Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ III

ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1

Земля як планета

• Форма Землі

• Розміри нашої планети

• Внутрішня будова Землі

• Рухи нашої планети

• Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

• Місяць — супутник Землі

• Способи зображення Землі

• Ґрунт

• Повітря — суміш газів

• Властивості повітря

• Вода на Землі

• Властивості води

§ 21. Форма Землі

Пригадайте, яку форму мають планети Сонячної системи.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з уявленнями людей про форму Землі в давнину;

• зрозуміти докази кулястої форми нашої планети, що їх наводили вчені в давні часи.

Якої форми Земля. Нині навіть першокласники знають, що Земля має форму кулі. Проте в давнину однозначної відповіді на це питання не було. Стародавні слов’яни, наприклад, думали, що наша планета — це плаский диск, який лежить на трьох китах. У Стародавній Індії уявляли Землю напівсферою, що лежить на спинах слонів (мал. 61). Окремі народи Америки та Японії були переконані, що Земля — це порожній куб. Найбільш поширеною була думка, що Земля пласка.

Але навіть у давнину вчених не вдовольняли уявлення про Землю, що межували з фантастикою. На ті часи дедалі більше розвивалося мореплавство. Мандрівники й купці повідомляли про нововідкриті землі. Вчені мали звести ці різнорідні відомості в одне ціле. Але найперше необхідно було вирішити, на якій Землі — пласкій, кубічній чи ще якійсь — розміщувати отримані дані. Тому питання про її форму не полишало їхніх думок.

Як шукали докази кулястості Землі. У давнину вчені замислювалися над багатьма «чому?». Чому корабель, віддаляючись від берега, поступово зникає з виду? Чому наш погляд обмежує лінія горизонту? Чому з підняттям угору горизонт розширюється? Уявлення про пласку Землю не давали відповіді на ці запитання. Тоді виникли припущення, що Земля, вочевидь, має іншу форму.

Мал. 61. Так уявляли форму Землі стародавні слов’яни та індійці

Мал. 63. Піфагор

Мал. 64. Аристотель

Першим здогад, що наша планета має форму кулі, висловив давньогрецький математик Піфагор ще до нашої ери (мал. 63). Він вважав, що в основі тіл лежать числа і геометричні фігури. Найдосконалішою з усіх фігур є сфера, тобто куля. «Земля повинна бути досконалою, — розмірковував Піфагор. — Отже, Земля має мати форму сфери!»

Науково довів кулястість Землі інший грецький учений — Аристотель (мал. 64). Доказом він вважав округлу тінь, що її кидає наша планета на повний Місяць. Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень. Ні куб, ні тіло іншої форми не дають округлої тіні.

Усе це давало підстави давньогрецьким ученим припускати ще понад 2500 років тому, що Земля — куля. Незаперечні ж докази кулястої форми нашої планети люди отримали з початком польотів у космос (мал. 62).

Пригадайте, коли вперше людина здійснила політ у космос.

Мал. 62. Докази кулястості Землі

Чи справді Земля куляста. Виявляється, у сучасну добу розвитку природничих наук стверджувальна відповідь буде вже не зовсім точною. Так само можна казати, що і яблуко кругле. Хоча насправді круглим воно ніколи не буває. Сучасні розрахунки вказують на те, що Земля сплюснута з полюсів. Тому її форма радше овальна, ніж куляста.

Водночас земна поверхня має значні виступи материків, а на них — гір та западини океанів, заповнені водою. Внаслідок нерівномірного розподілу маси і неоднорідності речовинного складу Землі її форма відхиляється від правильної форми овалу. Тому форму нашої планети не можна порівняти з жодною геометричною фігурою.

Скарбничка знань

Справжню форму Землі вчені назвали геоїдом, що буквально означає «землеподібний».

За сучасними даними Земля має форму кулі, яка дещо сплюснута з полюсів.

Перевірка знань

1. Як люди в давнину уявляли форму нашої планети?

2. Які докази кулястості Землі наводили вчені в стародавню добу?

3. Назвіть докази кулястості Землі, що їх отримали вчені в сучасну добу. Чому їх можна вважати незаперечними?

4. Як сучасні школярі описали б форму нашої планети?

5. Чи доводилося вам бачити, як на поверхні моря, де ніщо не затуляє вид, корабель, що віддаляється, поступово зникає за горизонтом і як поступово з’являється під час наближення? Якби ви навіть дивилися на нього в підзорну трубу в ясну погоду, то все одно не бачили б корабель повністю. Поміркуйте чому.