Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

У 8 класі ви з’ясували значення експериментального методу дослідження в хімії, а під час виконання лабораторних дослідів і практичних робіт набули вмінь застосовувати його самостійно.

Розглянутий у попередньому параграфі матеріал про склад, будову та властивості етанової кислоти дає змогу кожному з вас продовжити формування експериментальних умінь, виявити самостійність у плануванні експерименту та його проведенні, висувати гіпотези й експериментально доводити їхню достовірність.

Учнівський експеримент

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

Завдання 1. У трьох пробірках без етикеток містяться: розчин етанової кислоти, розчин гліцеролу, вода. Дослідним шляхом виявіть речовини, що містяться в кожній пробірці.

Завдання 2. Дослідіть, з яким металом — залізом чи міддю — відбуватиметься взаємодія етанової кислоти.

Завдання 3. Експериментальним шляхом установіть, чи взаємодіє етанова кислота з нерозчинними основами.

Для проведення досліду використайте свіжовиготовлений осад основи купрум(ІІ) гідроксиду.

Завдання 4. Здійсніть експеримент за схемою перетворень.

Завдання 5*. Запропонуйте експеримент, за допомогою якого можна перевірити, яка з кислот — етанова чи хлоридна — є більш сильним електролітом. Хід та результати виконання експерименту по кожному із завдань опишіть у зошитах для практичних робіт. Зробіть загальний висновок щодо використання експериментального методу в хімії й зокрема — для вивчення властивостей етанової кислоти.

Застосовуємо

137. Укажіть речовини, з якими взаємодіє етанова кислота.

 • А мідь
 • Б натрій гідроксид
 • В натрій хлорид
 • Г цинк оксид

138. Увідповідніть назви речовин та їхні формули.

Назва речовини

Формула речовини

1

етанова кислота

А

С3Н5(ОН)3

2

етанол

Б

С2Н5ОН

3

гліцерол

В

С2Н4

4

етин

Г

СН3СООН

Д

С2Н2

139. Масова частка Карбону в етановій кислоті становить...

 • А 6,6 %
 • Б 20 %
 • В 40 %
 • Г 53,3 %

140. Укажіть назву речовини, що належить до слабких електролітів.

 • А хлоридна кислота
 • Б натрій хлорид
 • В етанова кислота
 • Г натрій етаноат