Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 48. Опора тіла і рух. Скелет, м’язи, постава

Пригадаймо, поміркуймо

  • Що таке опора організму?
  • Які є типи скелетів у тварин?
  • Який скелет у людини?

Із попередніх параграфів ви вже знаєте, що опора організму — це наявність у ньому певних утворень, що забезпечують постійне положення органів всередині нього та можливість його пересування. У людини цю функцію виконує внутрішній кістковий скелет. Разом із м’язами вони утворюють опорно-рухову систему людини (мал. 48.1).

Мал. 48.1. Опорно-рухова система людини

Людина — єдиний представник природи, що має унікальну здатність до прямоходіння. Через це наш скелет багато в чому відрізняється навіть від найближчих наших «родичів» — тварин. У хребті людини є кілька вигинів, що сприяють збереженню рівноваги під час ходіння, а наші нижні кінцівки товстіші й міцніші за верхні. Упродовж мільйонів років людина виготовляла знаряддя праці, тому в неї розвинулись рухливі пальці рук.

Внутрішній скелет людини — це не лише опора, але й захист життєвоважливих органів. Так, наприклад, головний мозок захований у кістковий «сейф», який називають черепом, а легені й серце ховаються від ушкоджень у грудній клітині (мал. 48.2).

Мал. 48.2. Грудна клітина людини

У дитини налічується близько 300 досить «м’яких» та порівняно з дорослими гнучких кісток. Із віком вони міцнішають та ростуть. Деякі з них зростаються між собою. Саме тому в тілі дорослої людини їх лише 206. Залежно від того, чи зберігаються нормальні вигини хребта людини в процесі росту, сформованою є її постава. По суті, постава — це природне положення тулуба в розслабленому стані. Її формування починається ще в ранньому віці й триває майже до 25 років. Тому якщо не стежити за своєю поставою під час роботи за комп’ютером, виконання уроків чи просто ходьби, у майбутньому можуть виникнути великі проблеми з опорно-руховою системою. Найбільш поширеними видами порушення постави у школярів є сколіоз та сутулість.

Сколіоз — викривлення хребта вбік, що в майбутньому викликає значні порушення в роботі внутрішніх органів (мал. 48.3). Розвивається у віці від 6 до 15 років. Причиною його утворення може бути постійне носіння портфеля на одній руці, слабкість м’язів спини та вроджені фактори.

Мал. 48.3. Сколіоз у дитини

Сутулість — положення скелета, у якому плечі й голова занадто нахилені вперед (мал. 48.4). Таке порушення призводить до болей у шиї та голові. А виникає воно внаслідок неправильного положення тіла під час виконання звичних для нас справ.

Мал. 48.4. Сутулість та нормальна постава під час сидіння

Профілактикою порушень роботи опорно-рухової системи є дотримання простих правил:

1. Під час ходьби не варто горбитися.

2. Писати потрібно так, що між столом та вашим животом був проміжок, а спина при цьому була рівною.

3. Спіть на не дуже м’якому матраці.

4. Робіть фізичні вправи.

Пам’ятайте, що фізичні вправи укріплюють м’язи тіла. Завдяки цьому вони надійно фіксують кістки у правильному положенні. Основна функція м’язів — це виконання рухів шляхом їхнього скорочення. Якби в тілі вони раптом зникли, то жодна кістка не змогла б утримати його навіть у вертикальному положенні. Крім руху, м’язи черевної порожнини захищають та утримують внутрішні органи в їхньому природньому положенні. Тому чим міцніші м’язи, тим менший ризик порушень опорно-рухової системи.

Опорні точки. Скелет та м'язи утворюють опорно-рухову систему людини. У хребті людини є кілька вигинів, що сприяють збереженню рівноваги під час ходіння, а наші нижні кінцівки товстіші й міцніші за верхні. Постава — це природне положення тулуба в розслабленому стані.

Запитання для повторення

  • 1. Чому кількість кісток у дитини та дорослої людини суттєво відрізняються?
  • 2. Які порушення постави ви знаєте?
  • 3. Яка основна функція м’язів?
  • 4. Разом із учителем/учителькою фізкультури створіть пам'ятку «Профілактика порушень роботи опорно-рухової системи: фізичні вправи».