Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Завдання різного рівня складності

1. Укажіть хімічний елемент, з атомом якого аніон Сульфуру має однакову кількість електронів.

А Калій

Б Оксиген

В Хлор

Г Аргон

2. Укажіть хімічний елемент, з атомом якого катіон Натрію має однакову кількість електронів.

А Літій

Б Калій

В Аргон

Г Неон

3. Укажіть назву речовини, яка має однаковий тип хімічного зв'язку з натрій хлоридом.

А вода

Б гідроген хлорид

В залізо

Г калій сульфід

4. Укажіть тип хімічного зв'язку в речовині, що є продуктом реакції сполучення натрію з хлором.

А водневий

Б металічний

В йонний

Г ковалентний

5. Укажіть формулу сполуки з ковалентним полярним зв'язком і складіть схему її утворення.

А H2

Б CaH2

В РН3

Г N2

6. Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв'язком і складіть схему її утворення.

А натрій хлорид

Б гідроген фторид

В кисень

Г амоніак

7. Укажіть речовину з йонним зв'язком і складіть схему його утворення.

А амоніак

Б нітроген(ІІ) оксид

В літій оксид

Г магній

8. Укажіть формулу речовини, між молекулами якої існує водневий зв'язок, і складіть схему його утворення.

А CO

Б CO2

В C2H5OH

Г C2H4

9. Укажіть характеристики хімічного зв'язку в молекулі азоту. а ковалентний, одинарний, полярний б ковалентний, подвійний, полярний в ковалентний, потрійний, полярний г ковалентний, потрійний, неполярний

10. Укажіть характеристики хімічного зв'язку в молекулі гідроген фториду.

А ковалентний, одинарний, полярний

Б ковалентний, одинарний, неполярний

В ковалентний, подвійний, полярний

Г ковалентний, подвійний, неполярний

11. Укажіть пару речовин з ковалентним неполярним зв'язком, і складіть схеми утворення їхніх молекул.

А кисень і вода

Б азот і водень

В хлор і гідроген хлорид

Г фтор і алюміній

12. Серед наведених формул — SO2, Ca, Mg3N2, H2O, F2 — переважають формули сполук з...

А ковалентним полярним зв'язком

Б ковалентним неполярним зв'язком

В йонним зв'язком

Г металічним зв'язком

13. Серед наведених формул — MgS, HF, SO3, Fе, AlCl3, SCl2 — переважають формули сполук з...

А металічним зв'язком

Б йонним зв'язком

В ковалентним полярним зв'язком

Г ковалентним неполярним зв'язком

14. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Між молекулами води існує водневий зв'язок.

2. У молекулі води зв'язок ковалентний полярний.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

15. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Утворення хімічного зв'язку пов'язане зі змінами в електронних оболонках атомів.

2. Утворення хімічного зв'язку пов'язане зі змінами в ядрах атомів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

16. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Молекули галогенів утворені ковалентним неполярним зв'язком.

2. У галогенів атомні кристалічні ґратки.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

17. Складіть рівняння реакцій за напівсхемами, укажіть реакцію, продуктом якої є сполука з йонним зв'язком.

А C + H2

Б H2 + O2

В Mg + Cl2

Г SO2 + H2O →

18. Перетворіть напівсхеми на рівняння реакцій, укажіть реакцію, унаслідок якої утворюється речовина з ковалентним полярним зв'язком.

А Cu + O2

Б Mg + Cl2

В Na2O + H2O →

Г H2 + Br2

19. Установіть відповідність між назвою речовини та загальною кількістю спільних електронних пар у її молекулі.

Речовина

Кількість електронних пар

1

етен

А

дві

2

метан

Б

три

3

амоніак

В

чотири

4

гідроген сульфід

Г

п'ять

Д

шість

20. Установіть відповідність між речовинами та характерним для них хімічним зв'язком.

Речовина

Хімічний зв'язок

1

гідроген сульфід

А

йонний

2

кисень

Б

металічний

3

кальцій хлорид

В

ковалентний полярний

4

кальцій

Г

ковалентний неполярний

Д

водневий

21. Спрогнозуйте тип хімічного зв'язку в бінарній сполуці елементів з протонними числами 20 і 17. Відповідь підтвердьте записом схеми його утворення.

22. Спрогнозуйте тип хімічного зв'язку в бінарній сполуці елементів з протонними числами 1 і 16. Відповідь підтвердьте записом схеми його утворення.

23. Укажіть молекулярну формулу і тип кристалічних ґраток речовини, що має твердий агрегатний стан, сталу температуру плавлення і кипіння, добре розчиняється у воді.

А О2

Б H2S

В Na2SO4

Г Fe

24. Укажіть тип кристалічних ґраток речовини, що має газоподібний агрегатний стан і специфічний запах.

А молекулярні

Б атомні

В йонні

Г металічні

25. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками.

А йод

Б вода

В кальцій хлорид

Г гідроген хлорид

26. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками.

А вуглекислий газ

Б графіт

В натрій сульфід

Г гідроген сульфід

27. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками.

А азот

Б алмаз

В алюміній

Г алюміній оксид

28. У переліку: харчова сода, скло, йод, кухонна сіль, каніфоль, бітум, бурштин — ...

А кристалічних речовин більше

Б аморфних речовин більше

В кристалічних й аморфних речовин порівну

Г немає аморфних речовин

29. Атом елемента має на 6 електронів менше, ніж аніон Хлору. Назвіть елемент. Які види хімічного зв'язку можуть утворювати його атоми, взаємодіючи між собою та з атомами інших елементів?

30. Атом хімічного елемента має на 3 електрони більше, ніж йон елемента ІІ групи третього періоду. Які види хімічного зв'язку можуть утворювати його атоми, взаємодіючи між собою та з атомами інших елементів?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.