Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання до розділу I. Тіла, речовини та явища навколо нас

1. Проведіть обговорення, яку творах митців відображено сезонні явища природи.

2. Яке хімічне явище називають горінням? Дайте його характеристику.

3. Назвіть умови, за яких відбувається горіння.

4. Як припинити горіння?

5. Чому горіння речовин відносять до хімічних явищ?

6. Поясніть значення горіння.

7. Наведіть приклади:

а) явищ, що повторюються у природі;

б) зв’язку фізичних і хімічних явищ.

8. Складіть розповідь «Повторюваність явищ у природі», використовуючи природничо-наукову довідкову літературу та інтернет-ресурси.

9. Обговоріть питання безпечного використання в побуті хімічного явища — горіння.

Тестові завдання до розділу І

1. Позначте природничу науку, яка вивчає будову і взаємодію організмів.

А географія

Б фізика

В біологія

Г хімія

2. Який прилад використовують для вивчення небесних тіл?

А телескоп

Б компас

В рулетку

Г мікроскоп

3. Установіть відповідність між характеристиками тіл природи і приладами для їх вимірювання.

1 маса

2 лінійні розміри

А підзорна труба

Б рулетка

В терези

4. До експерименту слід віднести:

А вивчення зоряного неба в телескоп

Б спостереження за поведінкою птахів у природі

В спостереження за ростом рослин у спеціально створених умовах

Г визначення довжини пенала

5. Який метод вивчення природи допоможе учням визначити довжину листків верби?

А спостереження

Б вимірювання

В експеримент

Г моделювання

6. Школярі визначали, у якій воді — теплій чи холодній — краще розчиняється цукор. Якими методами вивчення природи вони скористались?

А спостереження

Б вимірювання

В експеримент

Г моделювання

7. Виберіть речовину.

А повітря

Б стілець

В золота обручка

Г вуглекислий газ

8. У якому переліку більше тіл, ніж речовин?

А тополя, цукор, вода

Б залізо, скляна ваза, срібло

В магніт, кисень, скеля

Г кухонна сіль, вуглекислий газ, золота каблучка

9. Кисень належить до

А сумішей.

Б простих речовин.

В складних речовин.

Г органічних речовин.

10. Виберіть суміш.

А вода

Б залізо

В молоко

Г цукор

11. Укажіть характеристики, що стосуються води:

А проста речовина

Б складна речовина

В речовина, що зберігає форму

Г суміш

12. Суміш яких речовин можна розділити фільтруванням?

А води і цукру

Б піску і кухонної солі

В води і піску

Г залізних ошурок і цукру

13. Укажіть прізвище видатного українського вченого-натураліста.

А Парацельс

Б Ломоносов

В Вернадський

Г Дарвін

14. Установіть відповідність між речовинами та їхніми властивостями.

1 кисень

2 залізо

А зберігає форму

Б не зберігає форми

В заповнює весь наданий їй об’єм

Г притягується магнітом

15. Укажіть зайві для молока і повітря характеристики.

А зберігають форму

Б мають однаковий колір

В мають різний колір

Г текучі

16. Укажіть фізичне явище.

А горіння дров

Б танення льоду

В утворення іржі

Г скисання молока

17. Укажіть хімічне явище.

А політ птаха

Б утворення хвиль

В горіння свічки

Г нагрівання води

18. До яких явищ належить спів соловейка?

А механічних

Б світлових

В звукових

Г магнітних

19. Установіть відповідність між явищами природи та їх прикладами.

1 хімічне

2 фізичне

А котиться м’яч

Б росте малюк

В іржавіє цвях