Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Рухи нашої планети

Вивчення параграфа допоможе вам:

• пригадати, які рухи у просторі здійснює наша планета;

• зрозуміти, чому на Землі відбувається зміна дня і ночі;

• з’ясувати причини зміни пір року.

Земля в просторі рухається подібно до дзиґи, яка обертається навколо себе й одночасно біжить по колу. Наша планета так само здійснює два основні рухи: обертається навколо своєї осі та рухається довкруж Сонця.

Пригадайте, що таке добовий і річний рух Землі.

Пригадайте, за який час Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі й навколо Сонця.

Обертання Землі навколо осі. Ви вже бачили, як глобус-Земля обертається навколо стержня-осі. Наша планета здійснює такий рух постійно. Проте ми цього не помічаємо, тому що разом із нею обертаємося й ми, і всі земні тіла — рівнини, гори, річки, моря й навіть повітря, що оточує Землю. Нам здається, що Земля залишається нерухомою, а рухаються по небосхилу Сонце, Місяць і зорі. Ми говоримо, що Сонце сходить на сході, а заходить на заході. Насправді ж це Земля рухається — обертається із заходу на схід (проти годинникової стрілки).

Станьте дослідниками природи

Мал. 70. Телурій — прилад для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі й навколо Сонця

Щоб уявити рухи Землі в просторі, проведемо дослід за допомогою телурія. Телурій — це спеціальний прилад для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі й Сонця (мал. 70). Якщо телурія немає, можна використати настільну лампу. Лампу поставимо в центрі стола, це буде наше Сонце. Землю зображуватиме глобус. Під час досліду глобус має зайняти таке положення, щоб один його бік, повернений до лампи, був освітлений, а протилежний опинився в тіні. Обертаючи глобус проти годинникової стрілки, а саме так обертається Земля навколо своєї осі, побачимо, як нові ділянки поверхні виходять з тіні, потрапляючи під світло. Так настає день. А з іншого боку такі самі за площею ділянки заходять у тінь. Так настає ніч.

Мал. 71. Обертання Землі навколо своєї осі

Отже, обертаючись навколо осі, Земля освітлюється Сонцем то з одного боку, то з іншого (мал. 71). Унаслідок цього на планеті настає то день, то ніч. Повний оберт навколо осі Земля здійснює за 24 години. Цей період називають добою. Рух Землі навколо її осі рівномірний і не припиняється ні на мить.

Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Повний оберт навколо осі наша планета здійснює за добу (24 год).

Рух Землі навколо Сонця. З попереднього розділу ви дізналися, що Земля рухається навколо Сонця по орбіті. Повний оберт вона робить за рік — 365 діб.

Подивіться уважно на глобус. Ви помітите, що вісь Землі не вертикальна, а нахилена під кутом. Це має велике значення: нахил осі під час руху Землі навколо Сонця спричинює зміну пір року. Адже сонячні промені протягом року освітлюють більше то Північну півкулю (і день там триває довше), то Південну.

Станьте дослідниками природи

Продовжимо дослід з телурієм. Будемо пересувати глобус по поверхні стола проти годинникової стрілки так, як рухається Земля навколо Сонця. Пересунемо спочатку на чверть кола навколо лампи (слідкуйте за тим, щоб підставка глобуса не відривалася від стола, а земна вісь завжди була спрямована на північ). Освітлення глобуса помітно змінилося. Освітлена ділянка змістилася на північ, залишивши в тіні увесь район Південного полюса. У Північній півкулі (освітленій) у цей час буде літо, натомість у Південній (неосвітленій) — зима. Отже, якщо зміна дня і ночі відбувається внаслідок обертання Землі навколо своєї осі, то їх тривалість змінюється залежно від руху Землі навколо Сонця, тобто від пори року.

Унаслідок нахилу земної осі під час руху нашої планети навколо Сонця на Землі відбувається зміна пір року.

Протягом року бувають дні, коли одна з півкуль, обернувшись до Сонця, освітлюється найбільше, а інша — найменше, і навпаки. Це дні сонцестояння. Під час одного обертання Землі навколо Сонця буває два сонцестояння: літнє й зимове. Двічі на рік обидві півкулі бувають освітлені однаково (тоді й тривалість дня в обох півкулях однакова). Це дні рівнодення.

Розгляньте мал. 72 і прослідкуйте рух Землі по орбіті. Коли Земля звернена до Сонця Північним полюсом, тоді воно більше освітлює й нагріває Північну півкулю. Дні там стають довші за ночі. Настає тепла пора року — літо. 22 червня день буде найдовшим, а ніч найкоротшою в році, це день літнього сонцестояння. У цей час Сонце менше освітлює і нагріває Південну півкулю. Там зима.

Мал. 72. Річний рух Землі навколо Сонця

Через три місяці, 23 вересня, Земля займе таке положення відносно Сонця, коли сонячні промені однаково освітлюватимуть як Північну, так і Південну півкулі. На всій Землі, окрім полюсів, день дорівнюватиме ночі (по 12 год). Цей день називають днем осіннього рівнодення. Ще через три місяці до Сонця буде звернена Південна півкуля. Там настане літо. Натомість у нас, у Північній півкулі, буде зима. 22 грудня день буде найкоротшим, а ніч найдовшою. Це день зимового сонцестояння. 21 березня знову обидві півкулі будуть освітлені однаково, день буде дорівнювати ночі. Це день весняного рівнодення.

Протягом року (за час повного оберту Землі навколо Сонця) за освітленням земної поверхні розрізняють дні:

сонцестояння — зимового 22 грудня,

літнього 22 червня;

рівнодення — весняного 21 березня,

осіннього 23 вересня.

Отже, протягом року півкулі Землі отримують різну кількість сонячного світла і тепла. Внаслідок цього відбувається зміна пір (сезонів) року. Ці зміни впливають на всі живі організми на Землі.

Перевірка знань

1. Які рухи у просторі здійснює наша планета?

2. Якими є наслідки обертання Землі навколо своєї осі?

3. Чому на Землі відбувається зміна пір року?

4. Чим відрізняються дні сонцестояння від днів рівнодення?

5. Поміркуйте, якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Україні ночі (24.00 год).