Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

§ 37. Визначення організмів за визначниками

Пригадайте, як знаходити інформацію у довідниках та енциклопедіях.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників.

Чи багато назв рослин, тварин, грибів ви знаєте? Як бути, якщо назви організмів вам не відомі, але ви хочете їх знати? Розв’язати цю проблему допомагають визначники рослин, тварин, грибів (мал. 122). їх виготовляють у формі книг чи атласів.

Визначати організми можна за певними ознаками, описаними в атласах-визначниках, книгах-визначниках.

Гербарний зразок лілійника жовтого

Як укладений атлас-визначник. У визначнику наведені назви організмів двома мовами: мовою країни, у якій видано атлас, і латинською. Подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад для квіткової рослини — будова стебла, форма листків, форма, кількість і будова квіток, плодів, кореня, тобто всіх органів рослини.

Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму (мал. 123).

Мал. 122. Обкладинки визначників

Мал. 123. Приклади інформації, вміщеної в атласах-визначниках рослин і тварин

В окремих випадках при визначенні організму потрібно мати збільшувальний прилад, наприклад лупу. Це допомагає краще розглянути дрібні частини тіла організму.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій Вам знадобляться: гербарні зразки рослин, зображення (утому числі електронні) рослин, тварин і грибів, які найбільш поширені в Україні, атласи-визначники, лупа.

Гербарний зразок ромашки лікарської

На цьому занятті ви розвиватимете навички роботи з атласами-визначниками; визначатимете назви найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин.

Зверніть увагу! Для визначення квіткової рослини необхідно бачити всі органи: корінь, стебло, листки, квітку, плід.

Завдання 1. Ознайомтеся з атласами-визначниками, картками чи таблицями, які отримали від учителя. Зверніть увагу, які відомості в них розміщено.

Завдання 2. Розгляньте запропонований учителем гербарний зразок рослини, її зображення на фотографіях чи малюнках. Визначте, що це за рослина. Для цього скористайтесь атласом-визначником рослин, картками чи таблицями.

Завдання 3. За допомогою атласа-визначника тварин з’ясуйте назву тварини, зображення якої запропонує вчитель.

Завдання 4. За допомогою атласа-визначника грибів з’ясуйте назву запропонованого вчителем гриба.

Завдання 5. Запишіть назви визначених вами рослини, тварини, грибів і запам’ятайте їх.

Доберіть цікаву інформацію про визначені на практичному занятті рослину, тварину, гриб, умови їх росту та розвитку.