Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Вода на Землі

Пригадайте, у яких агрегатних станах може перебувати вода. Які океани є на Землі? Назвіть їх і покажіть на карті.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• поглибити знання про поширення води на Землі;

• з’ясувати, за яких умов вода переходить з одного агрегатного стану в інший;

• пояснювати колообіг води у природі.

Де є вода на Землі. Якщо дивитися на карту півкуль, на якій блакитним кольором зображено величезні водні простори, складається враження, що десь, колись, хтось припустився помилки, назвавши нашу планету Землею. Адже їй більше підходить назва «Вода», тому що саме вона займає більшу частину земної поверхні.

Вода є повсюди: вона утворює моря й океани, а на суходолі — річки, озера, болота й водосховища. Чимало її зосереджено в льодовиках. Величезні скупчення криги є біля Північного й Південного полюсів. Вода міститься у ґрунті й глибоко під землею. У повітрі вона утворює хмари.

Зрештою, навіть ми самі, як і всі організми, більш як наполовину утворені з води! Як бачимо, вся Земля просякнута й охоплена водою.

Океан

Пригадайте, що таке випаровування. За яких умов відбувається цей процес?

Три стани води. Воду називають найдивовижнішим мінералом на Землі. Лише вона існує в природі у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому (сніг та лід) і газуватому (водяна пара). Вода легко переходить з одного стану в інший, утворюючи різні явища та процеси на Землі.

Ви вже знаєте, що вода здатна випаровуватися — переходити з рідкого стану в газуватий. Починається цей процес уже за температури 0 °С. Але чим вища температура, тим випаровування більше. Найбільш інтенсивно воно відбувається за температури +100 °С (під час кипіння води). У природі вода випаровується з поверхні суходолу, річок, озер, морів і океанів. Унаслідок цього в повітрі утворюються хмари.

Мал. 92. Хмари

Мал. 93. Роса

Мал. 94. Замерзання води

Пригадайте, за якої температури відбувається плавлення льоду.

Якщо водяна пара охолоджується, то відбувається зворотний процес — із газуватого стану вода переходить у рідкий. Відбувається конденсація. Так у природі з водяної пари, що міститься в повітрі, на висоті утворюються дрібні скупчення краплинок води — хмари (мал. 92), а на охолодженій земній поверхні — роса (мал. 93).

Коли вода замерзає (переходить з рідкого стану в твердий), утворюються сніг і лід (мал. 94). Замерзання води відбувається за температури, нижчої від 0 °С. Якщо температура вища, то сніг і лід тануть.

Вода легко переходить з одного агрегатного стану в інший: з рідкого — у газуватий (випаровування) і твердий (замерзання), з твердого — у рідкий (плавлення), з газуватого — у рідкий (конденсація).

Пригадайте, як відбувається колообіг води у природі.

Колообіг води. Уважно розгляньте мал. 95 на с. 132 і прослідкуйте, який шлях проходить краплина води. Вода, що впала на землю з дощем, просочується крізь гірські породи або стікає по поверхні у зниження, наповнюючи струмки. З ними вона прямує до річки й далі в потоці, долаючи тисячі кілометрів, — до моря чи океану. З їх поверхні вода випаровується, утворюючи хмари. Хмари вітер переносить на великі відстані, й вода знову випадає дощем уже зовсім в іншому місці. Потім просочується крізь поверхневий шар і під землею по нахилених пластах порід знову дістається до океану. Так у природі відбувається колообіг води.

Мал. 95. Колообіг води

Скарбничка знань

Якби всю воду, що є на Землі, розподілити рівномірно, то наша планета вкрилася б водяним шаром завтовшки близько 4 км!

Перевірка знань

1. Де у природі вода зосереджена у великій кількості? Покажіть ці місця на карті півкуль.

2. За яких умов вода здатна переходити з рідкого стану в твердий? У які пори року можна спостерігати такі явища у природі у вашій місцевості?

3. Чи помічали ви сніг і лід у морозильній камері холодильника? Якщо вони розтануть, то утвориться до одного літра води. Звідки беруться в морозилці сніг і лід, адже воду туди не наливали?

4. Чи може вода перейти з твердого стану в рідкий? За яких умов відбуваються такі перетворення? Що спричиняє ці зміни?

5. Поміркуйте, чому вода у Дніпрі тече й ніколи не закінчується, а в Чорному морі вся не випаровується. Щоб знайти відповідь, пригадайте мультфільм про краплину-мандрівницю та розгляньте мал. 95.