Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

Додатки

Додаток 1

Відповіді до розрахункових задач

§ 2

4. C2H6

5. С4Н10

6. С3Н8

7. С4Н8

§ 3

7. С2Н6

§ 4

2. 240 л Сl2

3. 448 л О2; 268,8 л СО2

4. 50 кг сажі

§ 5

6. С6Н12

7. С4Н10

8. С2Н4

§ 6

2. С5Н10

4*. С3Н6

5. С5Н10

7. С2Н4

8. Етену

§ 7

7. С4Н6

9*. С2Н2

§ 8

5. 9406,8 кДж

6. 240 л

§ 9

3. 112 л

§ 10

13. С2Н4

14. С6Н6

15. С4Н9Сl

16. Вистачить

17. 372 г

18. 358,4 л

19. Етину

20. 6,72 л етину; 13,44 л метану

21. 33,3 %

22. Пропен

23. 672 л етану; 672 л етену

24. 180 л

§ 12

4. З етену

6. 184 г

7*. С6Н13ОН

§ 13

1. 44,8 м3

2. 184 г етанолу; 89,6 л СО2

§ 14

2. 1,175 г

§ 15

3. Не вистачить

5*. 32 %

§ 17

5. 1,12 л

6. 370 г кислоти; 160 г спирту

§ 18

2. 179,2 л

3. 1836 кг

§ 19

3. 403,2 л

4. 60 г

§ 20

1. ≈ 15,5 г

2. 289 кг

§ 22

18. 0,4 моль

19. Пропанол

20. 3 г

21. 20 %

22. НСООН

23. З пропановою

24. 83,9 мл

25. 84 г

26. 5 %

27. 4,8 л

28. СН3СООН

29. С3Н7ОН

30. Молочнокислого

31. СН3ОН

§ 23

4. 372 г

5. 17,92 л СО2; 4,48 л N2

§ 24

3. 10 моль

4. а)

§ 27

11. 33 г

12. а)

§ 29

5. 2720

6. 260 000