Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Практична робота 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Перший варіант (полегшений)

1. Експериментально встановіть, чи взаємодіє ферум(ІІ) сульфат з:

а) лугом; б) міддю; в) барій хлоридом.

2. Визначте, чи містить виданий вам порошкоподібний купрум(ІІ) оксид домішки порошкоподібного заліза.

3. Проведіть досліди, за допомогою яких виявіть тимчасову твердість виданої вам порції води.

4. Визначте, чи містить виданий вам твердий натрій сульфат домішки магній сульфату.

5. Експериментальним шляхом установіть, яка з речовин — барій хлорид чи натрій карбонат — взаємодіє з нітратною кислотою.

6. Експериментальним шляхом з'ясуйте, яка з речовин — натрій хлорид чи амоній хлорид — взаємодіє з лугом.

Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошит для практичних робіт.

Другий варіант

1. Проведіть досліди, що підтверджують генетичні зв'язки в таких рядах:

а) С → СО2 → СаСО3→ СО2;

б) Мg → МgО → МgСl2→ Mg(NO3)2;

в) Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2;

г) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4].

2. Добудьте реакцією обміну між розчинною сіллю і лугом дві нерозчинні у воді сполуки — алюміній гідроксид і ферум(ІІ) гідроксид. Експериментальним шляхом з'ясуйте, яка з речовин виявляє амфотерні властивості.

3. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини магній сульфату, алюміній сульфату і сульфатної кислоти. Визначте, у якій із пробірок міститься кожна з цих речовин.

4. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини амоній хлориду, барій хлориду і хлоридна кислота. Визначте, у якій із пробірок міститься кожна з цих речовин.

5. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини ферум(ІІ) сульфату, ферум(ІІІ) сульфату та амоній сульфату. За допомогою лише одного реагенту визначте, у якій із пробірок міститься кожна з цих речовин.

6. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини барій хлориду, натрій карбонату і натрій гідроксиду. За допомогою лише одного реагенту визначте, у якій із пробірок міститься кожна з цих речовин.

Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошит для практичних робіт.