Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Інформаційна довідка

• Генетичний зв'язок — це зв'язок між речовинами різних класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від інших.

• Розглядаючи хімічні властивості сполук різних класів, можна простежити, як вони пов'язані між собою походженням, тобто скласти генетичні ряди, у яких простежується спорідненість між класами неорганічних сполук конкретного металу чи неметалу.

• Генетичний ряд металу: метал → основний оксид → основа → сіль.

• Генетичний ряд неметалу: неметал → кислотний оксид → кислота →сіль.

Попрацюйте групами

Завдання 1. Хімічні процеси виробництва нітратної кислоти відображає схема:

Складіть за схемою молекулярні рівняння реакцій. Чи будуть ці реакції окисно-відновними?

Завдання 2. Генетичний зв'язок Фосфору та його сполук ілюструє схема:

Р → Р2О5 → Н3РО4 → Ва3(РО4)2.

Складіть молекулярні та йонні рівняння реакцій (останнє рівняння запишіть у йонно-молекулярній формі).

ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. Між класами сполук існують генетичні зв'язки, завдяки яким з речовин одного класу можна добути речовини інших класів.

Схема розширює відомості про генетичні ряди металів і неметалів, дає змогу вам виконувати в класі та вдома різноманітні завдання на основі знань про генетичні зв'язки.

Застосовуємо

  • 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити запропоновані ланцюжки перетворень.

  • 2. Складіть чотири неоднотипних рівняння хімічних реакцій, у результаті яких утворюється вуглекислий газ.
  • 3. Складіть чотири неоднотипних рівняння хімічних реакцій, у результаті яких утворюється кальцій сульфат.
  • 4. Складіть молекулярні рівняння реакцій, за такою схемою:

  • 5*. Дано речовини: сульфатна кислота, цинк, вода, купрум(ІІ) оксид. Як із цих речовин і продуктів їхньої взаємодії добути дві прості й чотири складні речовини?
  • 6*. Складіть якомога більше рівнянь реакцій добування ферум(ІІ) сульфату.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.