Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Джерела знань про природу

Пригадайте, якими джерелами знань про природу ви користувались.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з різноманітними довідковими виданнями з природничих наук;

• знаходити необхідну інформацію і використовувати її для виконання навчальних завдань.

Різноманітність джерел інформації. Наполеглива праця вчених по дослідженню природи має неабиякі успіхи. Кожний учений використовує здобутки своїх попередників. Дізнатися про них йому допомагають різноманітні довідкові видання: енциклопедії, словники, довідники, атласи географічних карт, визначники рослин і тварин, інтернет-ресурси тощо. Справжньою скарбницею тіл живої і неживої природи є природничі музеї.

Нині за потреби будь-хто, у тому числі ви та ваші однокласники, може ознайомитися з досягненнями природничих наук. Для цього потрібно звернутися до науково-популярної літератури природознавчого змісту. Це допоможе вам виробити вміння працювати з різними джерелами інформації.

Як працювати з енциклопедіями та словниками. Перш ніж здійснювати пошук інформації для виконання навчального завдання, необхідно ознайомитися із загальним змістом видання. Потрібно з’ясувати, які воно містить розділи чи теми, у якій послідовності розташовано матеріал, де шукати інформацію, що вас зацікавила.

Роботу варто супроводжувати записами головного в зошиті чи на окремих аркушах. Слід записати все, про що необхідно буде розповідати (чи демонструвати), презентуючи своє повідомлення. Між сторінками довідкового видання можна залишати паперові чи з іншого матеріалу закладки, але в жодному разі не слід робити ніяких поміток, навіть олівцем.

Цікавтесь природничими науковими термінами (назви наукових понять чи явищ). Бажано мати окремий зошит для запису їх назв і тлумачень.

Джерела знань

Пригадайте з уроків інформатики прийоми роботи з комп’ютером.

Довідкове видання — енциклопедія

Інтернет як джерело природничих знань. З винайденням комп’ютера значно розширилися можливості пошуку інформації. Нині для отримання необхідних природничих знань користуються послугами всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. За її допомогою можна за лічені хвилини здобути будь-яку інформацію — текстову, відео, звукову, картографічну.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами

Завдання 1. Ознайомтеся зі змістом різних довідкових видань: енциклопедії, довідника, атласу. Прочитайте, хто причетний до їх створення. Знайдіть стислий опис видання, розміщений на першій сторінці.

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованого вчителем терміна. Запишіть знайдену інформацію в зошит й обговоріть у групі.

Завдання 3. Скористайтеся інтернет-ресурсами та знайдіть відомості про тіло чи явище природи, його властивості. Підготуйте презентацію.

Перевірка знань

1. Які існують джерела природничих знань?

2. Скористайтеся доступними вам довідковими виданнями та Інтернетом і доберіть інформацію про те, як різні природничі науки досліджують воду. Презентуйте її в класі.