Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Методи вивчення природи

Пригадайте назви приладів, за допомогою яких вимірюють довжину, масу, об’єм і час.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати наукові методи вивчення природи;

• пригадати одиниці вимірювання довжини, маси, об’єму, часу;

• наводити приклади використання спостереження, вимірювання, експерименту.

Людина в усі часи прагнула до пізнання природи і використовувала для цього різні методи.

Пригадайте, за допомогою яких органів людина розрізняє форму, розмір, колір тіл, звуки, як вона передає сигнали, орієнтується у просторі.

Метод — спосіб пізнання чогось. Методами вивчення природи є спостереження, експеримент, вимірювання.

Спостереження. Дізнатися, що відбувається з тілами природи у звичних для них умовах, людині допомагають органи чуття — зір, слух, дотик, нюх. Пізнання природи за їхньою допомогою називається спостереженням. Незважаючи на винайдення різноманітних приладів та інструментів, спостереження не втратило свого значення і в сучасному природознавстві.

Спостереження — пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття.

Органи чуття допомагають людині в пізнанні природи

У початковій школі ви вели щоденник погоди: у певний час спостерігали за хмарністю неба й опадами, визначали напрямок вітру, температуру повітря. Таке регулярне спостереження за явищами природи та їх опис є прикладом використання спостереження як методу пізнання природи.

Розглянемо окремі приклади спостережень, які здійснюють учені. Географи зосереджують увагу не тільки на мінливості погодних умов, а й на змінах, що відбуваються на земній поверхні. Астрономи спостерігають за небесними тілами. Біологи досліджують тіла живої природи. Фізиків цікавить виникнення й поширення світла та звуку. Хіміки спостерігають за взаємодією речовин.

Експеримент. Часто дослідникам природи результатів спостережень виявляється недостатньо. Тоді вони використовують інші методи вивчення природи, зокрема експеримент.

Експеримент — це вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах.

Наприклад, експеримент проводять з метою пошуку найкращих умов вирощування сільськогосподарських культур. Дослідники штучно змінюють ці умови. На одних дослідних ділянках рослини висівають раніше, на інших — пізніше. Спостерігаючи за їх ростом і розвитком, роблять висновок про кращі терміни висівання. Щоб з’ясувати, як впливає світло на ріст рослин, їх висівають на ділянках з різним освітленням. По-різному зволожуючи дослідні ділянки, з’ясовують, яка кількість вологи є сприятливою для росту рослин.

Таким чином, за допомогою експерименту дослідники визначають найкращі умови для отримання максимального врожаю.

Жоден експеримент не обходиться без спостереження, до того ж експеримент можна неодноразово повторювати.

Вимірювання. Дослідження природи стає точнішим, якщо в ході спостереження чи експерименту здійснювати вимірювання.

Виміряти — означає зіставити, порівняти з еталоном. Еталон — це мірило, зразок.

У табл. 1 названо еталони та одиниці вимірювання певних характеристик тіл.

Таблиця 1

Еталони та одиниці вимірювання певних характеристик тіл

Характеристика

Еталон вимірювання

Одиниці вимірювання, їх позначення

Розмір

Метр

Міліметр (мм), сантиметр (см), метр (м), кілометр (км)

Маса

Кілограм

Міліграм (мг), грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т)

Об’єм

Кубічний метр

Мілілітр (мл), сантиметр кубічний (см3), дециметр кубічний (дм3), або літр (л), метр кубічний (м3)

Час

Секунда

Секунда (с), хвилина (хв), година (год)

Температура

Градус

Градус (°С)

Вивчаючи природознавство, ви будете проводити спостереження за тілами, взаємодією речовин, виконувати експерименти та вимірювання.

Щоб здійснити спостереження, дослідники дотримуються певних правил і послідовності:

1. Визначають мету спостереження.

2. З’ясовують умови і тривалість проведення спостереження.

3. Продумують, чи знадобиться обладнання і яке саме.

4. Фіксують результати спостереження, склавши опис побаченого.

5. Роблять висновок (про що дізналися, виконуючи спостереження, які особливості природи виявили за допомогою методу спостереження).

Найкращим і безпечним для живої природи є спосіб фіксування у вигляді фото- і відеозйомки. Напевно, вам доводилося бачити на екрані телевізора чи комп’ютера, як «на очах» із бутона розпускається квітка. Хоча в дійсності це триває певний час. Такі зображення можливі завдяки багаторазовому фотографуванню.

Нині природодослідники використовують значно більшу кількість наукових методів, але одними з перших були спостереження, експеримент, вимірювання.

Фотозйомка природи

Станьте дослідниками природи

Завдання 1. Проведіть спостереження за тілами чи явищами живої природи, наприклад за домашньою твариною. Зверніть увагу на її спосіб життя (денний, нічний), харчові вподобання, тривалість сну, як поводить себе, коли зголодніла або хоче привернути увагу, як реагує на присутність інших тварин або людей тощо.

Завдання 2. Проведіть спостереження і нескладний експеримент із тілами неживої природи.

Візьміть півсклянки води кімнатної температури і порціями (по одній чайній ложці) розчиняйте в ній цукор. Щоразу розмішуйте додану порцію для швидшого розчинення. Спостерігайте за тим, яка порція перестала повністю розчинятися, незважаючи на старанне розмішування речовин.

Після цього змініть умови — нагрійте вміст посудини. Зробити це можна, поставивши її в іншу — більшого об’єму, наповнену гарячою водою. А можна перелити вміст склянки в каструлю і нагріти на плиті. Спостерігайте за розчиненням цукру в змінених умовах. Зробіть висновок про те, як зміна температури вплинула на розчинення цукру у воді. Поміркуйте, де можуть знадобитися одержані результати експерименту.

Різноманітні тіла і явища природи людина вивчає з використанням наукових методів, тобто способів пізнання природи. Це спостереження, експеримент, вимірювання та інші.

Будьте захисниками природи

Збір різних колекцій (жуків, метеликів, гербарій рослин лісу тощо) можна замінити замальовуванням, фотографуванням, відеозйомкою. У ході такого дослідження не постраждає жодна жива істота. Це стане вашим важливим вчинком у справі охорони природи.

Перевірка знань

1. Про які методи дослідження ви дізналися?

2. Які методи дослідження слід використати, щоб:

а) з’ясувати довжину листків верби;

б) перевірити розчинність олії у воді?

3. Чим експеримент відрізняється від спостереження?

4. Наведіть приклади використання вченими різних методів вивчення природи.

5. У довідкових джерелах знайдіть відповідність між різними одиницями вимірювання довжини та маси. У зошиті заповніть таблицю.

Одиниці вимірювання

довжини

маси

1 м = 100 см

1 кг = 1000 г

1 см = ... мм

1 ц = ... кг

1 км = ... м

1 т = ... кг

6. Підготуйте розповідь про те, що цікавого ви дізналися про природу під час літніх канікул. Спробуйте презентувати її у вигляді фотографій, малюнків.