Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Чинники середовища життя на планеті Земля

Пригадайте, яке значення мають повітря, вода і ґрунт для існування організмів.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• з’ясувати, що називають середовищем життя;

• називати чинники середовища життя;

• описувати вплив чинників неживої природи на організми.

Поняття про середовище життя. З усіх планет Сонячної системи життя існує лише на Землі. Тут є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Одні організми живуть у воді, інші — на суходолі чи у ґрунті.

Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя.

На порівняно невеликій площі на суходолі обабіч екватора мешкає набагато більше організмів, ніж на всьому материку Антарктида. Чим це можна пояснити? Поблизу екватора вдосталь світла, тепла і вологи, ніколи не буває зими. В Антарктиді світла і тепла обмаль. Літо коротке і холодне. Тобто умови життя в районі екватора набагато сприятливіші для організмів.

Усе те, що впливає на організми і своєю дією сприяє або заважає їх існуванню та розселенню, називають чинниками середовища життя.

На організми впливають чинники неживої природи (мал. 124). Це освітленість, температура, повітря, вологість (для багатьох організмів — наявність питної води).

Крім чинників неживої природи, організми зазнають впливу інших організмів. Хто обізнаний з вирощуванням картоплі, той знає, що жуки і личинки колорадських жуків живляться її листям. Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав’янистих рослин, що ростуть під ними. Деякі тварини розносять насіння рослин, що сприяє їх розселенню. Птахи, які живляться комахами, уберігають сад від шкідників (мал. 125). Усе це приклади впливу чинників живої природи на організми.

Безпосередній вплив людини на організми теж є чинником живої природи. Людина створює заповідні території для збереження і примноження організмів. Наприклад, якби не було створено сприятливих умов для життя зубрів, їх сьогодні не залишилося б у живій природі (мал. 126).

Мал. 124. Чинники неживої природи

Мал. 125. Чинники живої природи

Мал. 126. Зубри

Безконтрольним полюванням на тварин та виловом риби людина негативно впливає на середовище життя організмів.

Дедалі відчутнішим стає вплив господарської діяльності людини. Прокладання доріг, вирубування лісів на великих площах, зведення гребель несприятливо позначаються на умовах життя організмів, які там мешкають.

Різноманітні чинники середовища життя організмів можна об’єднати у три групи: чинники неживої природи, чинники живої природи, господарська діяльність людини.

Наведіть приклади тварин, які ведуть денний або нічний спосіб життя.

Освітленість як чинник неживої природи. Цей чинник неживої природи визначає добові, місячні та сезонні зміни у поведінці більшості тварин, а також їх здатність орієнтуватися у просторі. Тварини, які мають добре розвинені органи зору, успішно добувають їжу у світлий час доби. Наприклад, ластівки активні вдень і відпочивають уночі, коли світла обмаль. Кажани, навпаки, вилітають зі своїх схованок після настання темряви. Людині та багатьом тваринам світло потрібне, щоб бачити предмети довкола себе.

Як ви вже знаєте, під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних. При цьому виділяється кисень, необхідний для існування тварин і людини.

Шпак

Світло впливає на ріст, цвітіння й плодоношення рослин.

На освітлених сонцем місцях ростуть світлолюбні рослини (сосна, береза, волошка), а тіневитривала папороть росте в затінку.

Волошка — світлолюбна рослина

Температура. Особливе значення в середовищі життя організмів має температура. Від неї залежить перебіг хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот. У різних куточках Землі тварини і рослини потребують неоднакової кількості тепла.

За помірної температури добре почуваються багато організмів (ластівки, шпаки, береза, дуб, бузок). Найвища температура, при якій існують деякі бактерії, становить близько +100 °С. Пінгвіни мешкають при температурі, що буває нижче -50 °С. Деякі ящірки можуть витримувати температуру близько +50 °С. Проте для більшості видів тварин температура середовища +40 °С і вище є несприятливою.

Температура середовища має особливе значення для холоднокровних тварин (вужів, гадюк, жаб). Вони активні лише в теплу пору року.

Вологість. Значну частину маси тіла організмів становить вода. Рослинам вона потрібна для поглинання неорганічних речовин із ґрунту. Речовини до всіх органів рослини теж транспортує вода. Вона бере участь у процесах живлення рослин. Отже, вологість повітря і ґрунту належить до важливих чинників середовища життя рослин.

Жаби, дощові черв’яки і деякі молюски здатні жити тільки у зволожених місцях. А для багатьох організмів, наприклад риб, медуз, водних рослин, вода є середовищем життя. Без води не відбувається перетравлення їжі у тварин і людини. Потрібну їм воду вони отримують із спожитою їжею або під час водопою.

Равлик — мешканець зволожених місць

Повітря. Більшість організмів дихають киснем, що міститься в повітрі. Тому наявність достатньої кількості повітря є важливою умовою життя. Вуглекислий газ, що входить до складу повітря, потрібний рослинам для живлення. Проте збільшення його кількості гальмує процеси дихання, негативно впливає на життя організмів.

Для організмів мають значення вологість і температура повітря. Тому їх не випадково називають у прогнозах погоди.

Освітленість, температура, вологість, наявність повітря є визначальними чинниками неживої природи, що впливають на живі організми.

Станьте дослідниками природи

Дослідіть вплив температури, освітленості, вологості на рослину. Для цього оберіть рослину своєї місцевості і спостерігайте за нею не менше одного місяця. Фіксуйте зміни у рослині під впливом чинників середовища і в самих чинниках. За результатами спостереження підготуйте розповідь про вплив чинників середовища на рослину.

Перевірка знань

1. Що називають середовищем життя організмів?

2. Які чинники неживої природи ви знаєте?

3. Яке значення має світло для організмів?

4. Як впливають на організми вологість і температура повітря?

5. Уявіть, що в лісі зник вуглекислий газ. Для яких організмів це найбільш небезпечно: равлика, маслюка, клена, підосичника, конвалії, амеби, крота, ліщини? Чому?

6. Кисень у великій кількості використовується для дихання, горіння, виробництва речовин. Однак його вміст у повітрі до цього часу мало змінився. Як ви вважаєте, чому?