Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Дорогі п’ятикласники!

Підручник з природознавства допоможе вам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження, здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших класах біології, географії, фізики, хімії.

Зверніть увагу, що кожний параграф починається з рубрики «Вивчення параграфа допоможе вам...». У ній зазначено, яких умінь та знань з природознавства допоможе набути робота з текстом параграфа. Головне у змісті параграфа — правила і визначення понять — уміщено на кольорових плашках. Текст доповнено ілюстраціями, що допоможуть зрозуміти написане.

Рубрика «Станьте дослідниками природи» надасть можливість відчути себе природодослідниками. У ній описано, як провести дослідження на уроці чи вдома.

Як із користю для природи використати набуті знання з природознавства, підкаже рубрика «Будьте захисниками природи». Сподіваємось, багато цікавого ви дізнаєтесь із рубрики «Скарбничка знань».

Навчитися обмінюватись інформацією, відстоювати свою думку вам допоможе рубрика «Попрацюйте в групах». У ній вміщено міні-проекти та творчі завдання дослідницького практикуму. Виконуючи їх, використовуйте навички роботи з комп’ютером, довідковими виданнями, прагніть готувати цікаві повідомлення та презентації.

Опрацювання кожного параграфа завершуйте самоперевіркою набутих знань та вмінь. Для цього в підручнику є три групи завдань. Рубрика «Дайте відповіді на запитання» вимагає лише усної відповіді. Завдання, що потребують заповнення таблиць, складання схем, розрахунків, уміщено в рубриці «Виконайте в зошиті». Щоб виконати «Творче завдання», вам необхідно виявляти винахідливість, художній хист, уміння презентувати результати своєї праці.

Бажаємо досягти великих успіхів у вивченні природознавства!

• Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

• Джерела знань про природу

• Методи вивчення природи

• Обладнання для вивчення природи

• Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи

§ 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

Пригадайте з уроків літературного читання оповідання, у яких є описи природи, казки і байки про тварин, вірші про природу. Запишіть у зошит приспів ’я чи приказки про природу.

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати природничі науки та їх внесок у вивчення природи;

• пояснювати значення досягнень природничих наук для людини.

Природа навколо нас. Людина завдячує природі за необхідні для її життя кисень і воду, їжу, матеріали для виготовлення одягу, машин і механізмів, будівництва помешкань та багато чого іншого. Краса природи викликає замилування в кожного з нас, надихає письменників і художників на твори мистецтва. Тіла природи стали персонажами казок, про них складено прислів’я.

Усе, що оточує людину і виникло без її втручання, називається природою.

Гори

Різні предмети, що є в природі, називаються тілами природи, а зміни, що з ними відбуваються, — явищами.

Природничі науки. Значення природничо-наукових знань. Упродовж тисячоліть людина вивчає природу. Природничо-наукові знання дуже важливі для людини. Завдяки досягненням природничих наук ми сьогодні можемо стежити за чистотою повітря і води, отримувати матеріали для виготовлення одягу, машин і механізмів, користуватися побутовою технікою, комп’ютерами й мобільними телефонами.

Природа дуже різноманітна, тому її досліджує не одна, а кілька наук. Наука — це інтелектуальна діяльність людини, завдяки якій вона пізнає світ, отримує нові знання. Науки, що вивчають природу, називають природничими науками, а сукупність знань про природу — природознавством.

Природничими науками є фізика, біологія, хімія, географія, астрономія, екологія. Люди, професії яких пов’язані з цими науками, — фізики, біологи, хіміки, географи, астрономи, екологи.

Фізика вивчає будову і взаємодію тіл, різноманітні явища природи. Наприклад: рух тіл, поширення світла і звуку, дію магніту. Завдяки знанням із фізики створено побутові прилади, різноманітні засоби зв’язку, зокрема телефони та Інтернет. На підприємствах працюють механізми, розвивається машинобудування, виготовляється багато необхідних для людини предметів.

Тіла живої природи вивчає біологія. Біологи досліджують рослини, тварин, гриби, мікроорганізми, їх будову та поведінку. Людина вчиться в живої природи і багато в чому наслідує її. Наприклад, у будівництві використовуються панелі, що нагадують бджолині стільники, а сучасні покриття для дахів будинків майже копіюють лусочки на крилах метеликів. Снігоходи наслідують рух пінгвінів по снігу. Багато років людина мріяла піднятися в небо і літати, наче птах. Завдяки набутим знанням про природу вона змогла здійснити свою мрію. Зразком для виготовлення парашутів слугувала кульбаба, а для створення застібки «липучка» — рослина реп’ях. Та й криниця-журавель дістала таку назву не випадково (мал. 1, с. 7).

Мал. 1. Людина вчиться у природи

Хімія — наука про речовини та перетворення одних речовин на інші. Знання хімії використовують для виготовлення ліків і косметичних засобів, виплавлення металів із руд, виробництва фарб і лаків, продуктів харчування. Різноманітні предмети, якими ви користуєтеся щодня, виготовлено із застосуванням хімічних знань.

Географія вивчає і пояснює особливості явищ природи на Землі, окремих материках, у певній країні чи населеному пункті. Знання, здобуті цією наукою, допомогли скласти географічні карти світу та України, на яких позначено гори і рівнини, водойми і корисні копалини, рослинність і тваринний світ, міста і села.

Астрономія — наука, що вивчає небесні тіла: зорі, планети, комети тощо. Астрономи досліджують будову і рух небесних тіл, їх вплив на нашу планету. Завдяки сучасним приладам та обсерваторіям ми маємо змогу завчасно дізнаватися про наближення до Землі малих небесних тіл.

Екологія вивчає взаємозв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем. Вам відомо, що внаслідок господарської діяльності людини в навколишнє середовище потрапляють шкідливі для живої природи речовини. Вирубуванням лісів люди позбавляють їх мешканців природного місця проживання. Від цього чисельність птахів і звірів на нашій планеті різко зменшується. Багато шкоди завдають природі лісові пожежі.

Географія

Астрономія

Екологія

Фізика

Біологія

Мал. 2. Науки про природу

Хімія

Для того щоб зменшити шкідливий вплив господарської діяльності людини на живу природу, здійснюють свої дослідження екологи.

Ознайомтесь на мал. 2 з прикладами тіл, які вивчають природничі науки.

Між природничими науками існують зв’язки. Так, вивчаючи життя організмів, біологам необхідно знати, як дихають і живляться живі істоти. У цьому їм допомагають фізика і хімія. Знання про те, у яких природних умовах мешкають організми, забезпечує географія. Зрозуміти, як на організми впливають Сонце і Місяць, допомагають фізика й астрономія.

Перевірка знань

1. Назвіть відомі вам природничі науки. Що вони вивчають?

2. Оцініть роль і значення природничих знань для людини.

3. Висловіть судження про необхідність вивчення природи.

4. Заповніть у зошиті схему «Науки про природу».

5. Поміркуйте, чому природу називають геніальним конструктором і будівельником.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст