Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Моя практична діяльність до теми 1. Вчимося досліджувати природу

1. Розгляньте малюнок і поясніть, яку роль, позитивну чи негативну, відіграє людина в житті природи.

Уплив людини на природу

2. Поясніть, чи можна зображені прилади використовувати для дослідження природи. У який спосіб?

3. Вода — звична для нас речовина. А ось академік І. В. Петрянов-Соколов свою книгу про воду назвав «Найнезвичайніша речовина у світі». А «Цікава фізіологія», яку написав доктор біологічних наук Б. Ф. Сєргєєв, починається з розділу про воду — «Речовина, яка створила нашу планету». Поясніть, чому науковці так назвали свої праці.

4. Практичне заняття

«Планування і проведення спостереженню об’єктів природи та експерименту»

Розгляньте проєкти приміщень з елементами фітодизайну (використання рослин у дизайні приміщень) та живим куточком (акваріумом).

Запропонуйте й запишіть план спостереження за елементами живої природи.

5. Практичне заняття

«Планування і проведення експерименту "Розчинення цукру чи солі у воді"»

Потрібно дотримуватися правил безпеки під час проведення дослідницької чи експериментальної роботи!

У початковій школі ви вже досліджували розчинність речовин у холодній і теплій воді. Проведіть експеримент. У перший стакан об’ємом 50 мл налийте холодної води, а в другий такого ж об’єму — теплої. Порівняйте розчинність запропонованих речовин. Результати занесіть у таблицю.

Потім підігрійте за допомогою дорослих стакан із холодною водою та порівняйте розчинність речовин. Результати експериментів опишіть у коротких висновках.

Речовина та її кількість

Холодна вода

Тепла вода

1 ложка крейди

2 ложки крейди

3 ложки крейди

Висновок:

1 ложка кухонної солі

2 ложки кухонної солі

3 ложки кухонної солі

Висновок:

1 ложка крохмалю

2 ложки крохмалю

3 ложки крохмалю

Висновок:

1 ложка цукру

2 ложки цукру

3 ложки цукру

Висновок:

1 ложка олії

2 ложки олії

3 ложки олії

Висновок:

Підбийте підсумки дослідження і дайте відповіді на запитання.

1. Як упливає температура на розчинність речовин? На які саме?

2. Як ви вважаєте, чому різні речовини в однакових умовах поводять себе по-різному? Поясніть свою думку.

6. Знайдіть у додаткових джерелах інформації (енциклопедіях, інтернет-ресурсах тощо) відомості про видатних природознавців/природознавиць та напишіть есе, створіть презентацію чи виконайте мініпроєкт «Українські дослідник/дослідниця природи, які змінили світ».

7. Опишіть, до чого призведе недотримання правил безпеки під час проведення експериментів.

• Школярки голосно обговорюють класні новини, коли вчитель пояснює правила безпеки під час проведення хімічних дослідів

• Учень та учениця вирішили провести власний експеримент із хімічними речовинами, допоки вчителька відволіклася на пояснення матеріалу іншим п’ятикласникам і п’ятикласницям.

• «Не біда! Тільки нікому не кажи», — попросив один учень іншого, коли під час лабораторної роботи з біології розбилося предметне скельце

8. Практичне заняття

«Ознайомлення з джерелами інформації природничого напряму»

Завдання 1. Ознайомтеся зі змістом різних довідкових видань: енциклопедії, довідника, визначника чи наукового інтернет-порталу. Дізнайтеся, хто їх створював. Прочитайте стислий опис про це видання, який, як правило, розміщений на перших сторінках друкованих видань чи на головній сторінці інтернет-ресурсу.

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованого вчителем/учителькою або однокласником/однокласницею наукового терміна, поняття або явища. Обговоріть цю інформацію в групі або парі.

9. З'ясуйте, якими вимірювальними приладами користуються у вашому домі. Підготуйте мапу думок про те, чи потрібні ці вимірювальні прилади в родині і чи можна без них обійтися.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.