Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Водне середовище життя організмів

Пригадайте, що називають розчином, розчинником та розчиненою речовиною, які властивості має вода.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• характеризувати водне середовище життя організмів;

• наводити приклади мешканців водного середовища життя;

• наводити приклади пристосувань організмів до життя у водному середовищі.

Особливості водного середовища життя. У водному середовищі коливання температури впродовж доби та року менші, ніж у наземно-повітряному. Це пов’язано з тим, що вода, на відміну від повітря, нагрівається й охолоджується повільніше.

У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах. Тому тут поширені зелені рослини. На глибині кількох кілометрів живуть глибоководні тварини, наприклад деякі риби і черви. Там панує суцільна темрява (Див. «Скарбничку знань» на с.180).

Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Проте його у водному середовищі значно менше, ніж у наземно-повітряному.

Через високий вміст солей вода морів і океанів солона (її ще називають морською). У воді річок, озер, ставків вміст розчинених речовин менший. Такі водойми називають прісними.

Озеро Синевир

Водне середовище характеризується особливими проявами таких чинників неживої природи, як освітленість, температура, вміст повітря.

Вода — середовище життя багатьох організмів. Із тваринних організмів водного середовища зазвичай першими згадуємо риб. І справді, все їх життя проходить у воді. Вони можуть швидко переміщуватися в ній на великі відстані. Мешканці водного середовища — раки, краби, морські зірки (мал. 137) — не лише переміщуються у воді, а й можуть пересуватися по дну. Серед тварин водного середовища є істоти, які швидше нагадують рослини, наприклад корали (мал. 107, с. 149). Вони прикріплюються до дна водойми.

У водному середовищі мешкають і теплокровні тварини (мал. 138, с. 178).

Мал. 137. Мешканці водного середовища

Мал. 138. Теплокровні тварини водного середовища: а — дельфін; б — бобер; в — видра

Є організми, які поєднують існування у водному та наземно-повітряному середовищі (мал. 139). Та найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей.

Пристосування організмів до життя і переміщення у водному середовищі. Розглянемо, як пристосувалися мешканці водойм до дихання. Риби і раки дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Кити і дельфіни живуть постійно у воді, але дихають атмосферним повітрям (мал. 140). Для цього час від часу тварини виринають із води, щоб вдихнути повітря. Жаби дихають легенями на суходолі і шкірою — у воді. Тюлені, моржі перед зануренням у воду роблять глибокий вдих, набираючи в легені повітря.

У прісних водоймах України мешкають бобри (мал. 138, б). їх густа шерсть вкрита непроникною для води речовиною.

Пір’я водоплавних птахів також вкрите шаром речовин, що не змочуються водою.

Проживання у водному середовищі вплинуло на будову органів руху (мал. 141). Риби рухаються за допомогою плавців, водоплавні птахи, бобри і жаби — за допомогою кінцівок, що мають перетинки між пальцями. Тюлені й моржі мають широкі ласти. Якщо на крижинах вони доволі неповороткі, то у воді — спритні й швидкі. У жуків-плавунців плавальні ніжки нагадують весла.

Мал. 139. Тварини, життя яких пов’язане з водним середовищем: а — крокодил; б — жаба; в — тюлень

Мал. 140. Кити виринають, щоб вдихнути повітря

Водні рослини (мал. 142) поглинають необхідні їм речовини із води.

Насіння рогозу, яке поширюється водою, має водонепроникні покриви і порожнини, заповнені повітрям.

Тому воно декілька днів тримається на воді, а вже потім тоне.

Існує багато водойм, у тому числі й в Україні, які пересихають улітку. Особливостями їх мешканців є те, що вони за короткий час встигають дати чисельне потомство і можуть тривалий час існувати без води в очікуванні, доки вона з’явиться знову.

Мал. 141. Пристосування тварин до плавання: а — акваріумна рибка сіамський півник; б — качка

Організми протягом багатьох віків пристосувалися до особливих чинників водного середовища.

Мал. 142. Водні рослини: а — глечики; б — латаття; в — рогіз; г — стрілолист

Станьте дослідниками природи

Проведіть доступне для вас спостереження за організмами водного середовища. Опишіть їх поведінку і пристосування до чинників неживої природи. Чи має людина вплив на їх життя? Який саме?

Скарбничка знань

Морський чорт (вудильник)

В океанах на глибині понад 1 км панує непроглядна темрява. Тут мешкають лише ті організми, які пристосувалися до таких умов. Деякі з них мають особливі світні органи, що світяться синім, зеленим або жовтуватим світлом. Вони засліплюють жертву і полегшують собі полювання.

Дивовижними створіннями, які мешкають в океані на глибині 1,5-3 км, є риби морські чорти, або вудильники, їх тіло вкрите шипами і бляшками, рот великий і широкий. Із спинного плавника морського чорта виростає і нависає над хижою пащею вудка, на кінці якої є світний орган. Морський чорт використовує її як приманку. Рухлива світна цятка привертає увагу організмів, що пропливають повз вудильника, а той обережно підтягує вудку до рота і в певний момент дуже швидко ковтає здобич. У деяких видів риб вудка з ліхтариком міститься в пащі. Такі риби плавають з відкритим ротом.

Перевірка знань

1. Назвіть особливості водного середовища життя.

2. Наведіть приклади мешканців водного середовища.

3. Наведіть приклади відомих вам пристосувань рослин до життя у водному середовищі.

4. Як тварини пристосувалися до життя у водному середовищі?

5. На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості дослідіть і запишіть у робочому зошиті їх пристосування до життя у водному середовищі. Це завдання можете виконати, обравши для спостереження мешканців акваріума.

6. Підготуйтесь і обговоріть у класі виконане завдання «Станьте дослідниками природи».