Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 7. Інструменти природодослідника. Обладнання

Пригадаймо, поміркуймо

  • Яким обладнанням ви користуєтеся під час навчання?
  • Поміркуйте, які предмети з-поміж цього обладнання можна використати для вивчення світу навколо.

Інструментами, якими користуються природодослідник/природодослідниця, є обладнання, куди входять прилади, моделі, інструменти, пристрої, механізми тощо, та методи, про які йшлося в попередніх параграфах.

Зупинімося детальніше на обладнанні. Як правило, ідеться про три групи:

  • вимірювальні прилади
  • збільшувальні прилади
  • лабораторне обладнання

У дослідженнях природи часто вимірюють лінійні розміри тіл, відстані між ними, масу або об’єм, температуру або час. Для цього застосовують різноманітне вимірювальне обладнання: термометри, сантиметрові стрічки, терези, секундоміри тощо (мал. 7.1). Варто зазначити, що існують різноманітні застосунки в сучасних гаджетах, та й самі гаджети, за допомогою яких також можна робити низку вимірювальних експериментів. Скажімо, вимірювати пульс чи тиск у людини, кількість кроків, відстань, яку пройшли господар/господарка гаджету, та інші параметри.

Мал. 7.1. Спеціальне лабораторне обладнання є і в кабінетах фізики (а), і в кабінетах біології (б)

Мікросвіт та інші об’єкти дуже малих розмірів вивчають за допомогою збільшувальних приладів — різноманітних мікроскопів (оптичних, електронних тощо). А віддалені від природознавця/природознавиці тіла природи розглядають за допомогою біноклів або зорових труб. Аби спостерігати за небесними тілами та процесами, що відбуваються в далекому космосі, використовують телескопи.

Ознайомитися з лабораторним обладнанням можна, скажімо, під час екскурсії до шкільного кабінету хімії. У спеціальних шафах розставлені колби, піпетки, лабораторні терези, пробірки, моделі речовин тощо. Ці лабораторні зразки використовують під час проведення лабораторних дослідів та практичних робіт.

Опорні точки. Інструментами, якими користуються природодослідник/природодослідниця, є обладнання та методи. Прилади, моделі, інструменти, пристрої, механізми тощо — це все є зразки різноманітного обладнання.

Запитання для повторення

  • 1. Які види обладнання ви знаєте?
  • 2. Коли використовується збільшувальне приладдя?
  • 3. Чому сучасні гаджети можна вважати вимірювальним обладнанням?
  • 4. Робота в групі. Проведіть екскурсію в кабінет хімії, біології або фізики/астрономії й ознайомтеся з наявним лабораторним обладнанням. Чи є моделі з-поміж цього обладнання? Що вони демонструють? Залучіть до роботи старшокласників чи старшокласниць, які розкажуть вам про використання на уроках цих моделей.