Хімія. 7 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 7 клас. Ярошенко

Цей підручник допоможе кожному з вас розпочати цілеспрямоване та успішне формування хімічних знань. На його сторінках на вас чекає пояснення нового матеріалу, опис дослідів, різноманітні завдання; серед них і ті, що стосуються власноручного виконання хімічного експерименту, спостережень, вимірювань. Тобто ви постійно будете застосовувати методи наукових досліджень, завдяки яким у майбутньому можете стати хіміками.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії

§ 2. Хімічний кабінет. Правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом

§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами

§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали

§ 6. Фізичні властивості речовин

§ 7. Як досліджують властивості речовин

§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

§ 9. Розділення неоднорідної суміші

§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент

§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

§ 12. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§ 13. Хімічні формули речовин

§ 14. Прості речовини. Метали і неметали металічні і неметалічні елементи

§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин

§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в складній речовині

§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю

§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

§ 19. Фізичні та хімічні явища

§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Тема 2. Кисень

§ 21. Повітря, його склад і властивості

§ 22. Оксиген і кисень. Поширеність оксигену і кисню у природі. Фізичні властивості кисню

§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння хімічних реакцій

§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори. Реакція розкладу

§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання. Доведення його наявності

§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення

§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння

§ 29. Колообіг оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню

§ 30. Проблема чистого повітря

Тема 3. Вода

§ 31. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — як розчинник

§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

§ 35. Виготовлення розчину

§ 36. Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи, кислоти. Індикатори

§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Узагальнимо вивчене

Додаток

ГДЗ до підручника можна знайти тут.