квітка; б) лев — зебра; в) гриб-трутовик — дерево; г) гусінь — рослина; ґ) птаха — пташенята; д) береза — підберезовик

Білка

Лось

А які зв’язки існують у лісі між білкою і лосем? Ці тварини живляться різними рослинами, тому корму в лісі для них вистачає. У цьому прикладі організми співіснують і не впливають один на одного.

У шлунку травоїдних тварин живуть бактерії, які допомагають перетравленню цупких стебел рослин. Бактерії полегшують тваринам травлення, а самі отримують домівку і поживні речовини. Отже, співжиття травоїдних тварин і цих бактерій взаємовигідне.

Зозулі, які на кілька місяців прилітають до нас із теплих країв, є одними з найкорисніших птахів лісу. Вони знищують багато шкідників. Зозуля з’їдає до 100 гусениць за день, у тому числі й тих, яких не їдять інші птахи. Від цього ліс має велику користь. Але зозуля підкладає свої яйця у гнізда дрібних комахоїдних птахів. Зозуленята, підростаючи, викидають із гнізда пташенят своїх нових батьків. Тобто зв’язки рослин і зозулі взаємовигідні, тоді як для пташенят, викинутих із гнізда, вони шкідливі.

При сумісному існуванні між організмами виникають взаємозв’язки: корисні, шкідливі, мирного співіснування.

Як організми пристосовуються до спільного існування. Для того щоб мирно співіснувати на спільній території, в організмів виробились різні пристосування. Наприклад, рослини лісу ростуть ярусами. Верхній ярус утворений деревами, середній — кущами, нижній — травами. Таке розташування сприяє надходженню світла до рослин кожного ярусу (мал. 146).

Ярусність рослин лісу є прикладом пристосування до співіснування рослинних організмів.

Мал. 146. Ярусність лісу

Рослини, які зростають на одній ділянці, цвітуть і утворюють плоди в різний час.

Деякі рослини мають пристосування, що захищають їх від поїдання тваринами. У глоду і шипшини — це колючки, у кропиви — жалкі волоски, у любистку — речовини із запахом, який відлякує комах.

У тварин також існують різноманітні пристосування до спільного існування. Наприклад, хижі птахи сова і яструб полюють на дрібних тварин, але сова це робить уночі, а яструб — удень. Тож вони не заважають живитись одне одному.

Деякі шапинкові гриби ростуть поблизу певних дерев: підосичник — під осикою, підберезовик — під березою. Це не випадково, адже їх грибниці обплітають корені цих дерев. У такий спосіб гриб отримує від дерева органічні речовини, а сам забезпечує його водою і неорганічними речовинами. Тож таке сусідство вигідне і грибу, і дереву.

Існують бульбочкові бактерії, які оселяються на коренях рослин і забезпечують їх життєво необхідними поживними речовинами (мал. 147).

Мал. 147. Корінь сої з бактеріями у бульбочках

Станьте дослідниками природи

Проведіть екскурсію в околицях школи з метою виявити:

1. Які рослини зростають поряд зі школою?

2. Які рослинні угруповання існують в околицях школи?

3. Чи властива побаченим угрупованням ярусність?

4. Як рослини пристосувалися до сумісного життя в угрупованні?

5. Підготуйте звіт про екскурсію та презентацію результатів екскурсії у класі.

Перевірка знань

1. Що називають угрупованням?

2. Як різні рослини співіснують в угрупованні?

3. Як тварини пристосовуються до сумісного життя в угрупованні?

4. Які приклади взаємовигідного співіснування організмів вам відомі?

5. Опишіть можливі взаємозв’язки між окремими організмами із запропонованого переліку: коник, дуб, конюшина, синиця, грак, пшениця, гусінь, сова, миша.

6. Як ви розумієте вислів: «Зайвих організмів у природі немає — природі потрібні всі»?