Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Рослини і тварини

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати особливості рослин і ознаки тварин;

• ознайомитись із різноманітністю рослин і тварин.

Жива природа Землі надзвичайно різноманітна. Щоб орієнтуватися в ній, учені розрізняють чотири великі групи організмів: рослини, тварини, гриби, бактерії.

Пригадайте, які органи має квіткова рослина.

Різноманітність рослин. Рослини на земній кулі ростуть повсюди. Вони мають різну форму, розміри, тривалість життя. Це дає змогу здійснити їх поділ на певні групи. Представники різних груп рослин зображені на мал. 103.

Кількість клітин у складі організму зумовила поділ рослин на одноклітинні і багатоклітинні. За різноманітністю стебел виділяють дерева, кущі й трав’янисті рослини. За тривалістю життя — однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Айстра і помідор належать до однорічних рослин, морква, капуста — до дворічних, а троянда і дуб — до багаторічних.

Багато рослин мають лікувальні властивості. Це шавлія, ромашка, подорожник та інші. Такі рослини називають лікарськими.

Мал. 103. Різноманітність рослин: а — одноклітинна водорість; б — мох; в — плаун; г — хвощ; ґ — папороть; д — шипшина

Мал. 104. Різноманітність тварин

Різноманітність тварин. Як і рослини, тварини мешкають у різних куточках нашої планети. Це найчисельніша за кількістю видів група організмів. Черви, павуки, молюски, комахи, раки, жаби, риби, змії, птахи, звірі (мал. 104) належать до тварин.

За кількістю клітин, з яких побудоване тіло тварин, розрізняють одноклітинні і багатоклітинні тварини.

Є тварини теплокровні та холоднокровні. Так, птахи і звірі належать до теплокровних. Температура їхнього тіла постійна. А ящірки, риби (мал. 105) — холоднокровні. Температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища.

Мал. 105. Холоднокровні тварини: а — ящірка; б — короп

Відмінності рослин і тварин. Більшість рослин нашої планети мають зелений колір. Його надає їм речовина хлорофіл. Рослини живляться органічними речовинами, які самі ж і створюють. Так, у рослинах на світлі за участю хлорофілу з вуглекислого газу і води утворюється органічна речовина глюкоза. Вуглекислий газ листки поглинають із повітря, воду корінь вбирає з ґрунту (мал. 106).

Мал. 106. Схема живлення рослин

Рослини живляться органічними речовинами, які створюють самі.

Рослини виділяють кисень, необхідний для дихання більшості організмів.

У тварин хлорофіл відсутній. Вони живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослини або інших тварин.

Основною відмінною ознакою тварин від рослин є живлення готовими органічними речовинами.

Відмінною рисою тварин є активний рух усім тілом чи окремими частинами тіла. Для цього тварини мають органи руху — плавці, ласти, ноги, крила. Хоча серед тварин зустрічаються й такі, які ведуть прикріплений спосіб життя. Через це вони можуть видаватися тілами неживої природи або рослинами (мал. 107, с. 149).

Мал. 107. Тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя: а — кораловий поліп; б — губка; в — актинія

Мал. 108. Органи чуття тварин: а — ніс; б — очі; в — вуха

На відміну від більшості тварин, рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Рухатися можуть окремі частини рослин, наприклад розкриваються і закриваються квітки, повертаються до світла листки.

Ви знаєте, що тварини бувають рослиноїдними, хижаками і всеїдними. Оскільки вони споживають різну їжу, то мають певні пристосування до її отримання. Так, хоботок метелика пристосований для добування рідкого нектару з квіток. Вовк має гострі зуби, якими шматує здобич. У пошуках їжі ці тварини активно рухаються. Є тварини, які оселяються на тілі інших організмів і звідти беруть речовини для живлення. Наприклад, блохи і воші, які живуть на шкірі інших тварин і людини.

Різними є органи рослин і тварин.

У тварин наявні органи чуття — зору, слуху, нюху, смаку, дотику (мал. 108). Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи і звуки, тепло і холод, шукати їжу, розпізнавати ворогів, турбуватися про потомство. У рослин органи чуття відсутні.

Таким чином, маючи спільні властивості (живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження, подразливість), рослини і тварини відрізняються за розглянутими ознаками.

Блоха

Наведіть приклади органів рослини та тварини.

Станьте дослідниками природи

Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння

Вам знадобляться: насіння квасолі, 4 стакани, вода.

На цьому занятті ви навчитеся: виявляти умови, необхідні для проростання насіння.

Завдання 1. У кожний стакан помістіть по 10 насінин в один шар.

Завдання 2. Перший стакан із сухим насінням поставте в тепле місце.

Завдання 3. У другий стакан покладіть добре змочену водою тканину. На ній розмістіть насіння квасолі і також поставте в тепле місце.

Завдання 4. У третій стакан додайте води, щоб вона вкрила насіння і заповнила півстакана. Залиште при кімнатній температурі.

Завдання 5. У четвертий стакан із квасолинами додайте трохи води і поставте в холодне місце.

Завдання 6. Спостерігайте, що відбувається з насінням у стаканах. У якому стакані насіння проросло?

Які умови проростання насіння ви перевірили дослідним шляхом?

Завдання 7. Результати спостережень запишіть у зошиті до таблиці.

Номер стакана

Створені умови

Проростання насіння

Перевірка знань

1. Назвіть особливості рослин.

2. Які ознаки властиві тваринам?

3. Чим тварини відрізняються від рослин? Що у них спільного? 4. Чому в акваріуми потрібно вміщувати живі рослини, а не штучні?

5. Скористайтеся науково-популярною літературою, мережею Інтернет і підготуйте розповідь на тему «Тварини минулого». Під час дослідження дотримуйтесь такого плану:

• Коли і в яких умовах проживала тварина на нашій планеті.

• Розміри, форма, покриви тіла тварини.

• Спосіб та органи руху тварини.

• Чим живилася тварина.

• Як учені пояснюють зникнення тварини на Землі.