Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Різноманітність речовин

Пригадайте відомі вам приклади неорганічних та органічних речовин.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• зрозуміти причини різноманітності речовин;

• пояснювати відмінності складних речовин від простих;

• наводити приклади неорганічних і органічних речовин.

З цукрового буряку одержують сахарозу (цукор)

Причини великої різноманітності речовин. Завдяки існуванню різних видів атомів та їх здатності сполучатися між собою пояснюється існування мільйонів речовин. Серед них є речовини природного походження. Це вода, кисень, глюкоза, крохмаль, сахароза та багато-багато інших.

Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин навіть із наперед визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі. Це поліетилен, переважна більшість ліків, синтетичний каучук — основна речовина у складі гуми. З нього виготовляють велосипедні й автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба класифікувати їх на окремі групи.

За однією з класифікацій речовини поділяють на прості і складні.

Прості речовини. Існують речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду. Скористаємося мал. 15 (див. с. 35) і розглянемо приклади. Із атомів Оксигену утворена проста речовина кисень. У складі цієї речовини є атоми лише одного виду. Зверніть увагу, що назву речовини прийнято писати з малої літери, а назву виду атомів, з яких вона утворена, — з великої.

Залізо й алюміній — прості речовини

Речовини, що утворені атомами лише одного виду, називають простими.

Основною речовиною у складі Сонця є водень. Це теж проста речовина, її молекула складається з двох атомів Гідрогену.

До складу простих речовин входять або атоми, або молекули. Молекули простих речовин можуть бути утворені двома і більше атомами одного виду.

Вода і глюкоза — складні речовини

Складні речовини. Простих речовин існує кілька сотень, тоді як складних — мільйони. Це тому, що вони можуть складатися з різних атомів. Наприклад, вода належить до складних речовин тому, що кожна Її молекула складається з атомів двох видів — Гідрогену (2 атоми) й Оксигену (1 атом). Молекула метану утворена з атомів Гідрогену та одного атома Карбону.

Відмінність складу молекул позначається на властивостях речовин, так метан — легкозаймиста, вогненебезпечна речовина. Вода не горить і використовується при гасінні пожеж.

Складними називають речовини, які утворені атомами різних видів.

Розгляньте мал. 18. У яких випадках зображено утворення простих, а в яких — складних речовин?

Мал. 18. Моделі утворення молекул речовин: а — водень; б — озон; в — гідроген пероксид

Розпізнають також органічні й неорганічні речовини.

Органічні речовини. Назва цієї групи речовин походить від слова організм і стосується складних речовин, що вперше були виділені з організмів.

На сьогодні відомо понад 20 млн органічних речовин, і далеко не всі вони природного походження. Прикладами органічних речовин є білки, жири, вуглеводи, на які багаті продукти харчування (мал. 19).

Продукти харчування, багаті на органічні речовини. Повноцінне харчування людини неодмінно включає споживання органічних речовин. Серед них життєво необхідними є речовини, об’єднані в такі групи: білки, жири, вуглеводи.

Мал. 19. Продукти харчування, багаті на органічні речовини: а — білки; б — жири; в — вуглеводи

Варто знати, що їх споживання має бути збалансованим. Надмірне споживання, як і нестача тих чи інших речовин, негативно позначаються на здоров’ї людини. За мал. 19 ознайомтесь з продуктами харчування, багатими на ті чи інші групи органічних речовин.

Чимало органічних речовин створили вчені в лабораторіях. Але сама назва «органічні речовини» збереглася. Відтепер вона поширюється майже на всі складні речовини, що містять атоми Карбону.

Органічні речовини — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону.

Неорганічні речовини. Решту складних речовин, що не відносяться до органічних, назвали неорганічними речовинами. Усі прості речовини належать до неорганічних. Неорганічними є такі складні речовини: вуглекислий газ, питна сода, кухонна сіль, вода та інші.

Мал. 20. Тіла неживої природи та рукотворні: а — гранітний постамент пам’ятника; б — мармурові вази; в — хмари; г — цегляна кладка; ґ — пачка масла; д — пляшка олії; е — шина автомобільна; є — упаковки пігулок

У тілах неживої природи переважають неорганічні речовини, у тілах живої природи більшість речовин — органічні. На мал. 20 зображено тіла неживої природи та рукотворні тіла. Вони утворені або з неорганічних речовин (мал. 20, а-г), або виготовлені з органічних речовин природного походження чи штучно створених людиною (мал. 20, ґ-є).

Будьте захисниками природи

З органічних речовин (поліетилену, поліпропілену та ін.) виготовляють різноманітні пакувальні матеріали, наприклад пляшки для газованої води, пакети, а також одноразовий посуд. Вони міцні, легкі, але не піддаються руйнуванню в природі, а тому забруднюють довкілля. Особливо шкідливим є спалювання цих виробів, тому що під час їх горіння утворюються отруйні речовини.

Захистіть природу від таких забруднень — не спалюйте вироби з пластмаси, збирайте їх у спеціально відведених місцях. Радьте своїм рідним і знайомим використовувати біопакети, біопосуд, які з часом розкладаються, не завдаючи шкоди природі.

Побутові відходи мають «будинок»

Перевірка знань

1. Які речовини називають простими, а які — складними? Наведіть приклади цих речовин.

2. Чим відрізняється молекула простої речовини кисню від молекули води?

3. Які речовини прийнято називати органічними? Яких речовин — органічних чи неорганічних — у природі більше?

4. Запишіть у зошит назви тіл, зображених на мал. 20. Назвіть відомі вам органічні і неорганічні речовини, що входять до їх складу.