Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

§ 35. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Однією з ключових компетентностей, формування якої відбувалося в кожного з вас на уроках і в самостійній роботі з усіх шкільних предметів, є уміння вчитися упродовж життя. Як зазначено у навчальній програмі з хімії, важливим ресурсом для її формування є спостереження за хімічними перетвореннями в об'єктах та проведення хімічного експерименту. Завдання цієї практичної роботи дають вам змогу продовжувати формувати ключову компетентність вчитися упродовж життя та предметну компетентність з хімії. Як і в практичній роботі 1 завдання розподілено на два варіанти.