Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Відповіді до розрахункових задач

Рубрика «Застосовуємо»

19. 10 %.

29. ≈ 26,4%.

34. На 25,4 г.

35. Al2(SO4)3 • 18Н2О.

36*. б).

37*. 7,13 г.

44. Б, Г.

46. В, А, Г, Б.

47. 1 B, 2 А, 3 Г, 4 Б.

77.1. 3,36 л.

77.2. 4,9 г.

77.3. 4,9 %.

93*. У 256 разів.

94*. У 8 разів.

105. 1,03; 15; 0,25.

106. Порівну.

107*. С2Н6.

108*. С7Н16.

109. ≈ 0,58 і ≈ 0,4.

110. 112 л.

111. 13 г, 11,2 л.

112. 228 г.

114. 129 г.

115. Не вистачить.

116. 2,24 л.

118. 30 л азоту і 30 л кисню.

119. 30 л.

121*. 40 л метану і 20 л етену.

122*. 100 л.

124*. 140 000.

128. У гліцеролу.

129. 134,4 л.

130*. 151,2 л.

131. 10,5 %.

133. 0,1 г, 1,12 л.

134. 100 мл.

135. 1,12 л.

136*. 40 %.

145. ≈ 51,5 %.

146. 200 г.

147. 80 ц.

166. 2,24 л.

§ 17

21. Г.

22. Г.

23. В.

24. 1 Б, 2 Г, 3 Ф, 4 В.

26. 200 г (ω = 20 %) і 200 г (ω = 30 %).

27. 18,25 %.

28. 18,3 %.

29*. 50 г.

30*. 29 %.

31*. 415,4 г води і 174,6 г кристалогідрату.

§ 41

7. С3Н8.

8. СН4, 75 %.

9. Порівну.

12. 20 л етену і 24 л водню.

13. 8,96 л.

15. 32 % С; 19 % N; 43 % О; 6 % Н.

17. 60 мл.

18. Порівну.

19. Різною.

20. Магній, 300 г розчину.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст