Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Способи зображення Землі

Пригадайте, що таке глобус.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• дізнатися, як зображують Землю на площині;

• розрізняти способи зображення об’єктів на географічних картах;

• розвивати вміння користуватися географічними картами.

Людям дуже важливо мати зображення всієї поверхні Землі й окремих її ділянок. Вони потрібні для вивчення природи і ведення господарства. Якими способами можна зобразити Землю? Ви вже знаєте, що можна створити її модель — глобус.

Як можна зобразити земну поверхню на площині. Відобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна кількома способами: на фотознімку, аерофотознімку, плані місцевості, карті.

На фотознімку, зробленому з поверхні Землі, можна показати лише невелику за площею ділянку (мал. 81). Фотознімок дає уявлення про місцевість, але на ньому ближні об’єкти затуляють ті, що знаходяться далі. На ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом.

Розміщені на поверхні об’єкти (поля, ліси, річки, селища, дороги та інші) буде видно краще, якщо фотографувати зверху, наприклад з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок (мал. 82). На ньому об’єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування.

Мал. 81. Фотознімок

Мал. 82. Аерофотознімок

Що називають планом? Як на плані зображують об’єкти?

Вигляд поверхні зверху передає і план. Ви вже знаєте, що це кресленик на папері, який зображує невелику ділянку земної поверхні у зменшеному вигляді (мал. 83). Усі об’єкти на плані показано умовними знаками. На ньому відображено й ті предмети, яких не видно на аерофотознімку. На планах підписано назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо.

І звичайний фотознімок, і аерофотознімок, і план є зменшеними зображеннями ділянок земної поверхні на площині.

Що можемо побачити на карті. На карті показують у зменшеному вигляді або всю поверхню Землі загалом (на карті світу або півкуль; див. форзац), або окремі її частини (наприклад, материк, океан, країну).

Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення земної поверхні на площині, складене за допомогою умовних знаків.

Ви вже знаєте, що кожна з окремих частин суходолу і води, зображених на глобусі й карті, має свою назву. Великі частини суходолу — материки, їх на Землі шість: найбільший — Євразія (мал. 84), найменший — Австралія, найспекотніший — Африка, найхолодніший — Антарктида, два материки, зовні подібні за формою, — Північна Америка і Південна Америка.

Мал. 83. План

Мал. 84. Євразія — найбільший материк

Мал. 85. Фізична карта світу

Навчальний атлас

Увесь цей земний суходіл ділять також на шість частин світу: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією, Антарктида. Поділ на частини світу виник історично, у ході пізнання людиною Землі.

Мають свої назви й океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. Так виглядає поверхня нашої Землі.

Для школярів карти друкують на папері, їх зібрано в навчальні атласи. В Інтернеті можна знайти цифрові карти.

Як прочитати карту. Інформація на карті «записана» мовою різних за формою, розміром і кольором позначень-символів. їх називають умовними знаками. З їхньою допомогою карти «розказують» про форми земної поверхні, корисні копалини, поширення тварин, вирощування сільськогосподарських культур тощо. Наприклад, значками позначено розміщення корисних копалин. Лініями показано річки, дороги, кордони держав, стрілками — морські течії.

Пригадайте, що таке умовні знаки.

Мал. 86. Шкала глибин і висот

Позначення корисних копалин на карті

Морські течії

Кольори на карті також є умовними знаками. Знижені ділянки суходолу (низовини) розфарбовують відтінками зеленого кольору, височини — жовтого, гори — коричневого (мал. 85). А відтінками блакитного кольору показано океани, моря, озера.

Розшифрування кольорів уміщено на шкалі глибин і висот, яка влаштована за принципом «чим вище або глибше, тим темніше забарвлення» (мал. 86). Шкалу із зазначенням глибин і висот у метрах розміщують на полях карти.

Читати карту має навчитися кожна освічена людина, щоб уміти користуватися нею для своїх потреб.

Поверхню Землі загалом можна зобразити на глобусі й карті, а окремі її ділянки — на фотознімку, аерофотознімку, плані, карті.

Практичне заняття

Знаходження на карті екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу

Вам знадобляться: фізична карта світу або півкуль (див. форзац).

Завдання 1. Покажіть на карті півкуль полюси Землі та лінію екватора. Що це за лінія? У якій півкулі відносно екватора розташована Україна?

Завдання 2. Назвіть і покажіть на карті материки. Який материк найбільший за площею, а який — найменший? У яких півкулях відносно екватора вони розташовані?

Завдання 3. Назвіть і покажіть на карті частини світу. Порівняйте їхні назви і розташування з материками. У чому полягає різниця?

Завдання 4. Назвіть і покажіть на карті океани Землі. Наведіть приклади морів, що лежать у Північній півкулі. Назвіть великі острови, що розташовані в Південній півкулі.

Завдання 5. На якому материку розташовані найвищі гори світу? Назвіть їх і покажіть на карті.

Перевірка знань

1. Як зображують на площині окремі ділянки Землі?

2. Якими способами можна зобразити всю поверхню Землі одразу?

3. Що потрібно знати, щоб уміти читати карту?

4. Якими способами на картах зображують різні об’єкти та явища? Розгляньте таблицю і заповніть її в зошиті.

Таблиця 6

Умовні знаки фізичної карти

5. Користуючись фізичною картою України та шкалою висот на ній, установіть, яку висоту мають такі географічні об’єкти:

• Поліська низовина;

• Причорноморська низовина;

• Подільська височина.

Який із цих географічних об’єктів має найбільшу висоту, а який — найменшу?

6. Знайдіть на карті України Чорне й Азовське моря. Установіть за картою, яке з них глибше.