Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання до розділу II. Всесвіт

1. Установіть відповідність між назвами ліній і точок на глобусі та небесній сфері.

1 глобус

2 небесна сфера

А зеніт

Б Південний полюс світу

В Північний полюс світу

Г вісь світу

Ґ меридіан

Д екватор

2. Укажіть назву групи зір із найвищою температурою.

А блакитні

Б білі

В червоні

Г жовті

3. До якого типу зір належить Сонце?

А карлик

Б гігант

В надгігант

Г нейтронна зоря

4. Хмари міжзоряного газу і пилу називають:

А кометами

Б галактиками

В туманностями

Г астероїдами

5. Полярна зірка вказує на:

А схід

Б північ

В захід

Г південь

6. Виберіть твердження щодо впливу Сонця на Землю.

А освітлює Землю

Б утримує Землю на орбіті

В зігріває Землю

Г усі відповіді правильні

7. Укажіть перелік, укладений із назв лише планет групи гігантів.

А Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун

Б Венера, Нептун і Земля

В Меркурій, Венера, Земля і Марс

Г Сатурн, Місяць і Уран

8. Небесні тіла: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун — це:

А галактики

Б планети

В туманності

Г сузір’я

9. Зміна пір року відбувається тому, що

А у Землі є природний супутник Місяць

Б Земля віддалена від Сонця на 150 млн км

В Земля рухається навколо Сонця

Г вісь, навколо якої обертається Земля, має нахил

10. День і ніч бувають тому, що

А Земля далеко розташована від Сонця

Б Місяць частково закриває Сонце

В Земля обертається навколо своєї осі

Г між Сонцем і Землею існують ще дві планети

11. Наша Галактика — це:

А сузір’я

Б усі видимі на небі зорі

В велике зоряне скупчення, до якого входить Сонце

Г Сонячна система

12. Як називається наша Галактика?

А Велика Ведмедиця

Б пояс астероїдів

В Молочний Шлях

Г туманність Андромеди

13. Розташуйте планети за зростанням відстані до Сонця.

А Юпітер

Б Земля

В Венера

Г Марс

14. Укажіть науку, що досліджує небесні тіла.

А біологія

Б фізика

В астрономія

Г географія

15. Першим космонавтом незалежної України є:

А Леонід Каденюк

Б Юрій Гагарін

В Ніл Армстронг

Г Олексій Леонов