Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 57. Природні й рукотворні об’єкти — компоненти життєвого середовища людини

Пригадаймо, поміркуймо

  • Які об’єкти є природними? Назвіть їх.
  • Які об’єкти є рукотворними? Чи бачите ви їх зараз? Що це?

Система «людина — життєве середовище» є складною системою. Складність такої системи зумовлюється тим, що в ній є багато рівнів, які містять у собі позитивні, негативні, прямі й зворотні зв’язки.

Людина є першим із елементів — суб’єктом зазначеної системи, у якій під терміном «людина» розуміється не лише одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом. Людина розглядається як самоціль розвитку суспільства.

Життєве середовище — другий елемент системи «людина — життєве середовище», її об’єкт. Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в певний час людина і де функціонують системи її життєзабезпечення. Життєве середовище людини складається з природних та рукотворних компонентів (мал. 57.1).

Мал. 57.1. Елемент життєвого середовища людини з природними та рукотворними об’єктами

До природних об’єктів відносять компоненти, сформовані незалежно від волі людини і мають свої закони розвитку, які певним чином впливають на її оточення (наприклад, ґрунт, повітря, водойми, рослини, тварини, Сонце, Місяць, планети тощо).

До рукотворних об’єктів відносять компоненти техногенного (тобто створеного промисловістю) середовища людини, такі як житло, транспорт, знаряддя праці, промислові та енергетичні об’єкти, зброя, сільськогосподарські рослини тощо.

Людина одночасно може перебувати в обох середовищах (мал. 57.2).

Мал. 57.2. Одночасне перебування людини в різних оточеннях

Уплив діяльності людини на навколишнє середовище описується відповідними санітарно-гігієнічними нормативними документами, які встановлюються державними або місцевими органами влади й охорони здоров’я. Усі показники підтримуються спеціальними службами й самими людьми, які проживають у регіоні.

Але під впливом тих чи тих факторів, передусім природного чи військового характеру, параметри життєвого середовища можуть вийти за межі встановлених норм. І тоді може виникнути загроза не лише здоров’ю, а й життю людей.

Опорні точки. Система «людина — життєве середовище» дуже складна й залежить від багатьох чинників, які контролюються державою, органами влади й самою людиною.

Запитання для повторення

  • 1. Опишіть систему «Людина — життєве середовище». Як ви її розумієте?
  • 2. Розкажіть про вплив діяльності людини на навколишнє середовище, його позитивні та негативні сторони.