Хімія. 8 клас. Ярошенко

§ 23. Виконання завдань різної складності

Запропоновані в параграфі завдання дозволять вам перевірити особисті результати формування хімічної компетентності з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».

Скористайтесь такою можливістю.

Завдання 1. Зазначте, який вид хімічного зв'язку в молекулі води.

 • А йонний
 • Б ковалентний полярний
 • В ковалентний неполярний
 • Г металічний

Завдання 2. Формули речовин — Н2, N2, О2, F2, РН3, CH4, HCl, H2O — розподіліть на групи формул:

 • а) з однією спільною електронною парою в молекулі;
 • б) із двома спільними електронними парами в молекулі;
 • в) із трьома спільними електронними парами в молекулі.

Завдання 3. Речовина силан SiH4 — газоподібна, погано розчинна у воді. Поміркуйте та підготуйте відповіді на запитання щодо цієї речовини.

1. Які ступені окиснення атомів у молекулі? Зробіть відповідні записи.

2. Скільки неспарених електронів в електронній оболонці атома Силіцію?

3. Який вид хімічного зв'язку в молекулі?

4. Яке число спільних електронних пар утворює атом Силіцію з атомами Гідрогену в молекулі силану SiH4?

5. За рахунок чого в атома Силіцію змінилась кількість неспарених електронів?

Завдання 4. Закінчіть схеми перетворень нейтральних атомів на йони.

 • а) Cu0 - 1e →
 • б) Cu0 - 2e →
 • в) F0 + 1е →
 • г) S0 + 2е →

Завдання 5. Які частинки перебувають у вузлах кристалічних ґраток:

 • а) води;
 • б) графіту;
 • в) калій оксиду;
 • г) йоду?

Завдання 6. В електронній оболонці атома хімічного елемента 6 s-електронів і 9 р-електронів. Який вид хімічного зв'язку в атомів цього елемента у сполуці з Гідрогеном?

Завдання 7. Спрогнозуйте вид хімічного зв'язку між атомами з такими електронними формулами зовнішнього енергетичного рівня: ...3s1 і ...3s23p4. Напишіть схему утворення хімічного зв'язку.

Завдання 8. Укажіть тип кристалічних ґраток у бінарній сполуці елементів із протонними числами 3 і 17.

 • А атомні
 • Б молекулярні
 • В йонні
 • Г металічні

Завдання 9. Розташуйте формули оксидів за збільшенням ступеня окиснення елементів.

 • А B2O3
 • Б N2O5
 • В Cs2O
 • Г MnO2

Завдання 10. Зазначте пари структурних частинок речовини, з якими йон Магнію має однакову електронну будову.

 • А атом Аргону й катіон Калію
 • Б атом Неону й катіон Алюмінію
 • В атом Гелію й катіон Натрію
 • Г атом Неону й аніон Флуору

Після виконання завдань оцініть свою компетентність у знаннях і розумінні поняття хімічного зв'язку й будови речовини. Поміркуйте, де в повсякденному житті ви зможете використати отримані знання.